flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 10/2180 від 6 серпня 2015 року (встановлення строку завершення ліквідпроцедури)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

06 серпня 2015 року                                                    Справа № 10/2180

                                                                             вх.суду №4851/15 від 27.02.2015

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: арбітражного керуючого Ноговського І.Л. (ліквідатор банкрута, за посадою), представників за довіреностями – Нечипоренка В.Ф., Легкого Т.І. (від ПАТ "Черкасиобленерго"), Степаненка В.В., Кузьменко А.О. (від Головного управління юстиції в Черкаській області), Сторчака С.П., Філатова С.М. (від Смілянської міської ради), Диптан Ю.В. (від УПФУ в м. Сміла та Смілянському районі), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника                         ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

                                         Ноговського І.Л.

про                                   продовження строку ліквідаційної процедури та його повноважень

у справі за заявою

ініціюючого кредитора управління Пенсійного фонду України в м.Сміла

до боржника                   державного підприємства "Машинобудівний завод

                                         "Оризон"

про                                    визнання банкрутом, –

 

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Ноговським І.Л., подано клопотання від 27.02.2015 №27/02 (вх.суду №4851/15 від 27.02.2015) з рішенням комітету кредиторів (протокол від 26.02.2015) про продовження строку ліквідаційної процедури боржника та повноважень арбітражного керуючого.

Ухвалами суду від 02.03.2015 вирішення питання про призначення судового засідання для розгляду поданого клопотання відкладено до повернення матеріалів справи із суду вищої інстанції, а також продовжено строк повноважень ліквідатора банкрута і проведення ліквідаційної процедури до прийняття судового рішення за результатами його розгляду; від 20.05.2015 призначено розгляд клопотання на 02.06.2015.

До дня судового засідання 02.06.2015 ліквідатором банкрута подано клопотання від 22.05.2015 №22/05 (вх.суду №12903/15 від 28.05.2015) з рішенням комітету кредиторів (протокол від 22.05.2015) про продовження строку ліквідаційної процедури боржника та повноважень арбітражного керуючого.

У судових засіданнях 02.06.2015, 11.06.2015, 06.08.2015 ліквідатор банкрута заявлені ним клопотання підтримав та пояснив,

що єдиною підставою неможливості завершення ліквідаційної процедури являється відсутність дозволу Міністерства промислової політики України на реалізацію майна боржника;

що повний звіт про проведену в ході ліквідаційної процедури роботу поданий його представником у судовому засіданні 02.06.2015;

що оцінка майна боржника проводилась тричі (останній раз у травні 2015 року);

що запити державним органам та органам реєстрації стосовно наявності зареєстрованого за боржником майна не надсилав, оскільки такі запити були надіслані попередніми ліквідаторами;

що рішеннями комітету кредиторів його робота визнана задовільною, правоохоронними органами ознак злочину в його діях не виявлено;

що кредитором, управлінням Пенсійного фонду України в м.Сміла та Смілянському районі, змінено думку під впливом Смілянської міської ради.

На запитання головуючого Ноговський І.Л. пояснив:

що усі вчинені попередніми ліквідаторами банкрута дії викладені у звіті останнього ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Хоменка О.А. (а.с.211-213 т.8), тому новий звіт про їх дії він не складав і потреба у цьому відсутня;

що первинна бухгалтерська документація знаходиться на підприємстві, підтримується бухгалтером в належному стані, вказати на її кількість він не може;

що аналіз фінансово-господарської діяльності боржника ним не проводився;

що дебіторська заборгованість відсутня і про це вказано в звіті арбітражного керуючого Хоменка О.А.;

що інвентаризація рухомого майна та інших активів не проводилась, оскільки робота була зосереджена на отриманні дозволу від Міністерства промислової політики України на відчуження нерухомого майна;

