flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 04/5026/416/2012 від 23 червня 2016 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П О С Т А Н О В А

ІМЕМЕМ  УКРАЇНИ

23 червня 2016 року

Справа №04/5026/416/2012

 

 

                                                                       вх. № 11093/16 від 06.06.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особистоарбітражного керуючого Голінного А.М. (розпорядник майна), Лисенка О.В. (керівник боржника, за посадою), Кармоліта Я.В. (кредитор),  представників за довіреностями – Мельникової І.О. (від товариства з обмеженою відповідальністю "Трансстрой-Юг"), Середи Р.М. (товариства з обмеженою відповідальністю "МС-2"), Титаренка Є.І. (від відкритого акціонерного товариства "Первомайський кар’єр "Граніт"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю “КРОМ”

до боржника                   приватного акціонерного товариства “Соснівський

                                          гранкар’єр”

про                                   визнання банкрутом, –

В С Т А Н О В И В :

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Голінним А.М. подано клопотання від 10.06.2016 №02-11/119 (вх.суду №11888/16 від 14.06.2016) з рішенням комітету кредиторів (протокол від 10.06.2016) про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Голінного А.М.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак кредитори товариство з обмеженою відповідальністю "КРОМ", товариство з обмеженою відповідальністю "Хуторський каменяр", товариство з обмеженою відповідальністю "Девелопмент Констракшн Холдінг", територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки в Черкаській області, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, департаменту екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, державна організація “Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр”, Черкаська міська рада участі представників у судових засіданнях не забезпечили, про причини їх неявки до суду не повідомили.

У судовому засіданні арбітражний керуючий Голінний А.М. та у поданих поясненнях заявлене клопотання підтримав і пояснив, що статутною діяльністю боржника є видобування каменю, однак дозвільних документів він не отримав тому продовжувати статутну діяльність з 2015 року не може; що основні засоби боржника є спеціальними і можуть використовуватись виключно для гірничовидобувної діяльності, продовжувати яку боржник не може; що судовим рішенням земельну ділянку, на якій розміщено кар’єр, повернено до державної власності; що ні інвесторів ні санаторів не виявлено; що підставою для введення ліквідаційної процедури є рішення комітету кредиторів від 10.06.2016; що ТОВ "Транстрой Юг" було присутнім на трьох із семи зборах комітету кредиторів, пропозицій про введення ліквідаційної процедури не вносило; що у задоволенні усіх скарг ТОВ "Транстрой Юг" було відмовлено; що розпорядник майна боржника не вирішує питань подальшої процедури, оскільки має дорадчий голос на зборах комітету кредиторів, тому не несе відповідальність за тривалість процедури розпорядження майном; що надана ним інформація грунутується на відомостях, отриманих від органів реєстрації.

Кредитор, ТОВ "Трансстрой-Юг", у письмовому запереченні та його представник у судовому засіданні проти задоволення клопотання в частині призначення арбітражного керуючого Голінного А.М. на посаду ліквідатора банкрута заперечив з тих мотивів, що останній, виконуючи волю власника боржника та підконтрольних йому кредиторів, дозволив підприємству перейти в стан неконтрольованості та можливості подальшого накопичення останнім боргів за рахунок невиконання поточних зобов’язань; що арбітражний керуючий Голінний А.М. ухилився від надання будь-якої інформації про фінансовий та майновий стан боржника, посилаючись на конфіденційність такої інформації; що неодноразово заявляв у судових засіданнях про факт відсутності у боржника об’єктів нерухомого майна, транспортних засобів, гірського устаткування та інших основних засобів (протоколи судових засідань від 07.11.2013, 27.01.2014), в той час як таке майно наявне; що підтримуючи клопотання про перехід до ліквідаційної процедури, фактично визнає наявність у боржника активів, однак зазначає, що їх замало для виходу з кризи неплатоспроможності; що неспіврозмірність кредиторської заборгованості та балансової вартості активів боржника існувала вже на початку процедури розпорядження майном боржника і за час її проведення  лише зростала (заборгованість із оплати праці з 145000 грн. до 412000 грн., заборгованість перед бюджетом – з 42000 грн. до 258700 грн.); що маючи на балансі поточні зобов’язання на кінець 2015 року у сумі 16812,8 тис грн. і джерело їх погашення, оборотні активи на суму 3187, тис. грн., боржник не має змоги самостійно вийти з фінансової кризи, погасити вимоги кредиторів і відновити платоспроможність; що неналежне виконання арбітражним керуючим Голінним А.М. обов’язків призвело до затягування процедури розпорядження майном боржника на чотири роки та зменшення вірогідності отримання кредиторами коштів від реалізації майна боржника; що просить призначити ліквідатором банкрута іншого арбітражного керуючого на розсуд суду.

