flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення № 925/14/14 від 30 січня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

(вступна та резолютивна частини)

30 січня 2014 року

Справа №925/14/14

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоХабла О.М. (від прокуратури Черкаської області, прокурор відділу, за посадою), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за позовною заявою

позивача            заступника прокурора Чорнобаївського району в інтересах  Аграрного фонду

до відповідача   товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія»

про                  стягнення 203029,63 грн.

ВСТАНОВИВ:

Заступником прокурора Чорнобаївського району подано позов від 27.12.2013 №(25-16) 39-91 вих.13 (вх. суду №67/14 від 08.01.2014) в інтересах держави у особі державної бюджетної спеціалізованої установи Аграрний фонд про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія» на користь Аграрного фонду суми залишку попередньої оплати у розмірі  202029,63 грн. з підстав невиконання умов форвардного біржового контракту від 19.11.2012 №1013 Ф (із додатковими договорами від 26.11.2012 і від 30.07.2013) на закупівлю Аграрним фондом у відповідача зерна (далі – Контракт).

У заяві від 28.01.2014 №(25-16) 306 вих.14 (вх. суду №2337/14 від 29.01.2014) прокурором Чорнобаївського району виправлено описки у позовній заяві, в тому числі і стосовно суми позовних вимог, згідно з якою розмір вимог складає 203029,63 грн. 

Учасники провадження у справі двічі були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від відповідача у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили. Відповідач відзиву на позов та витребувани ухвалою суду документів до суду не надіслав.

У судовому засіданні прокурор позовні вимоги підтримав. На запитання суду прокурор надав пояснення щодо правових підстав представництва прокурором інтересів позивача у суді, зазначив, що такою нормою є ст.29 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якою у разі відсутності органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача, про що у матеріалах справи наявне пояснення прокурора Чорнобаївського району.

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

 

Заслухавши прокурора та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Відповідно до п. 1.1, 1.2., 1.3., 1.5., 1.8., 1.10., 1.11. розділу 1 Контракту продавець, товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія», у термін до 01.10.2013 передає покупцю, державній бюджетній спеціалізованій установі Аграрний фонд, у власність товар – пшеницю м’яку 3 класу у кількості 900,00 тон, що відповідає ДСТУ 3768:2010. Покупець зобов’язується прийняти вказаний товар та оплатити його. Ціна Контракту становить 1620000,00 грн., у тому числі ПДВ 270000,00 грн. з подальшим коригуванням шляхом укладання додаткових угод по бюджетних періодах: 2012 рік – 810000,00 грн., 2013 рік – 810000,00 грн. Авансовий платіж у розмірі 50% вартості зерна сплачується протягом поточного бюджетного періоду. Авансовий платіж складає 810000,00 грн.. Остаточний розрахунок здійснюється у наступному бюджетному періоді. Згідно з п.2.1. Контракту поставка товару здійснюється  у термін до 01.10.2013. Додатковим договором до Контракту від 01.10.2013 №2 вказаний термін було продовжено до 01.11.2013. Пунктами 5.1., 5.3. розділу 5 Контракту передбачено, що Покупець ­– державна бюджетна спеціалізована установа Аграрний фонд упродовж п’яти робочих днів з моменту укладання Контракту на торгах Аграрної біржі зобов’язується перерахувати кошти (авансовий платіж) у розмірі 50 % вартості зерна на момент укладення Контракту на поточний рахунок Продавця - товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія». Остаточний розрахунок здійснюється впродовж п’яти  робочих днів після поставки товару, надання документів, передбачених Контрактом.

Аграрний фонд відповідно до умов Контракту перерахував відповідачу авансовий платіж у сумі 810000 грн. (платіжне доручення від 28.01.2013 №164). Однак, відповідач у встановлений Контрактом термін (до 01.11.2013) не поставив товар у повному обсязі (було поставлено лише 464,960 тон пшениці на суму 606970,37 грн.). До цього часу відповідачем не поставлено товар на суму 203029,63 грн.

Вказані обставини підтверджуються наступними доказами: Форвардним біржовим контрактом від 19.11.2012 №1013 Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна, додатковими договорами до нього №1 від 26.11.2012, від 30.07.2013, №2 від 01.10.2013, платіжним дорученням від 28.01.2013 №164, претензією-вимогою Аграрного фонду від 21.11.2013 №41-05/2858.

Відповідно до ч.2 ст. 693 Цивільного кодексу України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Таким чином, отримання відповідачем попередньої оплати та часткове невиконання відповідачем взятого на себе зобов’язання у строки (01.11.2013), встановлені п.2.1 Контракту, є правовою підставою для стягнення заявленої суми 203029,63 грн. у примусовому порядку на користь Аграрного фонду. Відповідно до ст. 29 Господарського процесуального кодексу України прокурор має право на подання позову в інтересах держави у особі Аграрного фонду, оскільки в позовній заяві зазначено про відсутність органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах.

Враховуючи, що позов подано прокурором, який звільнений від сплати судових витрат, останні підлягають стягненню в доход бюджету з відповідача  у розмірі 4060,59 грн. судового збору.

Керуючись ст.ст. 49, 82, 84 Господарського процесуального кодексу України, на підставі ч.1 ст.193, Господарського кодексу України, ч.2 ст.693 Цивільного кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

Позов прокурора задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія» (Чорнобаївський район, с. Бакаєве, вул. Кірова, 5, ідентифікаційний код 32402636):

203029,63 грн. (двісті три тисячі двадцять дев’ять гривень шістдесят три копійки) суми попередньої оплати – на користь Аграрного фонду (м. Київ, вул. Грінченка, б.1, ідентифікаційний код 33642855);

4060,59 грн. (чотири тисячі шістдесят гривень п’ятдесят дев’ять копійок) судового збору – в доход державного бюджету України через місцевий (за місцезнаходженням відповідача) орган державної податкової служби (отримувач – УДКСУ у м. Черкаси Черкаської області, код – 38031150, банк – ГУДКСУ у Черкаській області, МФО – 854018, рахунок –№31213206783002, код бюджетної класифікації – 22030001, символ звітності банку – 101).

Направити рішення рекомендованим листом з повідомленням прокурору Чорнобаївського району, прокурору міста Черкаси, Аграрному фонду та відповідачу.

Повне рішення складено 03.02.2014.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.