flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 925/78/14 від 31 липня 2014 року (2)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА 

31 липня 2014 року                                              Справа №925/78/14

                    Господарський суд Черкаської області в особі судді Шумка В.В., при секретарі судового засідання Пастуховій О.С., за участю арбітражного керуючого - розпорядника майна боржника Ярмолінського Ю.В., представника ініціюючого кредитора - Нелюбова О.О. – за довіреністю,  представника ПАТ «Укрінбанк» - Бас В.М. – за довіреністю, розглянувши у відкритому попередньому судовому засіданні матеріали справи за заявою публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк до товариства з обмеженою відповідальністю "Агропром-В" про визнання банкрутом, - 

 

ВСТАНОВИВ:

18.02.2014 господарський суд Черкаської області, за заявою ініціюючого кредитора - ПАТ "Укрсоцбанк", порушив провадження у справі про банкрутство боржника - ТОВ "Агропром-В".

         Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого у справі Ярмолінського Юрія  Васильовича.       

          31 липня 2014 року суд затвердив реєстр вимог кредиторів.

До суду від ПАТ «Укрінбанк» надійшла заява про заміну кредитора ПАТ «Укрінбанк» на його процесуального правонаступника – ТОВ «Торговий дім «Чарівниця».

У судовому засіданні розпорядник майна боржника, представник ініціюючого кредитора проти задоволення заяви не заперечили. Представник ПАТ «Укрінбанк»  заяву підтримав, з викладених у ній підстав та мотивів.  

Дослідивши матеріали справи, заслухавши у судовому засіданні розпорядника майна боржника, представників кредиторів, суд вважає, що заява ПАТ «Укрінбанк» про заміну кредитора підлягає до задоволення, з наступних підстав та мотивів.  

Ухвалою суду від 31 липня 2014 року визнанні вимоги кредиторів у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Агропром-В", в т.ч. ПАТ «Укрінбанк» на суму 3194269,99 грн.

30 травня 2014 року між ПАТ «Укрінбанк та  ТОВ «Торговий дім «Чарівниця» було укладено договір про відступлення права вимоги (далі – договір).

За договором первісний кредитор передає новому кредиторові, а новий кредитор набуває всі права вимоги та інші права, що належать первісному кредитору в момент укладення цього Договору або можуть виникнути в майбутньому за Генеральною кредитною угодою №010/05-02/089-08г від 09.12.2008 та укладеним в її рамках Кредитним договором №010/05-02/036-10 від 01.07.2010 (надалі разом - «Основний договір»), між первісним кредитором та ТОВ "Агропром-В" (адреса: 20250, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Кірова, 26-а, надалі – «Боржник»).

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтею 25 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

         Згідно з ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов’язанні  може бути замінений іншою особою внаслідок:

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Пленум Верховного Суду України у пункті 51 Постанови від 18 грудня 2009 року №15 «Про судову практику в справах про банкрутство» зазначив те, що статтею 512 ЦК встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 25, 86 ГПК України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд, -

 

УХВАЛИВ:

Заяву ПАТ «Укрінбанк» про заміну кредитора задовольнити.

Замінити кредитора – ПАТ «Укрінбанк» (04503, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, код ЄДРПОУ 05839888) та залучити замість нього до участі у справі в якості кредитора його правонаступника - ТОВ «Торговий дім «Чарівниця» (18000, м. Черкаси, вул. Гагаріна, 73, код ЄДРПОУ 37567061) з грошовими  вимогами до ТОВ "Агропром-В" на суму 3194269,99 грн.          

Зобов’язати розпорядника майна арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія  Васильовича внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Агропром-В".   

 Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду.

      

          Суддя                                                                                   В.В. Шумко