flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 14/5026/836/2012 від 16 січня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

 

16 січня 2014 року     №2                                 Справа №14/5026/836/2012

 

                                                                            вх. № 21792/13 від 03.10.2013

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: представника за довіреністю – Тюріної Ж.А. (від боржника в особі ліквідатора банкрута), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду

клопотання

заявника            товариства з обмеженою відповідальністю «Калигор Авто»

про                      усунення ліквідатора банкрута

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю

«Калигор Авто»

до боржника                        приватного підприємства «Сіон-Пласт»

про                                        визнання банкрутом відсутнього боржника, –

ВСТАНОВИВ:

Ініціюючим кредитором, товариством з обмеженою відповідальністю «Калигор Авто», подано клопотання від 30.09.2013 про усунення арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від виконання обов’язків ліквідатора банкрута у зв’язку з неналежним їх виконанням, та про призначення ліквідатором ініціюючого кредитора.

На обгрунтування вимог клопотання, яке суд розглядає як скаргу на дії ліквідатора банкрута, ініціюючий кредитор, ТОВ «Калигор Авто», вказав, що арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В. систематично неналежно виконує свої обов’язки, грубо порушує чинне законодавство, наносить матеріальні збитки ініціюючому кредитору своїми незаконними діями, що у зв’язку з цим ініціюючий кредитор звертався до Міністерства юстиції України зі скаргами та вимогою про притягнення до відповідальності арбітражного керуючого, на які отримано висновки про установлені порушення.

На виконання ухвали суд від 05.11.2013 ТОВ «Калигор Авто» листом без номера і дати (вх.суду № 26251/13 від 20.11.2013) ТОВ «Калигор Авто» надіслав суду перелік порушень, допущених арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. при проведенні ліквідаційної процедури, згідно з яким  ліквідатор банкрута не подав звітність комітету кредиторів за серпень та листопад 2013 року; не подав відомості про своє призначення державному реєстратору; не закрив банківські рахунки боржника і не залишив тільки одного рахунку; не вживає заходів для виявлення нерухомого майна боржника, посилаючись на листи Головного управління юстиції у Черкаській області від 19.06.2013 №4847/4, від 16.09.2013 №8281/4 як на докази цих порушень.

У судовому засіданні представник ліквідатора банкрута проти клопотання ТОВ «Калигор Авто» заперечив, повідомив, що комітет кредиторів у справі не утворено, оскільки здійснюється процедура ліквідації відсутнього боржника та оскільки на жодне із семи запрошень ініціюючий кредитор, який  є єдиним кредитором, для вирішення цих питань не з’явився, що ліквідатором банкрута в межах установлених строків вживаються заходи до усунення порушень і недоліків її проведення попереднім ліквідатором банкрута. Також ліквідатор банкрута надав суду відомості про виконану ним роботу (вх. суду №759/14 від 11.01.2014 /а.с. т. /)

Ухвалою суду від 22.11.2013 провадження у справі по розгляду клопотання ТОВ «Калигор Авто» зупинено у з’язку з направленням матеріалів справи №14/5026/836/2012 на запит до суду вищої інстанції. 30.12.2013 (вх.суду №29788/13 від 30.12.2013) до господарського суду Черкаської області надійшли матеріали справи №14/5026/836/2012. У зв’язку з цим ухвалою суду від 09.01.2014 провадження у справі поновлено.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від ТОВ «Калигор Авто», у жодне судове засідання не з’явились не зазначивши причин неявки. Незважаючи на заявлені ініціюючим кредитором клопотання ухвалами суду від 22.10.2013, 05.11.2013, 21.11.2013, 09.01.2014 явка останнього визнавалась обов’язковою.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом засовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, останні з яких внесені Законом України від 02.10.2012 №5405-VI /тобто в редакції, чинній до 19.01.2013/, далі – Закон-1992).

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

 

Заслухавши учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У справі відсутні відомості про утворення комітету кредиторів, утворення останнього ст.52 Закону-1992 не передбачено, тому доводи про порушення ліквідатором банкрута ст.30 цього Закону надумані і не підтверджені доказами. При цьому слід зазначити, що на жодне із семи запрошень ліквідатора банкрута  (а.с. 147, 156, 192, 200, 207, 222, 231 т.2) прибути за місцезнаходженням банкрута в тому числі і для для вирішення питань утворення комітету кредиторів, оплати послуг, заслуховування звітів ліквідатора банкрута тощо ініціюючий кредитор не з’явився.

