flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постанова по справі № 05/5026/1980/2012 від 2 червня 2016 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

        02 червня 2016 року                                                       Справа № 05/5026/1980/2012

         вх. №9781/16 від 17.05.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: особисто – арбітражного керуючого Новосельцева В.П. (керуючий санацією), представників за довіреностями – Луговського О.С. (від Черкаської міської ради), Кармоліта Я.В. (від Колесника Г.Д.), Небилиці Р.В. (від філії ПАТ “Укрексімбанк” у м. Черкасах), Остроушко Т.В. (від державної поджаткової інспекції у м.Черкасах), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання голови комітету кредиторів про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора банкрута у справі за заявою

ініціюючого кредитора       Колесника Геннадія Дмитровича

до боржника                  товариства з обмеженою відповідальністю

                                               “Корпорація “Райагробуд”

про                                 визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Головою комітету кредиторів Колесником Г.Д. подано до суду клопотання від 17.05.2016 (вх.суду №9781/16 від 17.05.2016) з рішенням комітету кредиторів (протокол  від 16.12.2015) про відхилення плану санації, визнання боржника банкрутом, перехід до ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Новосельцева В.П. Клопотання мотивоване тим, що відмова інвестора, товариства з обмеженою відповідальністю "Київська компанія управління активами", від участі у санації боржника унеможливлює здійснення плану санації та відновлення платоспроможності боржника без його участі.

У судовому засіданні присутні представники учасників провадження у справі про  банкрутство боржника заявлене клопотання підтримали.

Боржник був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі свого представника в судовому засіданні не забезпечив, відзив до суду не надіслав, про наявність поважних причин неподання відзиву і неявки представника не повідомив.

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до 19.01.2013, далі – Закон-2343).

Заслухавши присутніх у судовому засіданні та дослідивши наявні у справі матеріали суд установив наступне.

Ухвалами суду від 28.12.2012 порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, накладено арешт на майно боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Новосельцева В.П.; від 17.12.2013 продовжено строк процедури розпорядження майном боржника на шість місяців; від 11.02.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника; від 04.04.2014 та від 07.08.2014 продовжено строк процедури розпорядження майном боржника на шість місяців; від 23.12.2014 введено процедуру санації боржника, керуючим санацією призначено керівника боржника Норченка А.С., розпорядником майна боржника – арбітражного керуючого Новосельцева В.П.; від 30.04.2015 звільнено керівника боржника Норченка А.С. від виконання обов’язків керуючого санацією, зобов’язано останнього підготувати і передати за місцезнаходженням боржника документи і майно, отримані у зв’язку з виконанням своїх обов’язків, новопризначеному керуючому санацією; призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Новосельцева В.П., зобов’язано останнього в строк до 21.05.2015 скликати та провести  чергове засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації та не пізніше п’яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів подати в господарський суд на затвердження схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів; від 28.05.2015 відкладено вирішення питання про призначення судового засідання для розгляду поданого на затвердження керуючим санацією клопотання від 25.05.2015 про затвердження плану санації боржника до повернення матеріалів справи із суду вищої інстанції; від 19.05.2016 №2 провадження у справі в частині розгляду клопотання керуючого санацією від 25.05.2015 про затвердження плану санації боржника припинено у зв’язку із прийняттям зборами кредиторів рішення (протокол від 16.12.2015) про відхилення плану санації та поданням до суду клопотання про перехід до ліквідаційної процедури.

Згідно з поданим керуючим санацією звітом активи боржника в грошовому вимірі (вартість майна, матеріалів, реальна до стягнення дебіторська заборгованість тощо) не забезпечують виконання грошових зобов'язань боржника перед кредиторами. Так, ухвалою суду від 11.02.2014 у справі затверджено реєстр вимог кредиторів із загальною сумою вимог 125325954,02 грн. За інформацією керуючого санацією (заява від 01.06.2016 №02-03/903, а.с.166 т.6) активи підприємства складають 28370000 грн. (залишкова вартість наявного майна), однак через зменшення власного капіталу за рахунок збільшення дебіторської та кредиторської заборгованостей, відсутність прибутку від діяльності з 2012 року, зменшення матеріальних витрат на виробництво та відсутність інноваційної активності і інвестицій у виробництво, вартість необоротних активів боржника стрімко зменшується, що призводить до погіршання фінансового стану підприємства. Вказані обставини підтверджені наданими суду документами.

Інвестор, товариство з обмеженою відповідальністю "Київська компанія управління активами", вважаючи умови, запропоновані заставним кредитором, публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк", неприйнятними та спрямованими на затягування погодження плану санації, відмовився від участі в санації боржника. Інших осіб, які виявили бажання взяти участь в санації боржника не виявлено.

Зборами кредиторів прийнято рішення (протокол від 16.12.2015) про  відхилення плану санації та звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення на посаду ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Новосельцева В.П., який виконував повноваження керуючого санацією боржника.

Останній в установленому ст.3-1 Закону-2343 подав суду заяву про відсутність обставин і умов, які перешкоджають призначенню його на цю посаду.

Враховуючи наявність рішення комітету кредиторів, заяви арбітражного керуючого на участь у справі, відсутність у суду заперечень щодо призначення вказаної особи на посаду ліквідатора банкрута суд вважає, що клопотання комітету кредиторів про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Новосельцева В.П. підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 22-24, 30 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Закону-2343), суд –

ПОСТАНОВИВ:

1.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Райагробуд" (19604, Черкаська область, Черкаський район, с.Червона Слобода, вул.Жовтнева,15, ідентифікаційний код 33007034) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

2.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Новосельцева Володимира Петровича (м.Черкаси, вул.Добровольського,38/2, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/ №478, видане Міністерством юстиції України 14.03.2013, наказ від 05.03.2015 №371/5), у зв’язку з чим припинити його повноваження як керуючого санацією боржника.

3.Ліквідатору банкрута:

не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 02.09.2014 №879), баланс банкрута як цілісного майнового комплексу, реквізити залишеного основного рахунку у банку, відомості про майно боржника, на яке зареєстровані обтяження;

кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна (особу організатора аукціону, вартість оцінки майна, хронологічний перелік вчинених дій при проведенні аукціонів, суми продажу, найменування покупців, дати передачі майна і надходження коштів); б) про використання коштів по чергам виплати (отримувач, підстава здійснення платежу, сума, дата і номер платіжного документа). Відомості про виплату заборгованої заробітної плати надаються із зазначенням узагальнених даних про дати виплати, про суми виплати та про кількість осіб, із доданням копій документів на виплату коштів;

не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

4. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута.

5.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

6.Скасувати заборони на майно боржника, арешт та інші заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 28.12.2012, чи й будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Райагробуд" банкрутом, що додається.

Постанова суду з дня проголошення набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 03.06.2016.

Направити цю постанову боржнику, ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (5), Головному управлінню юстиції у Черкаській області,  державному реєстратору (реєстраційної служби Черкаського районного управління юстиції – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та для виконання п.4 резолютивної частини цієї постанови), відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції (для виконання п.6 резолютивної частини цієї постанови суду).

 

С у д д я                                                                    Ю.А. Хабазня