flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 05/5026/1980/2012 від 19 вересня 2017 року (скаргу задоволено частково)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

19 вересня 2017 року

Справа № 05/5026/1980/2012

вх. № 18659/17 від 07.09.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: представника за довіреністю – Мисана В.М. (від боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Новосельцева В.П.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду скаргу

заявника   публічного акціонерного товариства "Державний експортно-  імпортний банк України" у особі філії в м.Черкасах

про            на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Новосельцева В.П. та товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр"

у справі за заявою

ініціюючого кредитора Колесника Геннадія Дмитровича

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю

                                               "Корпорація “Райагробуд”

про                                   визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" в особі його філії у м.Черкасах подано скаргу від 31.08.2017 №072-19/1014 з вимогами:

         визнати бездіяльність арбітражного керуючого Новосельцева В.П. щодо ненадання відповіді та копій протоколів (про проведення другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу банкрута - ТОВ "Корпорація "Райагробуд", проведеного 11.07.2017; про визначення учасників такого аукціону; про засідання комітету кредиторів ТОВ "Корпорація "Райагробуд" від 04.08.2017) на звернення ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у особі його філії в м.Черкасах протиправною;

         визнати бездіяльність товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр" щодо ненадання відповіді, копії запису другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу банкрута, ТОВ "Корпорація "Райагробуд", проведеного 11.07.2017, та копій протоколів (про проведення такого аукціону і визначення його учасників) на звернення ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у особі його філії в м.Черкасах протиправною;

         зобов'язати арбітражного керуючого Новосельцева В.П. невідкладно надати ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у особі його філії в м.Черкасах копію протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу банкрута, ТОВ "Корпорація "Райагробуд", проведеного 11.07.2017, копії протоколів про визначення учасників такого аукціону та засідання комітету кредиторів ТОВ "Корпорація "Райагробуд" від 04.08.2017;

         зобов'язати товарну біржу "Міжрегіональний біржовий центр" негайно надати ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі його філії у м.Черкасах копію запису другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу банкрута, проведеного 11.07.2017, та копії протоколів про проведення такого аукціону і про визначення його учасників;

         винести окрему ухвалу та надіслати її товарній біржі "Міжрегіональний біржовий центр" та арбітражному керуючому Новосельцеву В.П. для усунення допущених ними порушень, а також для вжиття заходів для недопущення таких порушень надалі.

Заяву мотивовано тим,  що заявник, з метою реалізації свого права на оскарження результатів проведеного 11.07.2017 аукціону з продажу майна боржника, ТОВ "Корпорація "Райагробуд", звернувся із запитами до ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Новосельцева В.П. (лист від 08.08.2017 №072-19/927), та організатора аукціону – товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр" (лист від 14.07.2017 та повторно лист від 08.08.2017 за №072-19/928) про надання йому вищевказаних копій; що відповідей на вказані запити скаржник не отримав; що ліквідатором банкрута та організатором аукціону порушено відповідно вимоги ч.3 ст.62, ч.2,3 ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та  ч.1 ст.20 Закону України "Про звернення громадян"; що бездіяльність вказаних осіб порушує право заявника на отримання інформації про аукціон з продажу майна банкрута, перешкоджає здійсненню прав заявника та його законних інтересів.

У надісланому суду відзиві від 14.09.2017 №24/17 (а.с.88 т.13) товарна біржа "Міжрегіональний біржовий центр" проти заявлених вимог заперечила і пояснила: що відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів; що Закон України "Про звернення громадян" не містить поняття "звернення, які не потребують додаткового вивчення" і які саме звернення відносяться до таких; що думка заявника про те, що його звернення від 08.08.2017 №072-19/927 не потребує додаткового вивчення і має розглядатися невідкладно, є суб'єктивною думкою заявника, не підтвердженою доказами; що у відповідь на отриманий 14.08.2017 від заявника запит від 08.08.2017 №072-19/928 товарною біржею "Міжрегіональний біржовий центр" листом від 12.09.2017 за вих.№22/17 було надіслано запитувані ним документи; що за таких обставин провадження у справі в  частині розгляду скарги необхідно припинити.

Ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Новосельцев В.П., у направленому суду клопотанні від 13.09.2017 (а.с.81 т.13) проти задоволення вимог заперечив і пояснив, що запит заявника від 08.08.2017 №072-19/927 ним отримано 11.08.2017, що відповідь на цей запит (разом із запитуваними заявником документами) була надіслана останньому листом від 30.08.2017 №01-07/2017 та який отримано адресатом 01.09.2017.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від заявника (ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"), членів комітету кредиторів (Колесника Г.Д., Черкаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, Черкаської міської ради), а також товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр" у судове засідання не з’явились.  Від заявника, філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Черкасах, надійшла заява від 18.09.2017 №072-19/1106 (вх.суду №19928/17 від 19.09.2017) про розгляд справи без участі його представника у зв'язку з участю в іншому судовому засіданні у Київському апеляційному господарському суді. Товарною біржею "Міжрегіональний біржовий центр" направлено до суду клопотання від 14.09.2017 №25/17 (вх.суду №19878/17 від 18.09.2017) про розгляд справи без участі її представника. Решта осіб, представники яких не з'явились у судове засідання, про причини неявки до суду не повідомили.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013).

Заслухавши ліквідатора банкрута та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Листами від 14.07.2017 та від 08.08.2017 №072-19/928 заявник, ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у особі йог філії у м. Черкаси, звернувся до товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр" з вимогами надати копію запису аукціону з продажу майна банкрута, який відбувся 11.07.2017, та копії протоколів про проведення вказаного аукціону та про визначення його учасників.

Вказані обставини підтверджуються вищевказаними листами, фіскальним чеком ЧД УДППЗ "Укрпошта" від 15.07.2017 (поштове відправлення із штрихкодовим ідентифікатором 1800194208944, за даними сайту УДППЗ "Укрпошта" (відстеження пересилання поштових відправлень), вручено адресату 20.07.2017), та фіскальним чеком УДППЗ "Укрпошта" від 08.08.2017 (поштове відправлення із штрихкодовим ідентифікатором 1800207862959 згідно з даними вищевказаного сайту вручено адресату 14.08.2017).

08.08.2017 заявник направив ліквідатору банкрута листа за №072-19/927 з вимогою про надання копії протоколу засідання комітету кредиторів від 04.08.2017 та копій протоколів про проведення аукціону і про визначення його учасників, який отримано ліквідатором 11.08.2017 згідно з його поясненнями від 13.09.2017 (вх.суду №19737/17 від 15.09.2017) та згідно з фіскальним чеком УДППЗ "Укрпошта" від 08.08.2017 (поштове відправлення із штрихкодовим ідентифікатором 1800207851701 згідно з даними сайту УДППЗ "Укрпошта" (відстеження пересилання поштових відправлень) вручено 11.08.2017).

На отримані запити витребувана інформація була надана товарною біржею "Міжрегіональний біржовий центр" листом від 12.09.2017 №22/17 (що підтверджується фіскальним чеком КМА ПАТ "Укрпошта" від 13.09.2017 з описом вкладення поштового відправлення) та ліквідатором банкрута листом від 30.08.2017 за №01-07/2017 (що підтверджується фіскальним чеком Черкаської дирекції ПАТ "Укрпошта" від 31.08.2017), поштове відправлення із штрихкодовим ідентифікатором №1802805095183 згідно з даними сайту УДППЗ "Укрпошта" (відстеження пересилання поштових відправлень) одержане адресатом 01.09.2017).

Відповідно до ч.3 ст.62 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212) організатор аукціону зобов'язаний негайно надавати копії записів аукціону в поширених форматах медіафайлів усім бажаючим безоплатно на наданий носій або на власний носій за умови оплати його вартості.

