flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала № 04/5026/1719/2012 від 7 серпня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

УХВАЛА  

07 серпня 2014 року                                          Справа №04/5026/1719/2012

Суддя господарського суду Черкаської області Шумко В.В., розглянувши клопотання ліквідатора у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства "Санаторій Аквадар", -

                                              ВСТАНОВИВ:

           27.11.2012 господарський суд прийняв постанову про визнання боржника банкрутом, відкрив процедуру його ліквідації.

         Ліквідатором банкрута являється арбітражний керуючий Новосельцев Володимир Петрович.  

         Ліквідатор подав суду клопотання про визнання Черкаської філії ТБ «Електронні торги України» учасником провадження у справі №04/5026/1719/2012 про банкрутство приватного акціонерного товариства "Санаторій Аквадар".  

         Розглянувши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав та мотивів.

Провадження у справі згідно з розділом Х Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011 р. положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом (в подальшому тексті ухвали – «Закон» у відмінках).

         Однак, згідно з п.п. 11 п. 1 вказаного розділу положення Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом.

         Згідно з ст. 49 Закону продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.

         Продажу підлягають всі види майна боржника, призначеного для здійснення господарської діяльності, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

         Порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном.

         Суб'єктами аукціону є його замовник, організатор та учасники.

         Замовником є ліквідатор, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Законом.

         Організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

         Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.

         Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

           В газеті «Акцент» №22 (959) від 29.05.2014 опубліковано оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута.

          За наслідками проведеного конкурсу було визначено організатором аукціону з продажу майна банкрута – ТБ «Електронні торги України» (м. Черкаси, бул. Шевченка, 229, оф. 3).  

          Згідно з визначенням, наведеним у ст. 1 Закону, учасники у справі про банкрутство - сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб'єкта підприємницької діяльності - боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Вищим господарським судом України роз'яснено, що організатор аукціону згідно з частиною шостою статті 49 Закону визначається замовником аукціону за конкурсом. Чинним законодавством не передбачено ліцензування діяльності з проведення торгів, тому організатором аукціону може бути особа, яка відповідно до установчих документів має право на здійснення такої діяльності. Господарський суд має перевіряти порядок визначення організатора аукціону. Організатор аукціону діє на підставі ухвали господарського суду про визнання його учасником провадження у справі про банкрутство. З моменту визнання організатора аукціону учасником провадження у справі про банкрутство він має право на оскарження тільки тих судових рішень, які стосуються організації та проведення аукціону за його участю (абзац четвертий п. 33 інформаційного листа №01-06/606/2013 від 28.03.2013).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1, 2, 49 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України суд, –

УХВАЛИВ:

          Визнати Черкаську філію ТБ «Електронні торги України» (м. Черкаси, бул. Шевченка, 229, оф. 3) учасником провадження у справі №04/5026/1719/2012 про банкрутство приватного акціонерного товариства "Санаторій Аквадар".  

Суддя                                                                                 В.В. Шумко