flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 04/5026/803/2012 від 3 серпня 2017 року (частково задоволено заяву)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

         03 серпня 2017 року

Справа № 04/5026/803/2012

                                                             вх. № 13432/17 від 22.06.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особистоГамової В.М. (від прокуратури Черкаської області, прокурор відділу), арбітражного керуючого Назаренка С.А. (ліквідатор банкрута), представника за довіреністю – Орендівського В.І. (від публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А.

про             зобов'язання колишніх керівника та головного бухгалтера банкрута

                   передати його ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію

                   банкрута, матеріальні та інші цінності

у справі за заявою

ініціюючого кредитора управління Пенсійного фонду України в

                                          Жашківському районі

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю “ВІГ –

                                          Жашківський цукровий завод”

про                                     визнання банкрутом, –

В С Т А Н О В И В :

Боржник у особі ліквідатора банкрута звернувся до суду з клопотанням від 21.06.2017 №02-05/442 з вимогами зобов’язати Олійника Олександра Миколайовича (провул.Титаренківський,12 кв.22, м.Харків) та Цимбала Олександра Вікторовича (вул.Клопотовського,47, с.Іваньки, Маньківський район, 20132) передати ліквідатору банкрута, товариства з обмеженою відповідальністю "ВІГ-Жашківський цукровий завод" документи та майно боржника, а саме:

1) господарську, фінансову, бухгалтерську та іншу документацію ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод", зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності);  облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); договори, угоди та інші документи;

2) всі первинні бухгалтерські документи, які підтверджують виникнення наступної дебіторської заборгованості, яка обліковувалась на балансі ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод": дебіторська заборгованість (код рядка 1125) в розмірі 36342000 грн.; інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) вартістю 1989000 грн.;

3) активи, які обліковуються на балансі ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод": записи (код рядка 1100) – 729000 грн., незавершене будівництво  (код рядка 1101) – 292000 грн., готова продукція (код рядка 1103) – 402000 грн., товари (код рядка – 1104) -35000 грн., гроші та їх еквіваленти (код рядка 1165) – 22000 грн., інші оборотні активи (код рядка 1190) – 3538000 грн.;

4) первинні бухгалтерські та інші документи ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод", що підтверджують здійснення витрат майбутніх періодів, які обліковуються на балансі товариства на суму 18728000 грн.;

5) грошові кошти, які обліковуються на балансі ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод" в розмірі 22000 грн., перерахувавши їх на ліквідаційний рахунок банкрута.

Підставою подання клопотання вказано ч.6 ст.41, ст.2, ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута вимоги підтримав і пояснив:

що на виконання ухвали суду від 26.09.2016 у даній справі ним, на адресу попереднього ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Левченко О.А. було направлено листи з вимогою підготувати та передати йому печатку, штампи, реєстраційну, господарську, фінансову, бухгалтерську та іншу документацію, а також все майно та майнові цінності боржника;

що 21.02.2017 згідно з актом прийому-передачі арбітражним керуючим Левченко О.А. передано печатки, штампи, реєстраційну та засновницьку документацію банкрута, а також документи, напрацьовані ним за період ліквідаційної процедури, однак, господарських та бухгалтерських документів передано не було;

що згідно з поясненнями арбітражного керуючого Левченко О.А., вжиті ним заходи з метою отримання від керівництва боржника зазначених документів, були залишені останнім без належного реагування;

що на його запит керівником Олійником О.М. та бухгалтером Цимбалом О.В. будь-яких документів і матеріальних цінностей не передано;

що його вимоги грунтуються на нормативних актах, якими передбачено створення саме тих документів, які необхідно витребувати, зокрема на даних балансу боржника.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута та присутні представники учасників провадження у справі про банкрутство боржника заявлене клопотання підтримали.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212)

Заслухавши прокурора, представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 і ч.6 ст. 41 Закону-4212: до повноважень ліквідатора віднесено здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо; протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Відповідно до ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку  та забезпечення   фіксування  фактів  здійснення  всіх  господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років,  несе  власник  (власники)  або  уповноважений  орган (посадова   особа),   який   здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Постановою суду від 18.04.2014 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 26.09.2016 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Назаренка С.А.

З часу призначення ліквідатора банкрута у посадових осіб боржника, а саме у керівника Олійника Олександра Миколайовича в силу закону виник обов’язок передати документи фінансово-господарської діяльності банкрута його ліквідатору.

