flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова № 925/837/14 від 27 листопада 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

 

ПОСТАНОВА

 

"27" листопада 2014 р.                                                 Справа № 925/837/14

    Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді: Швидкого В.А., при секретарі судового засідання: Хелис Н.М.,                           

за участю розпорядника майна  Білика О.А.: особисто,

представників:

від інціюючого кредитора: Сноза О.А., Роговий В.М. - за довіреностями, 

від боржника: не з’явився.

розглянувши у відкритому підсумковому судовому засіданні справу за заявою Тальнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області до приватного підприємства “Оптіма-Грейн” про визнання банкрутом, -

 

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду  від 21.05.2014 відповідно до ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його банкрутом” (далі –Закон) прийнято до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство ПП “Оптіма-Грейн”.

Ухвалою суду від 24.06.2014 порушено провадження у справі про банкрутство ПП “Оптіма-Грейн”, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Білика О. А.

Ухвалою суду від 15.10.2014 проведено попереднє засідання суду, затверджено реєстр вимог кредиторів, підсумкове засідання суду призначено на 27.11.2014.

Розпорядник майна надав суду клопотання, яким просить визнати боржника банкрутом на відкрити ліквідаційну процедуру на підставі рвшення комітету кредиторів, також подав клопотання про затверження звіт про оплату послуг  арбітражного керуючого  за час  процедури розпорядження майном боржника за період з 24.06.2014 по 15.10.2014 на суму 9055,10 грн.

Боржник належним чином повідомлявся про час і місце розгляду справи. Представник боржника в судове засідання не з’явився, причина нез’явлення суду не повідомлена.

В судовому засіданні розпорядник майна Білик О.А. підтримав клопотання про відкриття ліквідаційної процедури, просив його задовольнити. Також розпорядник майна підтримав клопотання про затвердження звіту про оплату послуг  арбітражного керуючого за час  процедури розпорядження майном боржника на підставі  рішення зборів комітету кредиторів, оформленого протоколом №1 від 27.11.2014.

Представники Тальнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області підтримали рішення комітету кредиторів про перехід до ліквідаційної процедури та затвердження звіту арбітражного керуючого.

Відповідно до ст.75 ГПК України суд вважає можливим розглянути справу без участі представника боржника.

Заслухавши пояснення розпорядника майна та представників  Тальнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області, дослідивши наявні у справі матеріали, суд вважає, що подані розпорядником майна клопотання підлягають до задоволення  з наступних підстав.

Згідно із ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

         Факт наявності заборгованості боржника перед кредиторами підтверджено поданими суду доказами та не спростовано боржником.

         Боржник неспроможний задовольнити вимоги кредиторів за рахунок свого майна та коштів, інакше,  як із застосуванням процедури ліквідації.

         Можливих санаторів боржника не виявлено.

Суд, приймаючи до уваги відсутність можливих санаторів, вважає за необхідне на підставі ст. 37 Закону визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Білика О.А.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови виявленого майна боржника в ліквідаційній процедурі.

 Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч.ч. 8, 9 ст.26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, суд зазначає, що введення процедури ліквідації та кандидатура ліквідатора були запропоновані суду комітетом кредиторів, а тому суд вважає подані клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Білика О.А. обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Наслідки визнання боржника банкрутом визначені ст. 38 Закону, повноваження ліквідатора ст. 41 Закону.

Крім того,  відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 115 Закону грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п'яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Ухвалою суду від 24.06.2014 встановлено арбітражному керуючому Білику О.А. оплату послуг (грошову винагороду) за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання нею повноважень, шляхом її авансування боржником.

Рішенням комітету кредиторів, оформленого протоколом №1 від 27.11.2014, затверджено звіт арбітражного керуючого про оплату послуг  за час процедури  розпорядження майном боржника за період з 24.06.2014 по 15.10.2014 на суму 9055,10 грн.

Відповідно до абз.13 п.37 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 N 01-06/606/2013 звіти арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат повинні бути схвалені або погоджені комітетом кредиторів, а звіти за підсумками судових процедур (розпорядження майном, санації, ліквідації) - затверджені господарським судом.

Приймаючи до уваги, що комітетом кредиторів розглянуто та затверджено звіт про оплату послуг арбітражного керуючого, суду надано докази нарахування відповідних сум, суд вважає за необхідне затвердити звіт арбітражного керуючого про оплату послуг  за час процедури  розпорядження майном боржника за період з 24.06.2014 по 15.10.2014 на суму 9055,10 грн.

 

         Керуючись ст.ст. 26, 37, 40, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.4-1, 85, 86 ГПК України, суд -

 

ПОСТАНОВИВ:

   1. Визнати приватне підприємство “Оптіма-Грейн” (20400, Черкаська область, м. Тальне, вул. Катеринопільська, буд. 2, код 36780003) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

2. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Білика Олександра Анатолійовича (Свідоцтво арбітражного керуючого №929 від 03.07.2013, який проживає за адресою: 18029, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 7).

3. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника - приватного підприємства “Оптіма-Грейн” банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

4. Ліквідатору банкрута:

вжити заходів до виявлення і витребування документації і майна банкрута;

 кожні два місяці надавати суду інформацію про хід ліквідаційної процедури з наданням відповідних доказів, що підтверджують цю інформацію;

не пізніше 12 місяців з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), а також у разі її завершення –ліквідаційний баланс.

5. Скасувати  заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 24.06.2014, а також будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

6. Затвердити звіт арбітражного керуючого Білика Олександра Анатолійовича про оплату послуг  за час процедури  розпорядження майном боржника за період з 24.06.2014 по 15.10.2014 на суму 9055,10 грн.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

Повне судове рішення складено 01.12.2014.

                                                                                     

Копію постанови надіслати боржнику, арбітражному керуючому Білику О.А.., комітету кредиторів, Головному управлінню юстиції в Черкаській області, державному реєстратору, відділу державної виконавчої служби Тальнівського районного управління юстиції.

         Суддя                                                                              В.А. Швидкий