flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 04/5026/803/2012 від 23 листопада 2017 року № 3 (продовження встановленого строку завершення ліквідаційної процедури)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

23 листопада 2017 року    № 3

Справа № 04/5026/803/2012

                                                                                     вх. № 23069/17 від 27.10.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання  Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Назаренка С.А. (ліквідатор банкрута), Головні І.Я. (від прокуратури Черкаської області, прокурор відділу), представників за довіреностями – Мусієнка Г.І.(від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду

клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А.

про            продовження строку ліквідаційної процедури

про            звільнення його від виконання обов’язків

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      управління Пенсійного фонду України в

                                               Жашківському районі

до боржника                        товариства з обмеженою відповідальністю “ВІГ –

                                               Жашківський цукровий завод”

про                                        визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., подано клопотання від 27.10.2017 №02-05/555 (вх.суду № 23069/17 від 27.10.2017) з рішенням комітету кредиторів (протокол від 27.10.2017 №3) про продовження строку проведення ліквідаційної процедури боржника та повноважень арбітражного керуючого. Ухвалою суду від 01.11.2017 заявлене клопотання призначено до розгляду на 23.11.2017. 03.11.2017 від арбітражного керуючого Назаренка С.А. надійшла заява від 01.09.2017 №02-02/502 (вх.суду №23750/17 від 03.11.2017) про звільнення його від виконання обов'язків ліквідатора ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод", яку ухвалою суду від 03.11.2017 призначено до розгляду у судовому засіданні та зобов'язано комітет кредиторів надати пропозицію про кандидатуру арбітражного керуючого для призначення його ліквідатором банкрута.

На виконання ухвали суду 03.11.2017 комітетом кредиторів (протокол від 21.11.2017 №4) запропоновано суду кандидатуру арбітражного керуючого Носань Н.С..

У судовому засіданні ліквідатор банкрута просив заявлене ним клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури задовольнити та підтримав подану ним заяву про звільнення його з посади ліквідатора банкрута.   

Представники, що з’явились у судове засідання, клопотання  про продовження строку ліквідаційної процедури підтримали, проти звільнення арбітражного керуючого Назаренка С.А. з посади ліквідатора банкрута не заперечували, запропоновану комітетом кредиторів кандидатуру арбітражного керуючого Носань Н.С. для призначення її ліквідатором банкрута підтримали.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від членів комітету кредиторів (ПАТ НАК "Нафтогаз України", ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", Уманського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Черкаської області, Уманської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області), а також представники працівників боржника Солод Г.А., Сметаненко Л.О. у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Заслухавши присутніх у засіданні і звіт ліквідатора, розглянувши подані останнім додаткові відомості, враховуючи наявність рішення комітету кредиторів (протокол від 27.10.2017 №3) про продовження строку, закінчення установлених законом строків ліквідації банкрута і неможливість завершення ліквідаційної процедури у зв’язку з: необхідністю завершення розпочатих ліквідатором банкрута дій по розшуку, поверненню і витребуванню майна (триває робота по зверненню до суду із заявами про витребування майна боржника з чужого незаконного володіння, застосування правових наслідків недійсності правочину та скасування відповідних реєстраційних записів); наявністю виконавчих проваджень про витребування у ТОВ "ЛВС-2012" належного боржнику майна; суд вважає, що вказані у клопотанні і названі у засіданні обґрунтування є підставою для продовження установленого судом строку.

Заяву арбітражного керуючого Назаренка С.А. про звільнення його з посади ліквідатора банкрута суд розцінює як заяву про одночасну відмову від вимоги про продовження його повноважень. Оскільки така відмова не порушує прав сторін, суд її приймає і у цій частині провадження у справі в підлягає припиненню відповідно до п.4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України. Заява в частині звільнення від виконання повноважень ліквідатора банкрута підлягає задоволенню.

Також суд вважає за можливе призначити арбітражного керуючого Носань Н.С. ліквідатором банкрута за пропозицією комітету кредиторів. Так, останньою подано заяву від 20.11.2017 №02/437 (вх.суду №25328/17 від 21.11.2017) відповідно до ст.114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” про відсутність умов і обставин, які перешкоджають призначенню її ліквідатором банкрута.

При підготовці звіту новопризначеному ліквідатору необхідно проаналізувати дії попередніх ліквідаторів банкрута на предмет правильності відновлення та ведення бухгалтерського обліку, повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників.

Керуючись ст.53, п.4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013), суд –

УХВАЛИВ:

  1. Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., від 27.10.2017 №02-05/555 задовольнити частково:

1.1.Продовжити установлений судом строк завершення ліквідаційної процедури боржника до 18.04.2018.

1.2.Припинити розгляд клопотання в частині продовження строку повноважень ліквідатора банкрута.

  1. Заяву арбітражного керуючого Назаренка С.А. 01.09.2017 №02-02/502 (вх.суду №23750/17 від 03.11.2017) про звільнення його від виконання обов'язків ліквідатора ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод" задовольнити. Звільнити арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича, призначеного ухвалою суду від 26.09.2016, від виконання повноважень ліквідатора банкрута.

3.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (18001, м.Черкаси, а/с №177, свідоцтво про право на здійснення  діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/ №548, видане 10.04.2013, наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2013 №371/5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890508283).

4.Зобов‘язати арбітражного керуючого Носань Н.С.:

отримати документи, печатки і штампи та матеріальні цінності у арбітражного керуючого Назаренка С.А.;

скликати збори комітету кредиторів для вирішення питань подальшого провадження у справі про банкрутство боржника;

проаналізувати дії попередніх ліквідаторів банкрута на предмет: повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників; дотримання порядку проведення ліквідаційної процедури;

не пізніш як через два місяці після прийняття цієї ухвали направити суду інформацію про виконану роботу і докази прийняття фінансово-господарської документації банкрута;

скласти і подати суду ліквідаційний баланс, а також повний звіт про проведення ліквідаційної процедури.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено у понеділок 27.11.2017.

Направити цю ухвалу членам комітету кредиторів (5), прокуратурі Черкаської області, представникам працівників боржника (Солод Г.А., Сметаненко Л.О.), а також рекомендованим листом арбітражним керуючим Назаренку С.А. та Носань Н.С., державному реєстратору (Жашківській райдержадміністрації – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

   Суддя                                                                                                         Ю.А. Хабазня