flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала № 925/600/14 від 15 травня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

 УХВАЛА

про порушення провадження у справі

 

 "15" травня 2014 р.                                                     Справа № 925/600/14

 

         Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді: Швидкого В.А., при секретарі судового засідання: Голуб Є.О.,

за участю представників:

від арбітражного керуючого  Галічевої В.О.  – не з’явився,

від боржника: Цьомра С.О. – директор,

розглянувши у підготовчому засіданні заяву Смілянського комунального підприємства “Наш дім” про порушення провадження у справі про банкрутство, -                 

 

ВСТАНОВИВ:

Смілянським комунальним підприємством “Наш дім” подано заяву про порушення справи про банкрутство з підстав проведення керівником боржника процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство з підстав передбачених ст.94 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його банкрутом”  (далі – Закон) у зв’язку з неспроможністю виконати грошові зобов’язання на загальну суму 1103299,69 грн.  

16.04.2014 ухвалою суду прийнято до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство Смілянського комунального підприємства “Наш дім”, підготовче засідання призначено на 28.04.2014.

В судових засіданнях 28.04.2014 та 05.05.2014 оголошено перерву для перевірки наявності у заявника правових підстав для звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі.

Керівник боржника - Цьомра С. О. надав докази обґрунтованості вимог заявника: рішення сесії LІІ Смілянської міської ради  Черкаської області №52-147/VI від 30.04.2014, яким дозволено директору Смілянського комунального підприємства “Наш дім” звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство. 

Арбітражний керуючий Галічева В.О.  в судове засідання не з’явилась, направила суду заяву про згоду на участь у справі, просила розгляд справи провести без її участі через неможливість прибути в судове засідання.

В судовому засіданні керівник Смілянського комунального підприємства “Наш дім” подану заяву підтримав просив порушити провадження у справі.

Відповідно до ст.75 ГПК України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.16 Закону неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Дослідивши подані суду матеріали, заслухавши пояснення директора Смілянського комунального підприємства “Наш дім” судом встановлено наступне.

За результатами діяльності у 2013 році Смілянське комунальне підприємство “Наш дім” є збитковим. Станом на 01.04.2014 підприємство має заборгованість в сумі 1103299,69 грн. Майно, достатнє для погашення боргів підприємства, відсутнє. Заборгованість по заробітній платі та прирівняних до неї платежів становить 374    226,53 грн. Заборгованості по відшкодуванню шкоди завданої життю та здоров’ю працівників підприємства немає.

Майнові активи боржника становлять 690    664,59 грн. Підприємство здійснює розрахунково-касове обслуговування у філії “Полтавське РУ” АТ Банк “Фінанси та кредит”, МФО 331832. Залишок коштів на рахунку складає 0,00 грн.

Відповідно до п.1.3. Статуту Смілянського комунального підприємства “Наш дім”, засновником підприємства є Смілянська міська рада Черкаської області.

Рішенням сесії LІІ Смілянської міської ради  Черкаської області №52-147/VI від 30.04.2014 дозволено директору Смілянського комунального підприємства “Наш дім” звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство. 

07.04.2014 проведено загальні збори кредиторів боржника за участю представника  власника майна боржника, на яких кредитори погодилися на впровадження плану санації для вжиття відповідних організаційно-господарських, управлінських, фінансово-економічних та правових заходів.

Протоколом загальних зборів кредиторів від 07.04.2014 запропоновано призначити керуючим санацією керівника боржника - Цьомру С.О. та розпорядником майна - ліцензованого арбітражного керуючого Каплю С.В.