що ліквідатором банкрута здійснювався ряд заходів щодо створення правового поля для відчуження майна боржника (письмові та особисті звернення до Міністерства промислової політики України), однак на даний час питання залишилось неузгодженим через реорганізацію міністерства та процедуру приєднання останнього до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Представник голови комітету кредиторів, публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, пояснення ліквідатора банкрута підтвердив і додатково пояснив: що арбітражним керуючим щомісячно подавалися звіти про проведену ним роботу, які обговорювалися на зборах комітету кредиторів; що звіти попередніх ліквідаторів знаходяться в матеріалах справи; що порядок скликання зборів комітету кредиторів окремим рішенням комітету кредиторів не затверджувався; що на зборах комітету кредиторів 23.07.2015 питання про неналежне виконання повноважень арбітражним керуючим Ноговським І.Л. за порядком денним не розглядалось, що його розгляд за пропозицією управління Пенсійного фонду України в м.Сміла та Смілянському районі (далі – управління ПФУ) мало бути внесено на наступні збори комітету кредиторів, що конкретної дати проведення яких визначено не було і які за усталеною практикою їх проведення мали бути скликані через місяць; що на повідомлення від управління ПФУ від 24.07.2015 про скликання зборів комітету кредиторів на 28.07.2015 направив лист з вказівкою на неправомірність їх проведення.

Представники Смілянської міської ради (органу місцевого самоврядування) клопотання ліквідатора банкрута в частині продовження строку ліквідаційної процедури підтримали та заперечили проти його задоволення в частині продовження повноважень ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ноговського І.Л., з підстав неналежного виконання останнім покладених на нього обов’язків, зокрема, з підстав ненадання документів по збереженню майна, невиконання ухвал суду про надання повного звіту про здійснену ліквідаційну процедуру.

Представник кредитора, управління ПФУ, проти задоволення клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ноговського І.Л., заперечив в частині продовження його повноважень і пояснив, що зборами комітету кредиторів (протокол від 28.07.2015) прийнято рішення про припинення повноважень останнього, у зв’язку з чим  30.07.2015 за вих.№8052/11 управлінням ПФУ направлено відповідне клопотання до господарського суду Черкаської області. На запитання головуючого пояснив, що направляв лист лише голові комітету кредиторів та ліквідатору банкрута, що оригіналів на даний час немає і що вони були направлені суду.

Прокурор, з огляду на інформацію представника управління ПФУ, первісну позицію змінив, просив відмовити у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута в частині продовження повноважень арбітражного керуючого Ноговського І.Л.

Представник Головного управління юстиції в Черкаській області залишив вирішення питання на розсуд суду.

Відповідно до ст. ст.85, 75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон) .

Заслухавши прокурора, представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника і звіт ліквідатора, розглянувши подані останнім додаткові документи, враховуючи наявність рішення комітету кредиторів (протоколи від 26.02.2015, 22.05.2015) про продовження строку, закінчення установлених законом строків ліквідації банкрута і неможливість завершення ліквідаційної процедури у зв’язку з наявністю у банкрута не реалізованих активів, необхідністю усунення установлених у ході розгляду клопотання недоліків її проведення щодо отримання інформації від органів реєстрації та управління, роботи з рахунками у банках, аналізу діяльності згідно з поданою звітністю, інвентаризації, оцінки, визначення організатора аукціону у встановленому Законом порядку, отримання дозволу на реалізацію державного майна, вчинення інших дій, пов’язаних з реалізацією майна та витрачання коштів суд вважає, що вказані у клопотанні і названі у засіданні обґрунтування є підставою для продовження установленого судом строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

Що ж стосується клопотання арбітражного керуючого Ноговського І.Л. в частині продовження його повноважень, то суд прийшов до висновку, що ліквідатором банкрута не виконано ухвал від 30.12.2014 №1, від 02.06.2015, від 11.06.2015 якими його було зобов’язано подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням вчинених ліквідаторами банкрута дій, фактів, доказів). При цьому ліквідатору банкрута (його представнику) було чітко роз’яснено про необхідність подання повного і детального письмового звіту про усю ліквідаційну процедуру. Однак, ліквідатором банкрута надано "звіт про проведену роботу станом на 02.06.2015" (а.с.32-33, 219-220 т.7) на півтора аркушах про вчинені ним за рік дії з 13.05.2014, яка наприклад, не підтверджує навіть його усних пояснень про те, що ним тричі проведено інвентаризацію майна боржника. Порушення не було усунено також протягом півтора місяця між засіданнями 11.06.2015 та 06.08.2015. Більш того, на час винесення цієї ухвали ліквідатор банкрута навіть не вважає необхідним подавати інший від раніше поданого звіт, доказом чого є подані ним не посвідчені, а інколи ніким не підписані, документи (а.с.48-242 т.8).

Також ліквідатором банкрута не вказано у поданих суду поясненнях (звітах) і не надано доказів установлення таких обставини чи вчинення наступних дій:

а) про інвентаризацію майна в установленому порядку і про його вартість (належний акт інвентаризації майна боржника, складений в установленому порядку, у справі відсутній).

