flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 04/01/5026/1089/2011 від 21 лютого 2017 року (2) (задоволено заяву)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

         21 лютого 2017 року

Справа № 04/01/5026/1089/2011

                                                                           вх. № 2804/17 від 06.02.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особисто – арбітражного керуючого Назаренка С.А. (ліквідатор банкрута, за посадою), Куліш А.А. (від прокуратури Черкаської області, прокурор відділу, посвідчення №006525, видане 27.09.2012), представників за довіреностями - Плесюка О.С. (від боржника в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Назаренка С.А.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника   боржника в особі ліквідатора банкрута

про            стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія"

                   1876130 грн. 

у справі за заявою

 ініціюючого кредитора     товариства з обмеженою відповідальністю

                                               “Інфокол”

до боржника                         приватного підприємства “Під ключ”

про                                         визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., подано заяву від 03.02.2017 №02-03/143 (вх.суду №2804/17 від 06.02.2017) з вимогою стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія" 3467500 грн., отримані як фінансова допомога згідно з договором безвідсоткової позики №04/01 від 04.01.2012.

Заяву мотивовано тим, що у період з 04.01.2012 по 08.12.2014 боржником перераховано ТОВ "Енергія" грошові кошти у розмірі 1876130 грн., які у платіжних дорученнях вказані як фінансова допомога згідно з договором безвідсоткової позики №04/01 від 04.01.2012; що станом на день подання заяви отримана ТОВ "Енергія" позика останнім боржнику не повернута.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута заяву та викладені у ній доводи підтримав і додатково пояснив, що договору безвідсоткової позики №04/01 від 04.01.2012 не існує і у платіжних дорученнях про нього зазначено формально.

Прокурор, що з'явився у судове засідання, заявлену ліквідатором банкрута вимогу підтримав. 

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від ТОВ "Енергія", а також кредиторів ТОВ "Київцентрбуд-1", ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", Уманської об’єднаної державної податкової інспекції у судове засідання не з’явились, про причини їх неявки до суду не повідомили.

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

ПП "Під ключ" перерахувало ТОВ "Енергія": згідно з виписками ПАТ "Банк "Софійський" платіжними дорученнями від 15.07.2013 №27, від 19.09.2013 №155 та №159, від 07.10.2013 №188, від 04.11.2013 №226, від 15.11.2013 №233, від 18.11.2013 №234 та №235, від 21.11.2013 №238, від 29.11.2013 №244, від 03.12.2013 №246, від 18.12.2013 №251, від 23.12.2013 №253, від 25.12.2013 №256 та №258, від 27.12.2013 №264 та №268, від 30.12.2013 №269, від 08.01.2014 №2, від 16.01.2014 №8, від 29.01.2014 №18, від 17.02.2014 №№55 та №52, від 04.03.2014 №71, від 12.03.2014 №78, від 28.04.2014 №135, від 13.05.2014 №147, від 20.05.2014 №157, від 28.05.2014 №164, від 03.06.2014 №168, від 04.06.2014 №172, від 13.06.2014 №177, від 18.06.2014 №182 та №184, від 25.06.2014 №192, від 09.07.2014 №201, від 16.07.2014 №207, від 22.07.2014 №212, від 24.07.2014 №214, від 04.08.2014 №220, від 22.08.2014 №234, від 27.08.2014 №237, від 19.09.2014 №240, від 06.11.2014 №269, від 20.11.2014 №277, від 24.11.2014 №288, від 01.12.2014 №301, від 08.12.2014 №310; згідно з виписками АБ "Укргазбанк" платіжними дорученнями від 30.03.2012 №63, від 18.04.2012 №85 та №86, від 19.04.2012 №90, від 25.04.2012 №109, від 27.04.2012 №116, від 07.05.2012 №123, від 08.05.2012 №129, від 11.05.2012 №137, від 16.05.2012 №157, від 22.05.2012 №166, від 23.05.2012 №170, від 24.05.2012 №171, від 25.05.2012 №175, від 28.08.2012 №177, від 31.05.2012 №195, від 01.06.2012 №200, від 07.06.2012 №209, від 18.06.2012 №230, від 25.06.2012 №250, від 27.06.2012 №264, від 06.07.2012 №287, від 17.07.2012 №308, від 26.07.2012 №330, від 27.07.2012 №335, від 30.07.2012 №338, від 31.07.2012 №343; згідно з виписками АТ "Фортуна-Банк" платіжними дорученнями від 04.01.2012 №, від 05.01.2012 №, від 16.01.2012 №, від 31.01.2012 № – кошти на загальну суму 1876130 грн. (а.с.111-179 т.37). У цільовому призначенні платежів згідно з вказаними платіжними дорученнями вказано, що їх здійснено як фінансову допомогу згідно договору безвідсоткової позики №04/01 від 04.01.2012.

Боржник звернувся до ТОВ "Енергія" з вимогами від 03.01.2017 №02-03/03, від 04.01.2017 №02-03/04 про повернення коштів на вказану суму, відповіді на яку не отримав.

Вказані обставини ТОВ "Енергія" не заперечив, відзив на ухвалу суду від 14.02.2017 не надіслав.

Відповідно до статей 1046, 1047, 1049 Цивільного кодексу України: за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості; договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками; у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається у письмовій формі незалежно від суми; на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей; позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором; якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статей 638, 639 Цивільного кодексу України: договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору; істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди; договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною; договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Матеріали справи не містять письмового договору безвідсоткової позики 04/01 від 04.01.2012. Також ТОВ "Енергія" суду не надано тексту останнього, отже суд вважає установленим факт його відсутності.

Таким чином, між сторонами укладено письмовий договір позики, який містить усі визначені законодавством істотні умови і який підтверджується вищеназваними платіжними дорученнями. 

Невиконання ТОВ "Енергія" вимоги боржника про повернення наданої позики відповідно до ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України є правовою підставою для стягнення заявленої суми боргу у примусовому порядку.

За таких обставин заява ліквідатора банкрута підлягає задоволенню.

У постанові від 13.04.2016 у справі №908/4804/14 (№3-304гс16) Верховний Суд України дійшов висновку, що за умови порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю вирішення таких спорів є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону про банкрутство, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів. Аналогічної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у постановах від 19.10.2016 у справі №925/1201/15, від 20.12.2016 №910/5266/16.

Керуючись ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.1049 Цивільного кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

 Заяву боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., від 03.02.2017 №02-03/143 (вх.суду №2804/17 від 06.02.2017) задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія" (19100, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Леніна /перейменована на вул.Соборна/, 89, ідентифікаційний код 30141294) на користь приватного підприємства "Під ключ" (19100, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Леніна,5, ідентифікаційний код 33020013) 1876130 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят шість тисяч сто тридцять гривень).

Наказ видати.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 24.02.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), прокуратурі Черкаської області, а також рекомендованим листом з повідомленням ТОВ "Енергія" (на дві адреси: вул.Леніна /перейменована на Соборна/, 89, м.Монастирище, 19100, та 03035, м. Київ, вул. Солом’янська, 2). 

Суддя                                                                             Ю.А. Хабазня