Закон-4212 не визначає зміст поняття "негайно", однак суд вважає, що отримавши запит заявника, товарна біржа "Міжрегіональний біржовий центр" повинна була відразу приступити до його виконання і передати результат запису відразу після його виготовлення. Враховуючи, що здійснення запису з одного електронного носія на інший займає не більше години, запит мав бути виконаний у той же день, або не пізніше наступного. Будь-яких обґрунтувань виконання запиту з 20.07.2017 до 13.09.2017 (56 днів) товарною біржею "Міжрегіональний біржовий центр" суду не наведено і доказами не підтверджено. За таких обставин суд вважає, що товарною біржею "Міжрегіональний біржовий центр" порушено вимогу закону про негайне надання копії запису аукціону, у зв’язку з чим у цій частині скарга підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про визнання протиправною бездіяльності ліквідатора банкрута, то у її задоволенні необхідно відмовити, оскільки ліквідатором банкрута надано відповідь у межах 30-ти денного строку, передбаченого Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181. Закон-4212 не покладає на ліквідатора банкрута обов’язку негайного надання витребуваних заявником документів.

Доводи заявника про порушення Закону України "Про звернення громадян" суд відхиляє, оскільки запит адресовано від імені юридичної особи, запит заявника не є зверненням громадянина і не регулюється нормами цього Закону.

Оскільки усі витребувані документи були надані як ліквідатором банкрута так і товарною біржею "Міжрегіональний біржовий центр", розгляд вимог заявника в частині зобов’язання їх надати витребувані документи підлягає припиненню за відсутністю предмета спору.

У задоволенні вимоги винести окрему ухвалу та надіслати її товарній біржі "Міжрегіональний біржовий центр" та арбітражному керуючому Новосельцеву В.П. для усунення допущених ними порушень, а також для вжиття заходів для недопущення таких порушень надалі суд відмовляє з наступних підстав.

Відповідно до ст.1, 4-1 Господарського процесуального кодексу України: сторони мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів; господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до пунктів 2 і 8 постанови Пленуму Верховного суду України від 13 червня 2007 року №8 "Про незалежність судової влади": "звернення до суду здійснюється у формі, порядку, випадках та особами, передбаченими процесуальним законом; звернення у справах інших осіб у всіх випадках, а учасників процесу - поза випадками, передбаченими процесуальним законом, розгляду судами не підлягають".

Застосування ст. 90 ГПК України є правом суду, яке не стає його обов’язком у зв’язку з вимогою сторони її застосувати – сторона має право подати до суду заяву про захист порушеного права. Ні Господарський процесуальний кодекс України, ні Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачають обов’язку господарського суду розглядати у відкритому судовому засіданні заяви учасників провадження у справі з вимогами винести окрему ухвалу чи направити повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Дійсно, судом установлено порушення Закону-4212 товарною біржею "Міжрегіональний біржовий центр", однак суд вважає достатнім викладення цього факту та надання йому оцінки лише у цій ухвалі. Факту ж порушення Закону-4212 ліквідатором банкрута судом не установлено.

Керуючись ст.4-1, п.1-1 ст.80, 86 Господарського процесуального кодексу України, п.4.ст.40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

  1. Скаргу філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" від 31.08.2017 №072-19/1014 (вх.суду №18659/17 від 07.09.2017) задовольнити частково.

1.1.Визнати бездіяльність товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр", що полягає у ненаданні негайно копії запису другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу боржника, проведеного 11.07.2017, на запит ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у особі його філії у м. Черкаси від 14.07.2017, протиправною;

1.2.Припинити за відсутністю предмету спору провадження у справі в частині розгляду вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" у особі його філії у м. Черкаси про зобов'язання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Новосельцева В.П., невідкладно надати копію протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу банкрута, проведеного 11.07.2017, копії протоколів про визначення учасників такого аукціону та засідання комітету кредиторів ТОВ "Корпорація "Райагробуд" від 04.08.2017.

1.3.Припинити за відсутністю предмету спору провадження у справі в частині розгляду вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" у особі його філії у м. Черкаси  про зобов'язання товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр" негайно надати ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі його філії у м.Черкасах копію запису другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу банкрута, проведеного 11.07.2017, та копії протоколів про проведення такого аукціону і про визначення його учасників;

1.4.У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 25.09.2017.

Направити цю ухвалу членам комітету кредиторів (4), а також рекомендованим листом заявнику, ліквідатору банкрута, ТБ "Міжрегіональний біржовий центр".

   Суддя                                                                                                    Ю.А. Хабазня