flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 04/5026/416/2012 від 27 квітня 2017 року № 5 (залишення клопотання без розгляду)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27 квітня 2017 року   № 5

Справа № 04/5026/416/2012

                                                                           вх.№24311/16 від 28.11.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Голінного А.М. (ліквідатор банкрута), представника за довіреністю – Дворниченка В.О. (від ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

про            витребування у колишнього керівника боржника бухгалтерської та

                   іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших

                   цінностей банкрута

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю “КРОМ”

до боржника                   приватного акціонерного товариства “Соснівський

                                               гранкар’єр”

про                                  визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., подано клопотання від 01.11.2016 без номера (вх.суду №24311/16 від 28.11.2016) з вимогами:

1.Витребувати у колишнього директора АТ "Соснівський гранкар'єр" Лисенка Олександра Вікторовича (03187, м.Київ, вул.Академіка Заболотного, 100, кв.70):

1) всю наявну бухгалтерську, договірну та іншу документацію банкрута, в тому числі:         внутрішні документи банкрута, що підтверджують повноваження керівних органів;     протоколи зборів керівних органів банкрута; баланси підприємства (звіт про фінансовий стан - Ф-1); звіти про фінансові результати (Ф-2); звіти про рух грошових коштів (Ф-3, Ф-Зн); звіти про власний капітал (Ф-4); примітки до річної фінансової звітності (Ф-5); звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (Ф-11-03); звіти про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (Ф-1-Б); звіти праці (Ф-1-ПВ); звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (Ф-1-ПВ (умови праці)); обстеження   технологічних   інновацій   промислового   підприємства  (форма  №1-інновація); звіти про використання робочого часу (форма №3-ПВ); звіти про виробництво промислової продукції (форма №Ш-НПП); всю первинну документацію, банківські виписки, договори (в тому числі: кредитні, застави, оренди, суборенди, тощо), довіреності на отримання ТМЦ, і т.ін.; акти звірок з органами податкової інспекції, фондами соціального страхування та органами пенсійного забезпечення; головні книги або інші реєстри синтетичного обліку банкрута; угоди та інші документи щодо довготермінового інвестування (в тому числі довгострокові фінансові інвестиції);       декларації по прибутку та декларації з податку на додану вартість; накази на списання та реалізацію основних засобів за увесь період здійснення діяльності банкрутом;           оригінали цінних паперів та всі документи, що стосуються цінних паперів за якими банкрут є емітентом, має право вимоги чи є зобов'язаною стороною; фірмові бланки банкрута; документи, які стали підставою внесення змін показників до фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форма №1-м) на 31.07.2016р., порівняно з фінансовим звітом суб'єкта малого підприємництва (форма №1-м) станом на 31.03.2016р. банкрута; всю поштову кореспонденцію, що надходила на адресу банкрута за останні три роки;         всі документи, які напрацьовані у судових справах, у яких стороною був/є банкрут; всі документи, які напрацьовані у кримінальних справах/ кримінальних провадженнях, у яких стороною був/є банкрут; всі документи, які напрацьовані у виконавчих провадженнях, у яких стороною був/є банкрут; всю правовстановлюючу та технічну документацію на нерухоме майно банкрута, в тому числі на майно, що було проінвентаризоване 05.08.2016 p.; всі документи, що підтверджують право власності на основні засоби (рухоме майно), в тому числі на транспортні засоби, локомотив, обладнання, електроінструмент, прилади тощо, які були проінвентаризовані 05.08.2016 p., 22-23.08.2016 p., технічну документацію на вказане майно нього та реєстраційні документи на майно, що підлягає обов'язковій реєстрації державними установами;       технічну документацію на під'їзні залізничні колії банкрута зі стрілками та роз'їздами (інвентарний №90); всі документи, що містять правові підстави виникнення дебіторської заборгованості; перелік дебіторів (назва, код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження та контактні дані осіб, які представляли інтереси дебітора) та розмір заборгованості окремо по кожному із них; перелік дій, що вживались для її погашення; що підтверджують правові підстави знаходження офісу AT "Соснівський гранкар'єр" за адресою: вул. Маршала Красовського, 8, м. Черкаси; стан розрахунків банкрута з орендодавцем; список працівників, перед якими банкрут має заборгованість по виплаті заробітної плати, з обов'язковим зазначенням по кожній особі наступного: прізвище, ім'я та по батькові, домашня адреса та контактний телефон, посада, яку особа займала до звільнення, загальний актуальний розмір заборгованості та розмір заборгованості, що вже погашена, актуальні банківські реквізити особи; реєстр договорів, що були укладені з банкрутом за останні п'ять років; всю кадрову документацію; будь-які   інші   документи,   що   створені   безпосередньо   AT   "Соснівський гранкар'єр" та за його участі;

