flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 04/01/5026/1089/2011 від 14 березня 2017 року (3) (задоволено заяву)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

          14 березня 2017 року

Справа № 04/01/5026/1089/2011

 

                                                                          вх. № 3545/17 від 14.02.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особистоарбітражного керуючого Назаренка С.А. (ліквідатор банкрута), Куліш А.А. (від прокуратури Черкаської області, прокурор відділу, посвідчення №006525, видане 27.09.2012), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   боржника в особі ліквідатора банкрута

про            стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія"

                   2034000 грн.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю

                                               “Інфокол”

до боржника                         приватного підприємства “Під ключ”

про                                         визання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., подано заяву від 13.02.2017 №02-03/163 (вх.суду №3545/17 з вимогою стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія" на користь боржника 2034000 грн.

Заяву мотивовано тим, що у період з 20.04.2011 по 14.07.2011 приватним підприємством "Під ключ" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "Енергія" грошові кошти на загальну суму 2034000 грн., яка у платіжних дорученнях вказана як фінансова допомога згідно з договором безвідсоткової позики від 20.04.2011 №20/04; що на цей час отримана ТОВ "Енергія" позика останнім боржнику не повернута.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута заяву та викладені у ній доводи підтримав і додатково пояснив, що договору безвідсоткової позики від 20.04.2011 №20/04 не існує і у платіжних дорученнях про нього зазначено формально.

Прокурор, що з'явився у судове засідання, заявлену ліквідатором банкрута вимогу підтримав. 

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від ТОВ "Енергія", а також від членів комітету кредиторів (ТОВ "Київцентрбуд-1", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Інтеркомбуд") у судове засідання не з’явились, про причини їх неявки до суду не повідомили. Кредитор Уманська об’єднана державна податкова інспекція повідомив про неможливість явки представника через відсутність коштів на його відрядження, направив клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Згідно з виписками ПАТ "КБ "Південкомбанк" та АТ "Фортуна-Банк" у м.Київ по особових рахунках приватного підприємства "Під ключ" за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 останнім перераховано товариству  з обмеженою відповідальністю "Енергія" платіжними дорученнями від 20.04.2011 №№248, 249, 250, від 21.04.2011 №258, від 22.04.2011 №№259, 260, від 29.04.2011 №281, від 23.05.2011 №319, від 24.05.2011 №№322, 324 грошові кошти на загальну суму 1054000 грн. та платіжними дорученнями від 15.06.2011, від 05.07.2011, 14.07.2011 на загальну суму 980000 грн. У цільовому призначенні платежів згідно з зазначеними платіжними дорученнями вказано, що їх здійснено як фінансову допомогу згідно договору безвідсоткової позики від 20.04.2011 №20/04.

Боржник звернувся до товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія" з вимогою від 04.02.2017 №02-03/147 про повернення коштів на вказану суму, відповіді на яку не отримав.

Вказані обставини товариство з обмеженою відповідальністю "Енергія" не заперечило, відзив на ухвалу суду від 24.02.2017 не надіслало.

Відповідно до статей 1046, 1047, 1049 Цивільного кодексу України: за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості; договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками; у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається у письмовій формі незалежно від суми; на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей; позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором; якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статей 638, 639 Цивільного кодексу України: договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору; істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди; договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною; договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Матеріали справи не містять письмового договору безвідсоткової позики 04.02.2017 №02-03/147. Також товариством з обмеженою відповідальністю "Енергія" суду не надано тексту останнього, отже суд вважає установленим факт його відсутності.

Таким чином, між сторонами укладено письмовий договір позики, який містить усі визначені законодавством істотні умови і який підтверджується вищеназваними платіжними дорученнями. 

Невиконання товариством з обмеженою відповідальністю "Енергія"  вимоги боржника про повернення наданої позики відповідно до ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України є правовою підставою для стягнення заявленої суми боргу у примусовому порядку.

За таких обставин заява ліквідатора банкрута підлягає задоволенню.

У постанові від 13.04.2016 у справі №908/4804/14 (№3-304гс16) Верховний Суд України дійшов висновку, що за умови порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю вирішення таких спорів є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону про банкрутство, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів. Аналогічної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у постановах від 19.10.2016 у справі №925/1201/15, від 20.12.2016 №910/5266/16.

Керуючись ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.1049 Цивільного кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

 Заяву боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., від 13.02.2017 №02-03/163 (вх.суду №3545/17 від 14.02.2017) задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія" (19100, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Соборна, 89, ідентифікаційний код 30141294) на користь приватного підприємства "Під ключ" (19100, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Леніна,5, ідентифікаційний код 33020013) 2034000 грн. (два мільйони тридцять чотири тисячі гривень).

Наказ видати.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 17.03.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), прокуратурі Черкаської області, а також рекомендованим листом з повідомленням ТОВ "Енергія" (вул.Соборна,89, м.Монастирище, 19100).  Суддя                                                                             Ю.А. Хабазня