Так, проведена ліквідатором банкрута інвентаризація є частковою і стосується лише нерухомого майна. При цьому суд зазначає, що до моменту початку з’ясовування цього питання судом у судових засіданнях, ліквідатором банкрута подавався акт інвентаризації лише нерухомого майна (а.с.222-224, 231-233 т.7, станом на 15.01.2015). Відомості ж про інвентаризацію рухомого майна надані до останнього судового засідання (а.с.3-9 т.8 станом на 28.05.2014), що суд вважає доказом визнання ліквідатором банкрута власної неправомірної бездіяльності у цьому питання і намаганням їх усунути. Додатковим доказом цьому є висновок (витяг) з оцінки майна від 25.05.2015 (а.с.226 т.7), згідно з яким її здійснено лише стосовно нерухомого майна. При цьому звертає на себе увагу факт складення висновку про оцінку майна раніше від складення акту його інвентаризації.  

Відсутність повної і належної оцінки майна (тобто усіх активів) не дає можливості забезпечити його реалізацію в порядку, установленому ч.2 ст. 49 Закону, згідно з якою продажу підлягають всі види майна боржника, призначеного для здійснення господарської діяльності, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

Доводи ліквідатора банкрута про належність її проведення у зв’язку з відсутністю іншого майна суд відхиляє, оскільки обов’язок її проведення передбачено Законом (абз.4 ч.2 ст.41 Закону), інвентаризації підлягають не лише рухоме та нерухоме майно, а й інші активи (ч.1 ст.42 Закону);

б) про виконання вимог ч.3 ст.49 Закону, згідно з якою порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном. Такий порядок затверджено наказом Міністерства промислової політики України від 22.01.2014 №17 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за №231/25008, однак, як пояснив на запитання суду ліквідатор банкрута, про цей нормативний акт йому нічого не відомо;

в) про рух коштів на рахунках боржника до порушення провадження у справі про банкрутство та під час діяльності попередніх ліквідаторів банкрута;

г) про наявну заборгованість по заробітній платі;

д) про обставини, які стосуються надання боржнику землі, використання, отримання орендної плати за суборенду, сплати плати за землю, відчуження тощо;

е) про наявність/відсутність, стягнення чи списання дебіторської заборгованості;

є) про прийняття належним чином документів, передачу документів банкрута у архівні установи чи підготовку до їх передачі. Так, ліквідатором банкрута надано суду акт приймання передачі документів від 23.05.2015 (а.с.227 т.7), однак, будь-яких висновків про те, чи усі документи прийняті, та про те, які причини відсутності решти документів, у поясненнях ліквідатора відсутні. Які саме конкретні документи передані та їх кількість невідомі ні суду ні ліквідатору банкрута, що є порушенням вимог ч.2 ст.10 Закону України від 16.07.1996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п.6 і 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 вересня 2014 року N 879 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за №1365/26142.

з) про аналіз фінансово-господарської діяльності боржника (виходячи з обставин часу заснування, реорганізацій, поданої державним органам фінансової звітності, руху коштів на рахунках, вивчення первинної бухгалтерської документації, документів про права на активи, даних інвентаризації тощо) та причини виникнення неплатоспроможності. Як пояснив ліквідатор банкрута у судовому засіданні такий аналіз ним взагалі не проводився.

У поясненнях і звітах ліквідатора банкрута відсутні відомості про направлення запитів та про отримання інформації від державних органів:

державної виконавчої служби – про виконавчі провадження про стягнення з боржника чи на користь боржника;

податкового органу  – про рахунки боржника, про діяльність згідно з поданою звітністю;

статистики – про подання фінансової звітності та відображені в них відомості щодо активів боржника;

державного реєстратора – про наявність структурних підрозділів, про утворення, реорганізації боржника;

ДП «Інформаційний центр» Мін’юсту України  – стосовно отримання витягів з державних реєстрів щодо нерухомого та рухомого майна, обтяжень, прав власності, правочинів;

органів земельних ресурсів – про наявність земельних ділянок у власності, про укладення та розірвання договорів оренди землі. Як пояснив ліквідатор банкрута у судовому засіданні питання із землею ним не з’ясовувались.