Кредитор Кармоліт Я.В. клопотання комітету кредиторів підтримав однак пояснив, що вважає необхідним розглянути подані арбітражними керуючими Новосельцевим В.П., Пшеничним С.М. та Ярмолінським Ю.В. заяви на комітеті кредиторів.

Представники ТОВ "МС-2" і ВАТ "Первомайський кар’єр "Граніт" клопотання комітету кредиторів та пояснення Кармоліта Я.В. стосовно поданих арбітражними керуючими заяв підтримали.  

 

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до 19.01.2013, далі – Закон-2343). При цьому суд враховує, що правові підстави прийняття постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури визначаються відповідно до раніше чинної редакції Закону-2343, а правові наслідки введення ліквідації процедури – за його новою редакцією (роз’яснення Вищого господарського суду України від 28.03.2013)

 

Заслухавши присутніх у судовому засіданні та дослідивши наявні у справі матеріали суд установив наступне.

Ухвалою суду від 13.03.2012 порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, накладено арешт на майно боржника. У газеті “Голос України” від 06.04.2012 №63 (5313) було опубліковано оголошення про порушення справи про банкрутство боржника. Додатковою ухвалою суду від 30.03.2012 введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Голінного А.М,  ухвалою суду від 13.09.2012 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

Ухвалою суду від 07.10.2015 (яку  постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2015 залишено без змін) затверджено мирову угоду від 10.08.2015, укладену між боржником та комітетом кредиторів, провадження у справі припинено. Постановою Вищого господарського суду України від 02.02.2016 постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2015 та ухвалу господарського суду Черкаської області від 07.10.2015 скасовано, справу №04/5026/416/2012 передано на розгляд до господарського суду Черкаської області на стадію розпорядження майном в іншому складі суду.

Ухвалою суду від 12.04.2016 строк процедури розпорядження майном боржника та повноважень розпорядника майна продовжено до 14.06.2016, зобов’язано розпорядника майна боржника протягом установленого строку скласти відомості про основні засоби боржника та про їх призначення у виробничому процесі, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника (які повинні містити орієнтовні розрахунки часу відновлення з посиланням на об'єктивні підстави для цього); скликати збори комітету кредиторів на розгляд яких внести питання про наступну процедуру у справі про банкрутство боржника; до 01.06.2016 надати суду інформацію про виконання цього пункту.

01.06.2016 за №02-11/105 (а.с.140 т.14, подано суду 06.06.2016) і 10.06.2016 за №02-11/117 та №02-11/119 (а.с.169-171 т.14, подано суду 14.06.2016), арбітражний керуючий Голінний А.М. направив суду листи з інформацією щодо виконання ухвали суду від 12.04.2016 та клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Згідно з останніми:

на виконання вимоги ВАТ "Первомайський кар’єр "Граніт" від 17.05.2016 розпорядником майна боржника було скликано загальні збори кредиторів на 31.05.2016, на яких було припинено повноваження попереднього складу комітету кредиторів (до якого входили усі кредитори) та обрано новий склад комітету кредиторів у кількості трьох осіб (до якого не було обрано в т.ч. і  ТОВ "Трансстрой Юг"). При цьому єдиним доводом такої дії у протоколі зборів вказано "малоефективність" попереднього складу комітету кредиторів та відсутні будь-які факти.