Відповідно до ст. 94 Закону керівник боржника має право подати заяву про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство за таких умов:

за наявності рішення органу, до повноважень якого згідно із законодавством або установчими документами боржника віднесено право приймати рішення щодо звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, а у разі якщо такі повноваження не визначені, - за наявності рішення органу боржника, до повноважень якого віднесено прийняття рішення щодо реорганізації чи ліквідації боржника;

за наявності плану санації та письмової згоди всіх забезпечених кредиторів, а також кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50 відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку, на впровадження зазначеного плану та на призначення керуючим санацією керівника боржника. 2. Для проведення санації боржника його керівником з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею, керівник боржника звертається у встановленому цим Законом порядку до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство. До заяви керівника боржника додаються план санації боржника, погоджений з кредиторами, що дали згоду на її проведення, письмова згода кредиторів на призначення керуючим санацією керівника боржника та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна. 3. Після розгляду заяви боржника у разі, якщо заява і додані до неї документи відповідають вимогам, установленим цим Законом, суд не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить ухвалу про прийняття заяви про порушення провадження у справі, в якій зазначається дата проведення підготовчого засідання суду.

Керівником боржника надано суду рішення сесії LІІ Смілянської міської ради  Черкаської області №52-147/VI від 30.04.2014, яким дозволено директору Смілянського комунального підприємства “Наш дім” звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство. Також надано план санації боржника, яким передбачено оздоровлення фінансово-господарського стану підприємства і відновлення його платоспроможності. 07.04.2014 даний план санації погоджено кредиторами боржника на загальних зборах. Заявник вказує про наявність в нього  наступних кредиторів: КП “Сміла-ліфт”, СКВП “Комунальник”, ПП “Чисте подвіря”, ФОП Гладій В.О., СПД Овчатова В.В., Смілянська ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаькій області.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Боржник є суб’єктом підприємницької  діяльності, судом встановлена його неспроможність сплатити заборгованість у сумі 1103299,69 грн.

         При визначенні розміру вимог за грошовими зобов'язаннями господарський суд враховує, що грошове зобов'язання (ст. 1 Закону) – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Виходячи з наведеного, є підстави для порушення провадження у справі.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Галічеву В.О.

15.05.2014 до господарського суду надійшла заява від арбітражного керуючого Галічевої В.О. про її участь у справі.

Господарський суд вважає за необхідне на підставі ст. 16, ст. 94  Закону ввести процедуру санації боржника, призначити керуючим санацією  керівника Смілянського комунального підприємства “Наш дім” Цьомру С.О. та розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Галічеву В.О.

Крім того, відповідно до вимог ст. 94 Закону господарський суд вважає за необхідне вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

 

Керуючись ст.ст. 1, 16, 94, 114, ч. 2 ст. 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України суд –

 

УХВАЛИВ:

          1. Порушити провадження у справі про банкрутство Смілянського комунального підприємства “Наш дім” (20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Краснопресненська, 7, ідентифікаційний код 37977850).

          2. Ввести процедуру санації боржника.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Галічеву Валентину Олександрівну (Свідоцтво арбітражного керуючого №37 від 18.02.2013, код 2142207041, яка проживає за адресою: м. Київ. вул. Героїв Сталінграду, 24-А, кв. 89).

Встановити арбітражному керуючому Галічевій В.О. оплату заявником послуг (грошову винагороду) за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

5. Керуючим санацією Смілянського комунального підприємства “Наш дім” призначити керівника боржника Цьомру Сергія Олександровича.

6. Зобов’язати розпорядника майна та керуючого санацією:

 - не пізніше 01.07.2014 подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів;

- не пізніше 01.07.2014 скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду;

-  провести інвентаризацію майна боржника не пізніше 08.07.2014.

7. Попереднє засідання суду призначити на на 11 год. 00 хв. 17 липня 2014 року.

             Засідання провести в приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, тел. канцелярії: 45-24-38.

8. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Смілянського комунального підприємства “Наш дім” та відкриття процедури санації, текст якого додається.

 

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення – 15.05.2014.

Копію ухвали направити боржнику, розпоряднику майна Галічевій В.О. керуючому санацією Цьомрі С.О., ДПІ у м. Черкаси, Головному управлінню юстиції у Черкаській області; державному реєстратору, відділу державної виконавчої служби Смілянського міськрайонного управління юстиції, місцевим загальним судам.

 

 

             Суддя                                                                       Швидкий В.А.