flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова № 925/1250/14 від 6 серпня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

 

ПОСТАНОВА

 

06 серпня 2014 р.                                                         Справа № 925/1250/14

 

         Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді: Швидкого В.А., при секретарі судового засідання: Хелис Н.М.,

за участю голови ліквідаційної комісії ТОВ Науково-виробнича фірма “Атіс” Мисан В.М. – особисто,

засновника товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс”  Заруби В.К. – особисто,

засновника товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс”  Заруби І.В.: не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за заявою товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс”  про порушення провадження у справі про банкрутство, -

 

                                               ВСТАНОВИВ:

Голова ліквідаційної комісії  товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс” Мисан В.М. звернувся до суду із заявою про визнання товариства банкрутом.

Ухвалою суду від 23.07.2014 на підставі ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його банкрутом” (далі –Закон) прийнято до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс”, підготовче засідання призначено на 05.08.2014.

У судовому засіданні голова ліквідаційної комісії  Мисан В.М. подану заяву підтримав з підстав і мотивів викладеній у ній, просив порушити провадження у справі та призначити його ліквідатором.

Засновник товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс”  Заруба В.К. надав суду копію договору про надання безповоротної фінансової допомоги №1 від 18.07.2014, укладеного з головою ліквідаційної комісії Мисан В.М., як доказ покриття судових витрат у справі про банкрутство. В судовому засіданні підтримав кандидатуру голови ліквідаційної комісії  Мисан В.М., як ліквідатора у справі.

         Засновник товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс”  Заруба І.В. в судове засідання не з’явився, направив суду заяву, якою повідомив про неможливість з’явлення в судове засідання, підтримав заяву голови ліквідаційної комісії  про порушення провадження у справі та не заперечив проти кандидатури ліквідатора.

Суд вважає можливим розглянути заяву про порушення провадження у справі без участі засновника товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс”  Заруби І.В. у відповідності до ст. 75 ГПК України.

Дослідивши подані суду матеріали, заслухавши пояснення голови ліквідаційної комісії, засновника товариства Заруби В.К.,  судом встановлено наступне.

24.02.2014 засновниками товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс” прийнято рішення про припинення фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс”, шляхом початку процедури з припинення господарської діяльності для подальшої ліквідації товариства. Ліквідатором призначено Зарубу І.В.

Оголошення про прийняте засновником рішення про ліквідацію товариства опубліковано в Бюлетені державної реєстрації №278 (8) від 24.03.2014.

До ліквідатора надійшла заява від 21.05.2014  з грошовими вимогами до товариства від Олександрійської  об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області у сумі 33941,00 грн.

Листом від 02.06.2014 ліквідатор повідомив Олександрійську  об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області про визнання їх вимог.

До ліквідатора надійшла заява від 07.05.2014 з грошовими вимогами від товариства з обмеженою відповідальність “Седна-Агро” у сумі 2180726,16 грн.

Листом від 02.06.2014 ліквідатор повідомив товариство з обмеженою відповідальність“Седна-Агро” про визнання їх вимог.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію, голова ліквідаційної комісії виявив всіх можливих кредиторів боржника та з’ясував розмір їх грошових вимог.

14.07.2014 головою ліквідаційної комісії проведена інвентаризація наявного майна товариства за результатами якої складений проміжний ліквідаційний баланс, який в подальшому затверджений засновниками боржника.

17.07.2014 засновниками призначено нового голову ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс”  – Мисан В.М.

В результаті проведених ліквідаційних процедур, головою ліквідаційної комісії встановлено, що вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, оскільки сума активів боржника складає 0,00 грн., кредиторська заборгованість 2214667,16 грн.

Заборгованості по податках і зборах, по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, по виплаті авторської винагороди, з оплати праці немає.

Загальна сума заборгованості становить 2214667,16 грн.

Заставне майно відсутнє.

Дебіторська заборгованість товариства станом на 18.07.2014 відсутня.

Розрахунково-касове обслуговування боржника здійснює:

- АТ “УкрСиббанк” м. Харків МФО 351005 № 26005312731500;

- АТ “УкрСиббанк” м. Харків МФО 351005 № 26004312731501.

У трудових відносинах з боржником перебуває одна особа - керівник.

 Відповідно до ч. 1 ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції від 22.12.2011, далі за текстом Закон) якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Як вбачається із заяви та доданих документів, кредиторська заборгованість боржника становить  2214667,16 грн., яка є не погашеною, визнаною боржником.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 16 Закону у разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з'ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності;

При визначенні розміру вимог за грошовими зобов'язаннями господарський суд враховує, що грошове зобов'язання (ст. 1 Закону) – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Частиною 1 ст. 37 Закону встановлено, що у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Виходячи з наведеного, є підстави для порушення провадження у справі, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише при наявності  ліквідаційної процедури за умови виявлення майна у цій процедурі.

За таких обставин вимоги боржника щодо порушення провадження у справі про банкрутство є обґрунтованими.

Відповідно до ч. 2 ст. 95 Закону обов’язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Виходячи з положень ч. 2 ст. 95 Закону суд вважає можливим призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс” Мисан Василя Миколайовича (18030,м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 19, кв.42, ідентифікаційний номер 3247116032).

Частиною 3 ст. 38 Закону встановлено, що з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

 

Керуючись ст.ст. 1, 16, 37, ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України суд –

 

ПОСТАНОВИВ:

         Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс” (18029, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 17, код  ЄДРПОУ 36145357).

          Визнати товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс” (18029, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 17, код  ЄДРПОУ 36145357) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.       

Ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс” призначити Мисан Василя Миколайовича (18030,м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 19, кв.42, ідентифікаційний номер 3247116032).

Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника - товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма “Атіс” банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника становить один місяць з дня офіційного оприлюднення  повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Ліквідатору банкрута:

- після закінчення строку для подання кредиторських вимог, надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів;

- вжити заходів до виявлення і витребування документації та майна банкрута; кожні два місяці надавати суду інформацію про хід ліквідаційної процедури з наданням відповідних доказів, що підтверджують цю інформацію

- не пізніше 12 місяців з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів) та ліквідаційний баланс.

 

Копію постанови направити боржнику, ліквідатору Мисан В.М., ДПІ у м. Черкасах,  місцевим загальним судам, Головному управлінню юстиції у Черкаській області; Соснівському відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції; державному реєстратору.

 

 

         Суддя                                                                          Швидкий В.А.