18.04.2014 за вих. №№45, 45/1, 51 попередній ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Левченко О.А., звернувся до генерального директора боржника Олійника О.М. та головного бухгалтера Цимбала О.В. з листами-вимогами про передачу йому бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей підприємства-банкрута, які були залишені останніми без задоволення.

Згідно з останнім балансом боржника станом на 31.12.2013, на балансі підприємства обліковуються: запаси (код рядка 1100) – 729000 грн., незавершене будівництво  (код рядка 1101) – 292000 грн., готова продукція (код рядка 1103) – 402000 грн., товари (код рядка – 1104) - 35000 грн., дебіторська заборгованість  (код рядка 1152) – 36342000 грн., інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) – 1989000 грн., гроші та їх еквіваленти (код рядка 1165) – 22000 грн., витрати майбутніх періодів (код рядка 1170) – 18728000 грн., інші оборотні активи (код рядка 1190) – 3538000 грн.

У матеріалах справи відсутні відомості про те, що матеріальні цінності, які витребовуються (бухгалтерська та інша документація банкрута, печатки і штампи, вказані в балансі матеріальні та інші цінності банкрута) були передані ліквідатору. Також ліквідатору банкрута не передані документи які спростовують наявність на балансі банкрута вказаних активів на даний час.

Невиконання покладеного законом обов’язку щодо передачі майна та документів з моменту визнання боржника банкрутом є правовою підставою для задоволення клопотання ліквідатора банкрута і зобов’язання Олійника О.М. виконати цей обов’язок у примусовому порядку.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині стягнення з Олійника О.М. грошових коштів в національній валюті – 22 тис. грн., оскільки баланс боржника не є доказом наявності у володінні Олійника О.М. на час виконання обов’язків керівника грошей в натурі – їх рух та наявність мають встановлюватись ліквідатором банкрута згідно з рахунками боржника та документами руху коштів по касі підприємства.

В частині вимоги про зобов’язання бухгалтера Цимбала О.В. передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору клопотання задоволенню не підлягає, оскільки суду не надано доказів покладення на головного бухгалтера обов’язку зберігати вищевказані матеріальні активи та інші цінності (в т.ч. і документи фінансово-господарської діяльності) чи передання їх у володіння Цимбалу О.В..

         Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст.2, ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута задовольнити частково.

Зобов’язати Олійника Олександра Миколайовича (м.Харків, провул.Титаренківський,12, кв.22), який працював на посаді керівника товариства з обмеженою відповідальністю "ВІГ-Жашківський цукровий завод" (м.Жашків, вул.Радгоспна,7, ідентифікаційний код 36773076), передати ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Назаренку С.А. (м.Черкаси, вул.Сумгаїтська,7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №563, видане 10.04.2013, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків 2852304170), документи та майно боржника, а саме:

1) господарську, фінансову, бухгалтерську та іншу документацію ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод", зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності);  облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); договори, угоди та інші документи;

2) всі первинні бухгалтерські документи, які підтверджують виникнення наступної дебіторської заборгованості, яка обліковувалась на балансі ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод": дебіторська заборгованість (код рядка 1125) в розмірі 36342000 грн.; інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) вартістю 1989000 грн.;

3) активи, які обліковуються на балансі ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод": запаси (код рядка 1100) – 729000 грн., незавершене будівництво  (код рядка 1101) – 292000 грн., готова продукція (код рядка 1103) – 402000 грн., товари (код рядка – 1104) -35000 грн., інші оборотні активи (код рядка 1190) – 3538000 грн.;

4) первинні бухгалтерські та інші документи ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод", що підтверджують здійснення витрат майбутніх періодів, які обліковуються на балансі товариства на суму 18728000 грн.;

В решті вимог відмовити.

Строк пред’явлення ухвали для виконання резолютивної частини відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” один рік. Ухвала набрала законної сили 03.08.2017. Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 07.08.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), прокуратурі Черкаської області, представникам трудового колективу боржника (Солод Г.А., Сметаненко Л.О.) та рекомендованим листом Олійнику О.М. (пров.Титаренківський,12, кв.22, м.Харків, 61064), Цимбалу О.В. (вул.Клопотовського,47, с.Іваньки, Маньківський район, 20132).

  Суддя                                                                               Ю.А. Хабазня