         2) відомості про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); укладені й діючі угоди (копії договорів); відомості про операції: перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства; про нерухоме майно відносно до якого AT "Соснівський гранкар'єр" є орендодавцем або орендарем із зазначенням об'єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати; щодо активів підприємства, переданих у заставу; перелік підприємств із зазначенням поштових адрес та кодів ЄДРПОУ в яких AT " Соснівський гранкар'єр " має частку у статутному фонді; перелік філій, підприємств та дочірніх підприємств AT "Соснівський гранкар'єр " (із зазначенням адрес та кодів ЄДРПОУ); про майно/кошти, які були у підприємства та які були вилучені будь-якими третіми особами, в т.ч. в межах виконавчих проваджень, слідчих дій, примусового стягнення податкового боргу і т.ін.; виписки по всіх банківських рахунках боржника AT "Соснівський гранкар'єр" (як відкритих так і закритих) за період 2011-2016 pp.; про видані довіреності, якими AT "Соснівський гранкар'єр" уповноважувало діяти інших осіб від свого імені та передати такі довіреності ліквідатору або повідомити про осіб, яким такі довіреності надавались; відомості про майно, яке передане чи підлягає переданню до сфери комунального господарства; відомості про земельні ділянки, власником яких є банкрут та які він використовував чи використовує на умовах оренди/суборенди; розшифрування останнього балансу банкрута, офіційно поданого до органів статистики;

2.Зобов'язати Лисенка О.В. передати ліквідатору AT "Соснівськийй гранкар'єр", арбітражному керуючому Ярмолінському Ю.В.:

1)  всі штампи, логотипи, електронні ключі, ліцензії, дозволи (в тому числі №0204.15.71 від 28.08.2015 та №0205.15.71 від 28.08.2015), сертифікати
AT "Соснівський гранкар'єр", ключі від нерухомого майна банкрута, що розташоване за адресою: вул. Залізнична, 63, смт. Клесів, Сарненський р-н, Рівненська обл., а також засоби пломбування замків вхідних дверей від приміщень нерухомого майна банкрута;

2) все майно банкрута в т.ч. матеріальні та інші цінності банкрута, майнові права, грошові кошти.

Клопотання мотивовано тим,

         що 05.07.2016 на адресу керівника АТ "Соснівський гранкар'єр" Лисенка О.В. представником ліквідатора банкрута було надіслано лист від 02.07.2016 з проханням виконати вимоги прийнятої у цій справі постанови суду від 23.06.2016 в частині передачі документації та майна банкрута його ліквідатору,

         що 20.07.2016 ліквідатором банкрута отримано від Лисенка О.В. відповідь від 12.07.2016 №01-12/07 у якій останній запропонував вирішити питання, пов'язані із прийманням-передачею документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей АТ "Соснівський гранкар'єр", за результатами апеляційного перегляду вищевказаної постанови суду,

що 13.07.2016 ліквідатор вдруге звернувся до Лисенка О.В. з проханням виконати вимоги вищевказаної постанови суду (лист від 11.07.2016 №02-01/22-16, отримано адресатом 16.07.2016), відповіді на який не отримав,

що 05.08.2016 ліквідатором банкрута було вручено (під підпис) Лисенку О.В. письмову вимогу від 01.08.2016 №02-01/22-31 про передачу ліквідатору банкрута документації, печаток, штампів, логотипів, електронних ключів, ліцензій, сертифікатів та майна банкрута, на виконання якої Лисенко О.В. передав лише установчі документи, печатку боржника та трудові книжки працівників банкрута, які на момент передачі перебували у трудових відносинах з останнім,

що 01.09.2016 ліквідатор звернувся до Лисенка О.В. листом від 30.08.2016 №02-01/22-48 з вимогою передати йому решту документації, а також штампи, логотипи, електронні ключі, ліцензії, сертифікати, майно банкрута, що у відповідь на вказане звернення 12.09.2016 надійшов лист Лисенка О.В. від 06.09.2016, у якому останній зазначив, що документи будуть передані після їх підготовки, що для цього потрібний час, про причини ж не передання ліквідатору майна та штампів боржника не повідомив,

