flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 04/01/5026/1089/2011 від 28 лютого 2017 року (3) (визнання угоди недійсною)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28 лютого 2017 року

Справа № 04/01/5026/1089/2011

вх. № 2645/17 від 03.02.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Назаренка С.А. (ліквідатор банкрута), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника            боржника в особі ліквідатора банкрута

до відповідача   товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна

                            компанія "Стромат"

про                      визнання недійсною угоди про залік взаємних вимог від

                            27.06.2013

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю

                                               “Інфокол”

до боржника                         приватного підприємства “Під ключ”

про                                         визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., подано заяву від 02.02.2017 №02-03/137 з вимогами: визнати недійсною угоду про залік взаємних вимог від 27.06.2013, укладену боржником з ТОВ "Будівельна компанія "Стромат".

Заяву мотивовано тим, що 27.06.2013 між ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" та ПП "Під ключ" було укладено угоду про залік взаємних вимог за якою сторони погодили зарахування взаємних зустрічних вимог на загальну суму 1528880,86 грн. (далі – Угода), що Угоду підписано особою, яка не має достатнього обсягу цивільної дієздатності, що Угоду укладено без погодження з розпорядником майна ПП "Під ключ", що Угоду укладено менш ніж за рік до порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

У судовому засіданні ліквідатора банкрута вимоги підтримав і пояснив, що на момент укладання угоди ПП "Під ключ" діяло на підставі Статуту, зареєстрованого 23.03.2011, згідно з п.2.4, п.3.3 якого для забезпечення діяльності підприємства за рахунок внеску засновників створюється Статутний капітал у розмірі 100 грн., директор має право  без попереднього погодження з засновниками укладати договори з третіми особами на надання послуг, придбання та реалізацію матеріальних цінностей на суму, що не перевищує Статутний капітал підприємства; що директор боржника Василевський П.Ю., який підписував Угоду від імені ПП "Під ключ", не мав повноважень на укладання правочину на відчуження активів на суму більше 100,00 грн. без відповідного рішення засновників, однак рішення засновників про надання згоди на залік взаємних вимог не приймалось; що розпорядник майна боржника згоди на залік взаємних вимог не надавав; що Угоду було укладено менш ніж за рік до порушення провадження у справі про банкрутство боржника, у зв'язку з чим відповідно до ч.1 ст.20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" такий правочин може бути визнано недійсним або спростовано господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство; що боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог.

Прокурор, що з'явився у судове засідання, заявлені ліквідатором банкрута вимоги підтримав.  

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника двічі були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від членів комітету кредиторів (Уманської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Киїівцентрбуд-1"), прокуратури Черкаської області, ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" у направленому суду відзиві від 16.02.2017 №16/02 (вх.суду №4058/17 від 20.02.2017) проти вимог заперечило з тих підстав, що керівник ПП "Під ключ", укладаючи оспорюваний правочин, діяв у межах наданих йому повноважень за Статутом підприємства (згідно з п.3.3. Статуту у редакції, яка діяла станом на дату укладання правочину, на підприємстві діє одноособовий виконавчий орган, директор, який вирішує усі питання діяльності підприємства, окрім віднесених до виключної компетенції Учасника; п.3.2. Статуту визначено вичерпний перелік виключної компетенції Учасника підприємства), та мав право без обмежень укладати договори від імені підприємства без погоджень з Учасником; що крім того, Учасником ПП "Під ключ" було погоджено укладення договорів про відступлення боргу та заліку взаємних вимог; що призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника; що ч.8 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не встановлено необхідності погодження розпорядником майна угод про залік взаємних вимог;         що згідно із ч.2 ст.601 ЦК України зарахування зустрічних вимог може  здійснюватися за заявою однієї із сторін, тобто зарахування може відбуватись за заявою кредитора про такий залік і від боржника взагалі не вимагається його погодження; що Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не містить заборони щодо можливості зарахування зустрічних однорідних вимог; що при укладанні Угоди відбулася не відмова боржника від майнових вимог, а відбулося належне виконання зобов'язання шляхом його зарахування (за Угодою сторони дійшли згоди про зарахування взаємних однорідних вимог за договором на виконання підрядних робіт від 01.02.2013 №01/02/13, за яким ПП "Під ключ" є боржником, а ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" кредитором на суму 1754544,63 грн. та за договором відступлення права вимоги від 01.03.2013 №2/03-ВВ, за яким ПП "Під ключ" є кредитором, а ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" боржником на суму 1528880,86 грн.).