03.06.2016 розпорядником майна боржника було скликано комітет кредиторів на 10.06.2016, на якому було прийнято рішення про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Голінного А.М.

Ухвалою суду від 06.06.2016 призначено судове засідання та зобов’язано арбітражного керуючого Голінного А.М. надати суду хронологічний перелік виконаних робіт чи вжитих заходів по здійсненню процедури розпорядження майном боржника за період з 11 березня 2016 року з посиланням на докази та  мати усі документи, створені чи отримані за цей період.

 

Згідно з ухвалою суду від 13.09.2012 про затвердження реєстру вимог кредиторів загальна сума їх вимог складає 10578904,90 грн. Згідно з балансом боржника станом на 31.12.2015 загальна сума кредиторської заборгованості становить 16812,8 тис.грн.

Згідно з інформацією арбітражного керуючого Голінного А.М.: активи боржника в грошовому вимірі (вартість майна, матеріалів, реальна до стягнення дебіторська заборгованість тощо) не забезпечують виконання грошових зобов'язань боржника перед кредиторами; активи підприємства складають 9381200 грн. (протокол зборів комітету кредиторів від 10.06.2016, т.14 а.с.179-182 та баланс боржника станом на 31.12.2015 а.с.114 т.14); запропоновані боржником протягом провадження у справі та прийняті більшістю кредиторів мирові угоди в двох редакціях, судом затверджені не були. Осіб, які виявили бажання взяти участь в санації боржника не виявлено.

 

Таким чином, вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів і для відновлення платоспроможності боржника, що є правовою підставою визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора банкрута.

 

Вирішуючи питання призначення ліквідатора банкрута суд виходить з наступного.

Рішенням комітету кредиторів 10.06.2016 запропоновано суду кандидатуру арбітражного керуючого Голінного А.М., який виконував повноваження розпорядника майна боржника. Останній в установленому ст.3-1 Закону-2343 подав суду заяву про відсутність обставин і умов, які перешкоджають призначенню його на цю посаду.

Однак, арбітражний керуючий Голінний А.М. не може бути призначений ліквідатором банкрута, оскільки неналежним чином виконував свої обов’язки розпорядника майна боржника, про що зазначено в ухвалі суду від 29.03.2016 у цій справі, якою частково задоволено скаргу кредитора ТОВ "Трансстрой-Юг".

Крім того, ним не виконано ухвал суду від 12.04.2016 та від 06.06.2016, зокрема, ним не надано у справу витребувані ухвалами суду відомості про основні засоби боржника та про їх призначення у виробничому процесі; пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; хронологічний перелік виконаних робіт чи вжитих заходів по здійсненню процедури розпорядження майном боржника за період з 11 березня 2016 року з посиланням на докази.

Також ухвалою суду від 12.04.2016 розпорядника майна боржника було зобов’язано скликати збори комітету кредиторів, на розгляд яких внести питання про наступну процедуру у справі про банкрутство боржника, та до 01.06.2016 надати суду інформацію про виконання цього пункту. Однак, ухвала суду ним не була виконана аж до 03.06.2016 (тобто прострочено строк надання інформації про виконання ухвали суду, а отже  – і строк її виконання). Натомність, вимога кредитора ВАТ "Первомайський кар’єр "Граніт" від 17.05.2016 (яка надійшла через місяць після вимоги в ухвалі суду) була виконана ним 25.05.2016 (тобто відразу).

У зв’язку з викладеними обставинами суд погоджується з доводами ТОВ "Трансстрой Юг" про те, що діяльність арбітражного керуючого Голінного А.М. більшою мірою була спрямована не на виконання покладених на нього законом та судом обов’язків, а на затягування процедури розпорядження майном та ненадання повної і достовірної інформації про фінансовий і майновий стан боржника (відомості про основні засоби боржника та про їх призначення у виробничому процесі у справі відсутні). Невиконання ухвал суду від 12.04.2016 та від 06.06.2016 є правовою підставою для усунення арбітражного керуючого Голінного А.М. від виконання обов’язків розпорядника майна боржника та не призначення його ліквідатором банкрута.

