flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова № 925/686/13 від 05 червня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

 ПОСТАНОВА

  "05" червня 2014 р.                                                     Справа № 925/686/13

 Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді: Швидкого В.А., при секретарі судового засідання: Хелис Н.М.,

за участю представників:

арбітражного керуючого  Пічугіна І.В.: не з’явився,

від ініціюючого кредитора: Леонов Ю.І. – за довіреністю,

від Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”: Тринога О.В. – за довіреністю,

 від боржника: не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розпорядника майна Пічугіна І.В.

у справі за заявою Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України" до Селянського (фермерського) господарства "Аграрій" про визнання банкрутом,

          

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 14.11.2013 порушено провадження у справі про визнання банкрутом Селянського (фермерського) господарства "Аграрій", розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Бакуменка В. І. Зобов’язано розпорядника майна подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду, разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість, провести інвентаризацію майна боржника до 09.01.2014, попереднє засідання призначено на 16.01.2014.

05.12.2013 в газеті “Урядовий кур’єр” №225 опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Ухвалою суду від 16.01.2014 звільнено арбітражного керуючого Бакуменка В.І.  від виконання повноважень розпорядника майна у даній справі за його заявою. Попереднє засідання у справі відкладено до розгляду новим розпорядником майна вимог кредиторів та надання до суду реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 06.02.2014 призначено арбітражного керуючого Пічугіна Ігора Вячеславовича розпорядником майна у справі №925/686/13 про визнання банкрутом Селянського (фермерського) господарства "Аграрій".

         Розпорядник майна Пічугін І.В.  направив до суду клопотання про відкриття ліквідаційної процедури у справі.

         Клопотання мотивовано тим, що розпорядником майна складено звіт станом на 12.05.2014, який розглянуто і прийнято до відому на засіданні комітету кредиторів, що підтверджується  протоколом № 2 від 13.05.2014. Кредиторами погоджено перехід до ліквідаційної процедури та витрати розпорядника майна станом на 12.05.2014 у сумі 1344,80 грн. та оплату послуг за період розпорядження майном у сумі 8352,91 грн.

Ухвалою суду від 16.05.2014 розгляд клопотання розпорядника майна Пічугіна І.В. призначено на 20.05.2014.

В судовому засіданні 20.05.2014 розпорядник майна надав доповнення до свого звіту згідно з яким станом на 19.05.2014 його витрати становлять 1847, 11 грн., тобто, збільшив свої витрати на 502,31 грн. відповідно до витрат затверджених комітетом кредиторів.

         Розпорядник майна, представники ініціюючого кредитора та публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” у засіданні суду клопотання про відкриття ліквідаційної процедури підтримали з викладених у ньому підстав та мотивів, послалися на рішення зборів комітету кредиторів, оформленого протоколом № 2 від 13.05.2014.

         Розпорядник майна Пічугін І.В. подав суду клопотання про припинення повноважень арбітражного керуючого у справі у зв’язку з закінченням терміну процедури розпорядженням майном. Клопотання мотивовано тим що, заяви на виконання обов’язків ліквідатора він не надавав і, відповідно до рішення зборів комітету кредиторів, оформленого протоколом № 2 від 13.05.2014 голова комітету кредиторів разом з ініціюючим кредитором повинні надати свої пропозиції щодо кандидатури ліквідатора у справі.

За клопотанням представників ініціюючого кредитора та публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в судовому засіданні оголошено перерву до 05.06.2014 для надання кредиторами пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого ліквідатора Селянського (фермерського) господарства "Аграрій".

В судове засідання 05.06.2014 розпорядник майна Пічугін І.В. та представник боржника не з’явилися, причини нез’явлення суду не повідомлені.

Суд вважає, що неявка розпорядника майна Пічугіна І.В. та представника боржника в засідання не перешкоджає розгляду клопотань по суті у відповідності до ст. 75 ГПК України.

Представники ініціюючого кредитора та публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” у засіданні суду пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого ліквідатора Селянського (фермерського) господарства "Аграрій" не надали, не заперечили проти призначення ліквідатором у справі Пічугіна І.В., клопотання про відкриття ліквідаційної процедури підтримали з викладених у ньому підстав та мотивів.