Решта порушень, вказаних у клопотанні ініціюючим кредитором є надуманими і не доведеними будь-якими доказами. Зокрема, листи від 19.06.2013 №4847/4, від 16.09.2013 №8281/4 Головного управління юстиції у Черкаській області суд не вважає доказами порушень, оскільки ініціюючий кредитор посилається на висновки в цих листах і вважає, що висновки керівника цього органу мають стати висновками суду. Однак, навіть у рішеннях суду висновки не мають преюдиційного характеру для іншого суду. Однак, навіть у цих листах вказується про усунення порушень до закінчення перевірки, тому вони вважаються не вчиненими.

Крім того, суд за власними переконаннями оцінює наявні у справі докази тих чи інших обставин та приходить до власних висновків, за якими й приймає рішення. Зокрема, крім відсутності комітету кредиторів у справі, у боржника відсутнє будь-яке майно чи кошти; строки закриття рахунків законом не установлені; у зв’язку із змінами у законодавстві державний реєстратор вимагає отримання ухвал про призначення арбітражного керуючого безпосередньо від суду, що і було здійснено судом (а.с.59 т.2); заходи для виявлення майна боржника ліквідатором банкрута вживаються, про що свідчать звіти, які  систематично подаються до суду (а.с.43-46,70-73,82-85,105-109,121-124,139-251 т.2), процес розгляду скарги ліквідатора банкрута на дії Головного управління статистики у м. Києві судами усіх інстанцій у період з 18.02.2013 по 30.12.2013. Тому суд не погоджується з думкою керівника Головного управління юстиції у Черкаській області у вищеназваних листах.

Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог. Суд вважає, що вимоги ініціюючого кредитора є не доведеними.

Враховуючи, що ініціюючий кредитор:

ніякої позитивної участі у завершенні ліквідаційної процедури не приймав (під якою суд розумів би прибуття хоча б на одне з семи запрошень ліквідатора банкрута для заслуховування його звітів, надання, за потреби і можливості, методичної чи й безпосередньої допомоги у витребуванні інформації та розшуку активів), а навпаки ускладнює роботу ліквідатора банкрута постійним поданням необгрунтованих скарг на нього,

повторно подав скаргу до суду 03.10.2013 з надуманих мотивів (попередня скарга відхилена ухвалою суду від 23.05.2013), яку суд в силу покладеного на нього обов’язку призначив до відкритого судового розгляду, поніс витрати часу та грошей на виклик учасників провадження у справі про банкрутство, розгляд у відкритих судових засіданнях,

проігнорував чотири ухвали суду про обов’язковість явки у судові засідання;

приймаючи до уваги роз’яснення у п.3.13, 3.14 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18, суд розцінює повторне подання необгрунтованої скарги, нез'явлення представників в судові засідання без поважних причин та без повідомлення причин, якщо їх явку судом визнано обов'язковою, як зловживання процесуальними правами, у зв’язку з чим вважає за необхідне стягнути в доход Державного бюджету України з винної сторони (тобто ТОВ "Калигор Авто"),  штраф у розмірі 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1275 грн.) за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

Керуючись ст.4-1, п.5 ч.1 ст.83, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 24 Закону-1992, ч.3 ст. 8 Закону України “Про виконавче провадження”, суд, –

У Х В А Л И В:

1.У задоволенні клопотання ініціюючого кредитора, ТОВ "Калигор Авто", від 30.09.2013  про усунення арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від виконання обов’язків ліквідатора банкрута відмовити.

2.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Калигор Авто" (м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд, 10/20, кв.1, ідентифікаційний код 34875487) 1275 грн. (тисячу двісті сімдесят п’ять гривень) штрафу в доход державного бюджету України через місцевий (за місцезнаходженням ТОВ "Калигор Авто") орган доходів і зборів.

 

Направити дану ухвалу рекомендованим листом з повідомленням ліквідатору банкрута, ініціюючому кредитору місцевому (за місцезнаходженням ТОВ "Калигор Авто") органу доходів і зборів.

Повне судове рішення складено 20.01.2014.  

Ухвала набрала законної сили 16.01.2014, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України. Строк пред’явлення ухвали до виконання один рік з дня набрання законної сили.

 

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.

4