         У засіданні оголошувалась перерва з 21.02.2017, про що учасники засідання були повідомлені під розписку та ухвалою суду.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення як Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до 19.01.2013, далі – Закон-2343) так і Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212). Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши присутніх у засіданні представників заявника та прокурора та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

1. Ухвалою суду від 23.05.2011 порушено провадження у справі про банкрутство боржника та накладено арешт на усе майно боржника.

28.11.2012 ухвалою суду усунуто від виконання обов’язків арбітражного керуючого Тарасова С.О., призначено на посаду арбітражного керуючого Новосельцева В.П.

19.03.2015 припинено процедуру розпорядження майном, введено процедуру санації боржника та призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Ковезу А.І.

12.11.2015 припинено процедуру санації, визнано боржника банкрутом, усунено арбітражного керуючого Ковезу А.І., однак виконання обов’язків ліквідатора банкрута покладено на останнього.

23.08.2016 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Назаренка С.А.

27.06.2013 між ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" та ПП "Під ключ" було укладено угоду про залік взаємних вимог (а.с.6-7 т.37), згідно з якою сторони, "маючи одна до одної зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, керуючись вимогами Цивільного кодексу України, прийшли до згоди про зарахування таких взаємних однорідних вимог, що випливають" з договору на виконання підрядних робіт від 01.02.2013 №01/02/13, за яким ПП "Під ключ" є боржником, а ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" є кредитором за виконані підрядні роботи всього у  сумі 1754544,63 грн., та договору відступлення права вимоги від 01.03.2013 №2/03-ВВ, за яким ПП "Під ключ" є кредитором, а ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" є боржником по виконанню грошових зобов'язань по сплаті на користь ПП "Під ключ" ціни права вимоги всього у сумі 1528880,86 грн. Розмір взаємних вимог, які погашаються за вищезазначеними договорами  становить 1528880,86 грн. Згідно з п.3 вказаної Угоди зобов'язання ПП "Під ключ" перед ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" в частині часткової сплати грошових коштів за виконані підрядні роботи за договором на виконання підрядних робіт від 01.02.2013 №01/02/13 всього у сумі 1528880,86 грн., вважаються виконаними. Зобов'язання ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" перед ПП "Під ключ" в частині сплати на користь ПП "Під ключ" ціни права вимоги за договором відступлення права вимоги від 01.03.2013 №2/03-ВВ всього у сумі 1528880,86 грн., вважаються виконаними.

У справі відсутні:

як документи, які засвідчують виконання ч.1 ст.517 Цивільного кодексу України при укладенні і виконанні договору відступлення права вимоги від 01.03.2013 №2/03-ВВ, за яким ПП "Під ключ" відступило ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" право вимоги до приватного акціонерного товариства "Завод будівельних виробів-1" за договором поставки від 14.12.2012 №14/12 (та накладними від 14.02.2012 №РН-0062, від 27.12.2012 №РН-000065, від 10.01.2013 №РН-0000001, 30.01.2013 №РН-0000003 та від 06.02.2013 №РН-0000005);

так і документи, які підтверджують наявність зобов’язання ПП "Під ключ" перед ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" в частині сплати грошових коштів за виконані підрядні роботи, як вказано в Угоді, на суму 1528880,86 грн. (якими мали б бути за договір на виконання підрядних робіт від 01.02.2013 №01/02/13 та первинні документи щодо його фактичного виконання). За їх відсутності доводи про те, що строк виконання цих зобов’язань настав, як зазначено в Угоді, та при укладенні Угоди дотримано вимоги ч.1 ст. 601 Цивільного кодексу України є недоведеним.

2.Досліджуючи підстави для визнання угоди недійсною суд приходить до висновку, що такими підставами у цій справі є як спеціальні підстави, передбачені Законом-4212, так і підстави, передбачені цивільним законодавством.

2.1.Відповідно до ст.190 Цивільного кодексу України: майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Відповідно до ст. 20 Закону-4212 правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог.