Додатковим доказом неналежності поведінки ліквідатора банкрута є обставини його неявки у судове засідання 02.06.2015, направлення суду повідомлення від 20.05.2015 №21/05, згідно з яким відповідно до ст.45 Конституції України з 25.05.2015 по 25.06.2015 він пішов у щорічну відпустку незважаючи на те, що знав про призначене судове засідання. Арбітражний керуючий не перебуває у трудових відносинах ні з господарським судом Черкаської області, яким призначений розпорядником майна боржника, ні з боржником, щодо якого здійснює функції розпорядника майна. Норм будь-якого іншого закону (як це передбачено Конституцією України), а також підзаконних актів (наказу, графіка відпусток, затвердженого власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової), згідно з якими Ноговський І.Л. "перебуває у щорічній відпустці" (і яка особа йому цю відпустку оплачує), ним не вказано. Ці обставини суд розцінює як намагання затягнути вирішення судом внесеного на розгляд питання з надуманих і незаконних підстав.  

Суд вважає, що ліквідатору банкрута було надано достатньо часу і інформації навіть для усунення можливих недоліків і порушень, однак, незважаючи на відкладення та загальний час з моменту призначення звіту (20.05.2015), вищеназвані недоліки і порушення не були усунені, що вказує на поверхове проведення ліквідаційної процедури, її спрямованість на доведення суду неповної інформації.

Рішення комітету кредиторів від 28.07.2015 про усунення арбітражного керуючого суд не приймає як доказ, оскільки суду не надано доказів скликання належним чином цих зборів комітету кредиторів (у порушення ч.8 ст.26 Закону не повідомлено про їх проведення представника працівників боржника, орган уповноважений управляти державним майном, орган місцевого самоврядування), оскільки у справу не надано належним чином засвідчених копій, оскільки управлінням ПФУ не доведено його право на одноосібне скликання зборів комітету кредиторів.

Дане рішення прийнято судом на підставі наданих доказів, оскільки згідно із ст.33, 38 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. На суд не покладено обов’язку вказувати стороні, які докази вона повинна подати на підтвердження свої вимог чи заперечень, або проводити розшук тих чи інших доказів з власної ініціативи. Тому ліквідатор банкрута повинен був самостійно визначити і надати суду ті докази на підтвердження своєї роботи у ліквідаційній процедурі, які вважає необхідними, належними і достатніми.

З огляду на можливі відповідно до Закону ступені оцінки діяльності арбітражного керуючого та враховуючи установлені судом обставини, суд оцінює вищевказані обставини як неналежне виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов’язків ліквідатора банкрута.

Таким чином, ліквідатором банкрута допущено порушення вимог абз.2, 4, 5, 13, 14 і 15 ч.2 ст.41, ч.1 ст.42 Закону, ст.4-5 Господарського процесуального кодексу України та ухвал суду від 20.05.2015, від 02.06.2015 та від 11.06.2015, що є підставою усунення арбітражного керуючого Ноговського І.Л. від виконання обов’язків ліквідатора банкрута по п.1 абз.2 ч.3 ст.114 Закону.

Керуючись ст.4-1, 53, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

 

УХВАЛИВ:

1.Установити строк завершення ліквідаційної процедури до 23 жовтня 2015 року.

2.Усунути арбітражного керуючого Ноговського І.Л., призначеного ухвалою суду від 13.05.2014 ліквідатором банкрута, від виконання обов’язків останнього, та зобов’язати останнього виконувати ці обов’язки до призначення судом іншого ліквідатора банкрута.

3. Голові комітету кредиторів у триденний термін скликати збори комітету кредиторів за місцезнаходженням боржника на розгляд яких внести питання про кандидатуру арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута у цій справі.

Комітету кредиторів до 21 серпня 2015 року надати суду пропозицію про кандидатуру арбітражного керуючого на посаду ліквідатора банкрута. Звернути увагу комітету кредиторів, що у разі ненадання такої кандидатури до установленого строку суд визначить особу арбітражного керуючого самостійно.

4.Зобов’язати арбітражного керуючого Ноговського І.Л. підготувати документи та матеріальні цінності для передачі в установленому порядку новому ліквідатору банкрута.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 10.08.2015.

Направити дану ухвалу рекомендованим листом ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (3), Міністерству промислової політики України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству юстиції України, прокуратурі Черкаської області, представнику трудового колективу, виконавчому комітету Смілянської міської ради.

Суддя                                                                                               Ю.А. Хабазня