 

До дня судового засідання суду подано заяви арбітражними керуючими Новосельцевим В.П., Пшеничним С.М. та Ярмолінським Ю.В. відповідно від 21.06.2016 №02/922 (вх.суду №12396/16 від 21.06.2016), від 20.06.2016 (вх.суду №12435/16 від 22.06.2016) та від 21.06.2016 №01-21/32 (вх. суду №12409/16 від 22.06.2016) про відсутність обставин і умов, які перешкоджають їх призначенню на посаду ліквідатора банкрута у справі.

Вирішуючи питання про кандидатуру арбітражного керуючого з поміж поданих арбітражними керуючими Новосельцевим В.П., Пшеничним С.М. та Ярмолінським Ю.В. заяв суд виходить з того, що при визначенні кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна боржника Законом-2343 на суд не покладено обов’язку проводити серед арбітражних керуючих конкурс, не покладено обов’язку визначати найкращі показники у їх діяльності (оскільки показники такої діяльності у законі не вказані та оскільки спосіб оцінки показників відсутній) та не покладено обов’язку призначати саме ту особу, яка має найкращі показники.

Натомність частинами 1-3 і 9 ст.3-1 та частинами 1-3 і 5 ст.13 Закону-2343 встановлено ті вимоги, перевірку відповідності яким має здійснити суд при прийнятті рішення. Саме дотриманням визначених Законом-2343 вимог визначається правомірність прийнятого судом рішення.

Решта обставин, які співставляються (порівнюються) судом при визначенні кандидатури арбітражного керуючого є оціночними, а отже суб’єктивними, і на правомірність прийнятого рішення не впливають. Тому, після установлення фактів дотримання вимог, передбачених Законом-2343, стосовно кожної із запропонованих кандидатур арбітражних керуючих, суд за своїм внутрішнім переконанням оцінює інші їх якості і здатність однієї особи виконувати покладені на неї обов’язки краще від іншої саме у цій конкретній справі виходячи не лише з якісних і кількісних показників, а й з урахуванням інших конкретних (як об’єктивних, так і суб’єктивних) обставин. Внутрішнє переконання судді не може бути незаконним чи не дослідженим.

В даному випадку усі кандидатури відповідають вимогам, установленим частинам 1-3 і 9 ст.3-1 та частинам 1-3 і 5 ст.13 Закону-2343, крім вимог про ліцензування їх діяльності та про обов’язок мати статус суб’єкта підприємницької діяльності (оскільки на даний час вимоги для отримання фізичною особою правового статусу арбітражного керуючого установлені у ст.97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212), тому в цій частині норми Закону-2343 у визначенні правоздатності арбітражного керуючого не можуть бути застосовані (п.6 прикінцевих та перехідних положень Закону-4212).

Згідно із відомостями на сайті "Судова влада України" в мережі Інтернет за адресою http://court.gov.ua/perelik Новосельцев В.П. і Пшеничний С.М. мають п’ятий рівень кваліфікації, Ярмолінський Ю.В. – четвертий.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (а.с.13 т.1) основним видом діяльності боржника є "добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю". Даний вид діяльності не підпадає під жоден з видів економічної діяльності, за якими визначається спеціалізація арбітражних керуючих відповідно до груп, визначених п.2.6 Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого постановою пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013 №1. Разом з тим, згідно із ст. 43 Закону-2343 боржник є особливо небезпечним підприємством, однак згідно із відомостями на сайті "Судова влада України" в мережі Інтернет за адресою http://court.gov.ua/perelik спеціалізацію "містоутворюючі та особливо небезпечні суб'єкти підприємницької діяльності" мають Новосельцев В.П і Ярмолінський Ю.В.

