flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 04/01/5026/1089/2011 від 9 лютого 2017 року (1) (задоволено заяву)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

         09 лютого 2017 року

Справа № 04/01/5026/1089/2011

вх. № 481/17 від 06.01.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: Куліш А.А. (від прокуратури Черкаської області, за посвідченням), Плесюка О.С. (від боржника, за довіреністю), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника          боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного

                          керуючого Назаренка С.А.

про                    стягнення 16000,00 грн. з державного підприємства

                          "Ковалівський спиртовий завод"

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю

                                               “Інфокол”

до боржника                         приватного підприємства “Під ключ”

про                                         банкрутство, –

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., подано заяву від 04.01.2017 №02-03/09 з вимогою стягнути з державного підприємства "Ковалівський спиртовий завод" на користь боржника 16000 грн. безвідсоткової позики.

Заяву мотивовано тим, що у період з 27.04.2012 по 30.05.2012 державному підприємству "Ковалівський спиртовий завод" перераховано боржником грошові кошти в розмірі 16000 грн., зазначені у платіжних дорученнях як фінансова допомога згідно з договором безвідсоткової позики від 27.04.2012 №27/04; що на цей час отримана ДП "Ковалівський спиртовий завод" позика боржнику не повернута.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута заяву та викладені у ній доводи підтримав і пояснив, що договору позики від 27.04.2012 №27/04 не існує і у платіжних дорученнях про нього зазначено формально, як необхідний для проведення платежу реквізит.

Прокурор, що з'явився у судове засідання, залишив вирішення питання на розсуд суду. 

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від членів комітету кредиторів (Уманської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, ТОВ "Київцентрбуд-1", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Інтеркомбуд"), ДП "Ковалівський спиртовий завод" у судове засідання не з’явились, про причини неявки до суду не повідомили.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. Відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

         Згідно з виписками ПАТ "АБ "Укргазбанк" боржник (ПП "Під ключ") перерахував ДП "Ковалівський спиртовий завод" платіжними дорученнями від від 27.04.2012 №114, від 11.05.2012 №140, від 30.05.2012 №186 кошти на загальну суму 16000 грн. (а.с.6-8 т.34). У цільовому призначенні платежу згідно з вказаними платіжними дорученнями вказано, що їх здійснено як фінансову допомогу згідно договору безвідсоткової позики від 27.04.2012 №27/04.

ПП "Під ключ" звернулось ДП "Ковалівський спиртовий завод" з вимогою від 04.01.2017 №02-03/05 про повернення коштів на вказану суму, відповіді на яку не отримало.

Вказані обставини ДП "Ковалівський спиртовий завод" не заперечив, відзив на ухвали суду від 12.01.2017 та від 26.01.2017 не надіслав.

Відповідно до статей 1046, 1047, 1049 Цивільного кодексу України: за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості; договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками; у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається у письмовій формі незалежно від суми; на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей; позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором; якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статей 638, 639 Цивільного кодексу України: договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору; істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди; договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною; договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Матеріали справи не містять письмового договору безвідсоткової позики від 27.04.2012 №27/04. Також ДП "Ковалівський спіртовий завод" суду не надано тексту останнього, отже суд вважає установленим факт його відсутності.

Таким чином, між сторонами укладено письмовий договір позики, який містить усі визначені законодавством істотні умови і який підтверджується вищеназваними платіжними дорученнями. 

Невиконання ДП "Ковалівський спіртовий завод" вимоги боржника про повернення наданої позики відповідно до ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України є правовою підставою для стягнення заявленої суми боргу у примусовому порядку.

За таких обставин заява ліквідатора банкрута підлягає задоволенню.

У постанові від 13.04.2016 у справі №908/4804/14 (№3-304гс16) Верховний Суд України дійшов висновку, що за умови порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю вирішення таких спорів є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону про банкрутство, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів. Аналогічної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у постановах від 19.10.2016 у справі №925/1201/15, від 20.12.2016 №910/5266/16.

Керуючись ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.1049 Цивільного кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

 Заяву боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А. від 04.01.2017 №02-03/09 задовольнити повністю.

Стягнути з державного підприємства "Ковалівський спиртовий завод" (48322, Тернопільська область, Монастирський район, с.Ковалівка, ідентифікаційний код 00375059) на користь приватного підприємства "Під ключ" (19100, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Леніна,5, ідентифікаційний код 33020013) 16000 грн. (шістнадцять тисяч гривень).

Наказ видати.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено у понеділок 13.02.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), прокуратурі Житомирської області, а також рекомендованим листом з повідомленням ДП "Ковалівський спіртовий завод". 

Суддя                                                                         Ю.А. Хабазня