Розглянувши матеріали клопотання, встановивши на підставі поданих суду доказів обставини справи, заслухавши пояснення представників ініціюючого кредитора та публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”, суд вважає, що клопотання розпорядника майна Пічугіна І.В. про припинення повноважень арбітражного керуючого у справі задоволенню не підлягає, клопотання про відкриття ліквідаційної процедури підлягає до задоволення  з наступних підстав.

Згідно із ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

Щодо клопотання про перехід до ліквідаційної процедури, судом встановлено наступне.

Факт наявної заборгованості боржника перед кредиторами підтверджено поданими суду доказами та не спростовано боржником.

         Боржник неспроможний задовольнити вимоги кредиторів за рахунок свого майна та коштів, інакше,  як із застосуванням процедури ліквідації.

         Можливих санаторів боржника не виявлено.

Суд, приймаючи до уваги відсутність можливих санаторів, вважає за необхідне на підставі ст. 37 Закону визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови виявленого майна боржника в ліквідаційній процедурі.

 Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч.ч. 8, 9 ст.26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Суд зазначає, що введення процедури ліквідації запропоновано суду комітетом кредиторів, тому клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Наслідки визнання боржника банкрутом визначені ст. 38 Закону.

Згідно з п. 1 ч.3 ст. 114 Закону арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може бути звільнений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за його заявою.

Відповідно до п.5 ч.1  ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Законом не передбачено підстав для звернення арбітражного керуючого  від покладених на нього обов’язків розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора. Наведені Пічугіним І.В. підстави для звільнення його від обов’язків арбітражного керуючого у даній справі, на думку суду, є такими, що не можуть слугувати підставою для задоволення заяви.

Крім того, представники представники ініціюючого кредитора та публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” не заперечили проти кандидатури Пічугіна І.В., в якості  ліквідатора у справі. Тому суд вважає за необхідне призначити ліквідатором у справі арбітражного керуючого Пічугіна І.В. Повноваження ліквідатора визначені ст. 41 Закону.

Виходячи з вимог ч.5 ст. 115 Закону відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюється  за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних в результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Розпорядник майна звітує про здійснення та виплату його витрат перед комітетом кредиторів, який повинен бути доведений кредиторам до відома та схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Зазначений звіт розглядається судом та затверджується ухвалою суду (ч.7  ст. 115 Закону).

Приймаючи до уваги, що наданий розпорядником майна Пічугіним І.В. звіт про здійснення та відшкодування витрат у своїй сумі перевищує звіт, який затверджений комітетом кредиторів, суд вважає за необхідне відкласти розгляд даного питання до його затвердження комітетом кредиторів.

 

         Керуючись ст.ст. 26, 37, 40, 114, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.4-1, 86 ГПК України, суд -

 

ПОСТАНОВИВ:

          1. Визнати Селянське (фермерське) господарство "Аграрій" (18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка буд.242/1, код  ЄДРПОУ 32426802) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців,.

          2. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пічугіна Ігора Вячеславовича (свідоцтво №321 від 26.02.2013, який мешкає за адресою: вул. Кудряшова, буд. 16, кв. 190, м. Київ, 03053)

3.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника - Селянського (фермерського) господарства "Аграрій" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

4. Ліквідатору банкрута:

вжити заходів до виявлення і витребування документації і майна банкрута;

 кожні два місяці надавати суду інформацію про хід ліквідаційної процедури з наданням відповідних доказів, що підтверджують цю інформацію;

не пізніше 12 місяців з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), а також у разі її завершення –ліквідаційний баланс.

5. Скасувати  заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 14.11.2013, а також будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

6. У задоволенні клопотання розпорядника майна Пічугіна Ігора Вячеславовича про дострокове припинення повноважень арбітражного керуючого у справі №925/686/13  відмовити.

 

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

Копію постанови надіслати боржнику, арбітражному керуючому Пічугіну І.В., членам комітету кредиторів, Головному управлінню юстиції в Черкаській області, державному реєстратору, відділу державної виконавчої служби Барського районного управління юстиції Вінницької області, Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції.

 

         Суддя                                                                              В.А. Швидкий