Отже, право вимоги до ТОВ "Будівельна компанія "Стромат", яке виникло у боржника на підставі договору відступлення права вимоги від 01.03.2013 №2/03-ВВ є майном. Вказане право вимоги (майно боржника) під час процедури розпорядження майном боржника було передане ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" за плату. Однак, укладенням Угоди боржник відмовився від власних майнових вимог до ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" на суму 1528880,86 грн., оскільки у ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" вимоги до боржника відсутні.

Таким чином судом установлено ті обставини, з якими Закон-4212 пов’язує можливість визнання договору недійсним, що є правовою підставою задоволення заявлених вимог.

2.2 Відповідно до ст.598, 601, 602 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом; зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги; не допускається зарахування зустрічних вимог в інших випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до абз.25 Закону-2343 погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги кредитора, вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну, зобов'язання або припинення зобов'язання іншим чином, а також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними.

Отже, укладенням Угоди припинено зобов’язання кредитора боржника, ТОВ "Будівельна компанія "Стромат", що здійснено під час дії мораторію всупереч ст.12 Закону-2343.

2.3.Відповідно до ст.215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 Цивільного кодексу України .

Відповідно до ч.1 ст.203 Цивільного кодексу України: зміст  правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Відповідно до ч.1 ст.207 Господарського кодексу України господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб'єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Відповідно до ст.92 Цивільного кодексу України: юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону; орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень; у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

2.3.1.Відповідно ж до п.1.9 ст.1 Статуту ПП "Під ключ", зареєстрованого у виконкомі Житомирської міської ради, реєстраційний №13051050016008251 від 23.03.2011, підприємство створено з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством. Статут не передбачає можливості безоплатного відчуження активів.

Таким чином, всупереч Статуту майно боржника відчужено безоплатно (ч.1 ст.203 Цивільного кодексу України).

2.3.2. Як було зазначено вище, ухвалою суду від 23.05.2011 порушено провадження у справі про банкрутство боржника та накладено арешт на усе майно боржника. Однак, всупереч накладеному ухвалою суду арешту на майно боржника його було передано ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" чим порушено ч.1 ст.12 Закону-2343 (ч.1 ст.203 Цивільного кодексу України).

2.4.Таким чином, судом установлено ті обставини, з якими закон пов’язує визнання угод недійсними. При цьому суд відмічає, що вказані підстави є як спеціальними (передбаченими Законом-4212), так і загальними (передбаченими цивільним законодавством).

3.Суд відхиляє доводи ліквідатора банкрута,

оскільки ним не доведено, що ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" у відносинах із боржником знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження повноважень щодо представництва керівнику, які визначені пунктами 2.4 і 3.3. Статуту боржника;

оскільки ч.13 ст.13 Закону-2343 не передбачено обмежень у вигляді необхідності отримання згоди розпорядника майна боржника на вчинення правочину зарахування зустрічних однорідних вимог.

Суд відхиляє доводи ТОВ "Будівельна компанія "Стромат",

оскільки керівник боржника діяв з порушенням наданих йому Статутом повноважень, однак суду не надано доказів тому, що іншасторона правочину про це знала чи могла знати;

оскільки суду не надано доказів факту погодження Учасником Угоди;

оскільки зарахування зустрічних однорідних вимог можливе лише у випадку, якщо сторона не обмежена у праві погашати вимоги іншої сторони;

оскільки суду не надано доказів факту наявності боргу у ПП "Під ключ" перед ТОВ "Будівельна компанія "Стромат".

4.Судові витрати по справі складають 3200 грн. Вказана сума судових витрат повністю покладається на ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" і підлягає стягненню на користь боржника.

Керуючись ст.4-1, 49, 86 Господарського процесуального кодексу України, ч.4 ст.40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., від 02.02.2017 №02-03/137 задовольнити повністю.

Визнати недійсним угоду про залік взаємних вимог від 27.06.2013, укладену між ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" та ПП "Під ключ".

2.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю  "Будівельна компанія "Стромат" (03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2, ідентифікаційний код 32527965) на користь приватного підприємства “Під ключ” (м. Монастирище, вул. Леніна, 5, ідентифікаційний код 33020013) 3200 грн. (три тисячі двісті гривень) судових витрат.

Наказ видати.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено у понеділок 06.03.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), прокуратурі Черкаської області, а також рекомендованим листом з повідомленням ТОВ "Будівельна компанія "Стромат" (03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2).

Суддя                                                                             Ю.А. Хабазня