flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова № 925/1428/13 від 27 лютого 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

 

ПОСТАНОВА

 

 "27" лютого 2014 р.                                                    Справа № 925/1428/13

 

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді: Швидкого В.А., при секретарі судового засідання: Хелис Н.М.,

за участю розпорядника майна Носань Н.С.: особисто, 

представників:

від ініціюючого кредитора: Хамаза І.О. – за довіреністю,

від боржника: Клим’юк Ю.І. - керівник,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про відкриття ліквідаційної процедури

у справі за заявою Публічного акціонерного товариства  “ВТБ Банк” в особі Відділення “Черкаська регіональна дирекція” до Приватного підприємства “Комфорт-К” про визнання банкрутом, -

 

ВСТАНОВИВ:

         Ухвалою господарського суду Черкаської області від 09.09.2013 на підставі ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його банкрутом” (далі –Закон) прийнято до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство Приватного підприємства “Комфорт-К” (18006, м. Черкаси,  вул. Добровольського, буд.1, код  ЄДРПОУ 34863466).

Ухвалою суду від 04.10.2013 порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства “Комфорт-К”, розпорядником майна боржника призначено Носань Наталію Сергіївну. Зобов’язано розпорядника майна не пізніше 21.11.2013 скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду; разом з боржником провести інвентаризацію майна боржника не пізніше 24.11.2013. Попереднє засідання призначено на 10.12.2013.

23.10.2013 в газеті “Голос України” № 198 опубліковано оголошення про порушення справи про банкрутство.

 28.01.2014 проведено попереднє засідання, затверджено реєстр вимог кредиторів, підсумкове засідання у справі призначено на 27.02.2014.

         Представники ініціюючого кредитора та Державної податкової інспекції у м. Черкасах звернулися до суду з клопотанням про відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Носань Н.С., відповідно до рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом №1 від 06.02.2014.

Ухвалою суду від 12.02.2014 розгляд клопотання призначено на 27.02.2014.

Розпорядник майна, боржник, представник ініціюючого кредитора у засіданні суду клопотання про відкриття ліквідаційної процедури підтримали з викладених у ньому підстав та мотивів, послалися на рішення зборів комітету кредиторів, оформленого протоколом №01 від 06.02.2014.

          Відповідно до ст.ст. 75, 85 ГПК України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

         Розглянувши матеріали клопотання, встановивши на підставі поданих суду доказів обставини справи, заслухавши пояснення розпорядника майна боржника, представника ініціюючого кредитора, суд вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення  з наступних підстав.

                   Факт наявності заборгованості боржника перед кредиторами підтверджено поданими суду доказами та не спростовано боржником.

         Боржник неспроможний задовольнити вимоги кредиторів за рахунок свого майна та коштів, інакше,  як із застосуванням процедури ліквідації.

         Можливих санаторів боржника не виявлено.

Суд, приймаючи до уваги відсутність можливих санаторів, вважає за необхідне на підставі ст. 37 Закону визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Носань Н.С.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови виявленого майна боржника в ліквідаційній процедурі.

 Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч.ч. 8, 9 ст.26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, суд зазначаає, що введення процедури ліквідації та кандидатура ліквідатора були запропоновані суду комітетом кредиторів, а тому суд вважає подане клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Носань Н.С. обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Наслідки визнання боржника банкрутом визначені ст. 38 Закону, повноваження ліквідатора ст. 41 Закону.

 

         Керуючись ст.ст. 26, 37, 40, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 85, 86 ГПК України, суд -

 

ПОСТАНОВИВ:

          1. Визнати приватне підприємство “Комфорт-К” (18006, м. Черкаси,  вул. Добровольського, буд.1, код  ЄДРПОУ 34863466) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №548 від 10.04.2013, яка мешкає за адресою: м. Черкаси, вул.  Сумгаїтська, буд. 7).

2.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника - приватного підприємства “Комфорт-К” банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

3. Ліквідатору банкрута:

вжити заходів до виявлення і витребування документації і майна банкрута;

 кожні два місяці надавати суду інформацію про хід ліквідаційної процедури з наданням відповідних доказів, що підтверджують цю інформацію;

не пізніше 12 місяців з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), а також у разі її завершення –ліквідаційний баланс.

4. Скасувати  заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 04.10.2013, а також будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

 

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

Повне судове рішення складено 04.03.2014.

 

Копію постанови надіслати боржнику, арбітражному керуючому Носань Н.С., членам комітету кредиторів, Головному управлінню юстиції в Черкаській області, державному реєстратору, Придніпровському відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції.

 

         Суддя                                                                              В.А. Швидкий