flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 01/5026/2490/2011 від 6 січня 2015 року (оплата праці)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

 "06" січня 2015 р.                                                   Справа № 01/5026/2490/2011

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді: Швидкого В.А., при секретарі судового засідання: Хелис Н.М.,

за участю ліквідатора Пилипенко Т.В.: особисто, 

 представників:

від ПАТ “Альфа-Банк”: не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні  клопотання ліквідатора Пилипенко Т.В.

у справі  за заявою публічного акціонерного товариства “Альфа-Банк” до дочірнього підприємства “Черкаси-Фарма” про визнання  банкрутом, -         

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 03.11.2011 на підставі ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його банкрутом” (далі –Закон)  порушено провадження у справі про банкрутство ДП “Черкаси-Фарма” (вул. Смілянська, 122/30, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 30200532).

         Ухвалою суду від 13.12.2013 задоволено самовідвід судді Чевгуза О.В. у даній справі.

Згідно протоколу розподілу справи між суддями від 16.12.2013 та  відповідно до ст. 2-1 ГПК України справу передано в провадження судді Швидкого В.А.

Ухвалою суду від 19.12.2013 справу про визнання  банкрутом ДП “Черкаси-Фарма” прийнято  до провадження судді Швидкого В.А.

Ухвалою суду від 13.02.2014 припинено повноваження розпорядника майна ДП “Черкаси-Фарма” арбітражного керуючого Постоленка В. О., призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Пилипенко Т.В.

Постановою суду від 01.04.2014 визнано ДП “Черкаси-Фарма” банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пилипенко Т. В.

24.12.2014 до суду надійшло клопотання ліквідатора банкрута Пилипенко Т.В., в якому остання просить суд затвердити розмір основної грошової винагороди ліквідатору ДП “Черкаси-Фарма” в розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних в результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав).

Клопотання мотивовано ним, що рішенням комітету кредиторів, оформленого протоколом №2 від 24.04.2014, вирішено дане питання.

Ухвалою суду від 29.12.2014 розгляд клопотання призначено на 06.01.2015.

Представник ПАТ “Альфа-Банк” в судове засідання не з’явився, причини нез’явлення суду не повідомлено.

В судовому засіданні ліквідатор Пилипенко Т.В. підтримала подане клопотання просила затвердити основну грошову винагороду ліквідатора у справі у розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних в результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав), підтвердила рішення  комітету кредиторів від 24.04.2014.

Суд вважає можливим розглянути клопотання ліквідатора без участі представника ПАТ “Альфа-Банк” за наявними  у справі матеріалами, відповідно до ст. 75 ГПК України.

Заслухавши пояснення ліквідатора, дослідивши матеріали клопотання та наявні у справі докази, суд вважає, що клопотання ліквідатора Пилипенко Т.В. підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно із ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

Відповідно п/п 3 п. 11 ст. 1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції від 22.12.2011, далі за текстом Закон) положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

         Таким чином, судом застосовуються положення Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, з урахування змін внесених Законом України від 22.12.2011 N 4212-VI.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 115 Закону арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п'яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.      

Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

Відповідно до рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом №2 від 24.04.2014, вирішено встановити  арбітражному керуючому Пилипенко Т.В., основну грошову винагороду на підставі ч.ч.3, 5 ст. 115 Закону, основну грошову винагороду у розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних в результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав).

Відповідно до ч.ч. 3, 5 ст. 115 Закону грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Додаткова грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією визначається в розмірі 5 відсотків від обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів майна, майнових прав), які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, а також 3 відсотків від обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора.

Право вимоги арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) на додаткову грошову винагороду виникає з дня фактичного надходження до боржника стягнутих на його користь активів чи їх частини, які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, або з дня фактичного повного або часткового погашення вимог конкурсних кредиторів пропорційно до їх обсягу.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Відповідно до  абзацу 10 п. 37 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 N 01-06/606/2013 керуючий санацією і ліквідатор має право на основну грошову винагороду (максимальний розмір якої не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат на місяць) та додаткову грошову винагороду в розмірі 5 відсотків від обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення коштів, майна, майнових прав), які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, а також 3 відсотків від обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів.

Суд враховує рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом №2 від 24.04.2014 та вважає за необхідне  встановити  арбітражному керуючому Пилипенко Т.В., основну грошову винагороду у розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних в результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав).

Керуючись ст.ст.41 ГПК України, ст. 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, суд –

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора Пилипенко Тетяни Вікторівни задовольнити.

Встановити ліквідатору дочірнього підприємства “Черкаси-Фарма” – арбітражному керуючому Пилипенко Тетяні Вікторівні основну грошову винагороду у розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних в результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав).

Повне судове рішення складено 12.01.2015

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

         Суддя                                                                               В.А. Швидкий