що такі дії Лисенка О.В. свідчать про небажання останнього належним чином виконувати постанову суду від 23.06.2016 та перешкоджають ліквідатору банкрута у виконанні ним покладених на нього повноважень.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Голінний А.М., проти заявлених вимог заперечив і пояснив, що арбітражний керуючий не мав повноважень заявляти таке клопотання, оскільки останнє було заявлено після прийняття Київським апеляційним господарським судом постанови від 02.11.2016, згідно з якою постанову господарського суду Черкаської області від 23.06.2016 в частині призначення Ярмолінського Ю.В ліквідатором банкрута було скасовано та призначено Голінного А.М., що проблем з передачею колишнім керівником боржника ліквідатору банкрута документів та майна не виникало, що усі документи та майно прийняті, що інвентаризація проводиться, однак, не завершена, що п.4 постанови суду про визнання боржника банкрутом не виконувався, оскільки справа тривалий час перебувала у судах вищої інстанції, у зв'язку з чим просив залишити без розгляду клопотання за п.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України.

Представник ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод" підтримав позицію ліквідатора банкрута.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від комітету кредиторів (ТОВ "МС-2", ВАТ "Первомайський кар’єр "Граніт", фізичної особи-підприємця Лисенка Е.Л.), колишнього керівника боржника (Лисенка О.В.), залучених  до участі у справі органів (територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки в Черкаській області, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, Департаменту екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, державної організації "Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр", Черкаської міської ради) у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Заслухавши присутніх представників та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Постановою суду від 23.06.2016 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, припинено повноваження арбітражного керуючого Голінного А.М. як розпорядника майна боржника, відмовлено у призначенні останнього ліквідатором банкрута, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

Пунктом 4 вказаної постанови ліквідатора банкрута було зобов'язано: не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 02.09.2014 №879), баланс банкрута як цілісного майнового комплексу, реквізити залишеного основного рахунку у банку, відомості про майно боржника, на яке зареєстровані обтяження; кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна (особу організатора аукціону, вартість оцінки майна, хронологічний перелік вчинених дій при проведенні аукціонів, суми продажу, найменування покупців, дати передачі майна і надходження коштів); б) про використання коштів по чергам виплати (отримувач, підстава здійснення платежу, сума, дата і номер платіжного документа). Відомості про виплату заборгованої заробітної плати надаються із зазначенням узагальнених даних про дати виплати, про суми виплати та про кількість осіб, із доданням копій документів на виплату коштів;не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

Згідно з ч.6 ст.41 Закону-4212 протягом п'ятнадцять днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2016 (яку постановою Вищого господарського суду від 28.02.2017 залишено без змін) постанову суду першої інстанції скасовано в частині відмови у задоволенні клопотання про призначення Голінного А.М. ліквідатором банкрута та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., прийнято в цій частині нове рішення, яким ліквідатором ПAT “Соснівський Гранкар’єр” призначено арбітражного керуючого Голінного А.М.; в іншій частині постанову господарського суду Черкаської області від 23.06.2016 залишено без змін.

Враховуючи, що арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. клопотання до суду подано 28.11.2011, тобто після припинення його повноважень постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2016, суд вважає що розгляд клопотання необхідно залишити без розгляду на підставі п.1 ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України у зв’язку з відсутністю повноважень у Ярмолінського Ю.В. на її підписання.

Разом з тим, матеріали справи не містять доказів виконання п.4 постанови суду у цій справі ні арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В., ні арбітражним керуючим Голінним А.М. Крім того, арбітражний керуючий Голінний А.М. запевнив, що проблем з передачею майна і документів немає, однак, будь-яких доказів цьому не надав.

За таких обставин суд вважає за необхідне з власної ініціативи витребувати від ліквідатора банкрута акти приймання передачі йому колишнім керівником боржника документів, майна, печаток і штампів, а також документи, передбачені п.4 постанови суду від 23.06.2016.

Керуючись ст.4-1, 86, п.1 ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, ч.10 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

  1. Клопотання арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 01.11.2016 без номера (вх.№24311/16 від 28.11.2016) залишити без розгляду.

2.Зобов'язати ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М. у строк до 16.05.2017 надати у справу №04/5026/416/2012 документи, передбачені п.4 постанови суду від 23.06.2016, а також акт приймання-передачі майна, документів, печаток і штампів банкрута.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 03.05.2017.

Направити дане судове рішення ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (3), територіальному управлінню Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки в Черкаській області, управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, Департаменту екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, державній організації “Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр”, Черкаській міській раді, Лисенку О.В..

Суддя                                                                      Хабазня Ю.А.