Виходячи з наданих заяв арбітражні керуючі мають певні переваги один перед одним в тих чи інших показниках, які склалися як у процесі їх життя, так і у процесі їх професійної діяльності.

Однак, вирішальною обставиною у виборі кандидатури арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., якого суд призначає на посаду ліквідатора банкрута, суд визначає його особисті якості та можливості, відомі з власного досвіду судді у розгляді справ про банкрутство, у яких його призначено на посади. При цьому суд вважає, що саме останній зможе неупереджено здійснювати свою діяльність в умовах конфлікту інтересів щодо боржника, який склався у цій справі між ТОВ "Трансстрой Юг" і рештою кредиторів, а також враховує факт не затвердження звіту про здійснену ліквідаційну процедуру та ліквідаційного балансу банкрута Новосельцеву В.П. (ухвали суду від 11.05.2016 та від 18.05.2016 у справі №925/2063/13).

Суд відхиляє доводи членів комітету кредиторів про необхідність попереднього розгляду ними на своїх зборах поданих арбітражними керуючими Новосельцевим В.П., Пшеничним С.М. та Ярмолінським Ю.В. заяв, оскільки комітет кредиторів своє право на внесення пропозиції про кандидатуру арбітражного керуючого вже реалізував (протокол від 10.06.2016), оскільки Законом-2343 такі обставини, як подання до суду заяв арбітражними керуючими, не передбачені як підстави для відкладення розгляду справи і внесення цих заяв для попереднього розгляду комітетом кредиторів, та оскільки судом, як і рештою присутніх, усі подані заяви та матеріали справи оцінюються у тому судовому засіданні, у яке вони подані.

 

Керуючись ст. ст. 22-24, 30 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Закону-2343), суд 

П О С Т А Н О В И В :

1.Визнати приватне акціонерне товариство "Соснівський Гранкар’єр" (18016, м.Черкаси, вул.Маршала Красовського, 8, ідентифікаційний код 05470839) банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців та припинити повноваження Голінного А.М. як розпорядника майна боржника.

2.У задоволенні клопотання про призначення Голінного Андрія Михайловича ліквідатором банкрута відмовити.

3.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича (вул. Паризької Комуни,7, оф.101, м.Черкаси,  18005, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №884, видане Міністерством юстиції України 18.04.2013, наказ від 02.04.2013 №619/5).

4.Ліквідатору банкрута:

не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 02.09.2014 №879), баланс банкрута як цілісного майнового комплексу, реквізити залишеного основного рахунку у банку, відомості про майно боржника, на яке зареєстровані обтяження;

кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна (особу організатора аукціону, вартість оцінки майна, хронологічний перелік вчинених дій при проведенні аукціонів, суми продажу, найменування покупців, дати передачі майна і надходження коштів); б) про використання коштів по чергам виплати (отримувач, підстава здійснення платежу, сума, дата і номер платіжного документа). Відомості про виплату заборгованої заробітної плати надаються із зазначенням узагальнених даних про дати виплати, про суми виплати та про кількість осіб, із доданням копій документів на виплату коштів;

не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

5. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута.

Посадовим особам банкрута, арбітражному керуючому Голінному А.С. протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

6.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання приватного акціонерного товариства "Соснівський Гранкар’єр" банкрутом, що додається.

8. У задоволенні заяв Новосельцева В.П., Пшеничного С.М. відмовити.

 

Постанова суду з дня проголошення набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено після вихідних 29.06.2016.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, кредиторам (7), територіальному управлінню Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки в Черкаській області, управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, департаменту екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, державній організації “Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр”, Черкаській міській раді, Головному територіальному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору (реєстраційної служби Черкаського районного управління юстиції – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та для виконання п.4 резолютивної частини цієї постанови), Соснівському районному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, арбітражним керуючим для відома (3).

 

 

С у д д я                                                                    Ю.А. Хабазня

20