flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 10/2456 від 2 жовтня 2015 року (відмовлено в задоволенні заяви)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

          02 жовтня 2015 року

Справа № 10/2456

 

                                                                       вх. № 20740/13 від 20.09.2013

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: особисто – арбітражного керуючого Голінного А.М. (ліквідатор банкрута), розглянувши  у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду

заявника          товариства з обмеженою відповідальністю “Кредитні

                          ініціативи”

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору,

        товариство з обмеженою відповідальністю “Факторингова

        компанія “Вектор Плюс”

про                    заміну первісного кредитора

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   Степаненка Олександра Володимировича

до боржника                        фізичної особи – підприємця Манової Ганни Сергіївни

про                                     визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Заявником, товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи», подано заяву від 18.09.2013 №11813/13 про заміну первісного кредитора – публічного акціонерного товариства “Сведбанк” його процесуальним правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю “Кредитні ініціативи” у зв’язку з переходом до останнього прав вимоги первісного кредитора до боржника на підставі договору факторингу від 28.11.2012.

Ухвалою суду від 09.09.2015 залучено до участі у розгляді заяви, як третю особу на стороні заявника, яка не заявляє самостійних вимог на предмет вимог, товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс".

Ухвалами суду від 09.09.2015 та від 24.09.2015 були витребувані:

від ТОВ “Кредитні ініціативи”  первинні документи, що підтверджують право вимоги (кредитні договори, договори застави, зміни до них, документи про надання кредиту, інші первинні документи про право вимоги); документи, що засвідчують як перехід права вимоги до ТОВ “Факторингова компанія “Вектор Плюс” так і передачу права вимог останньою заявнику (зокрема, документи, передбачені договорами факторингу /уступки прав вимог/); повні обгрунтовані розрахунки сум відступлених вимог; пояснення причин розбіжностей у сумах вимог, які визнані за первісним кредитором ухвалою суду від 21.07.2011, і які відступлені ТОВ “Факторингова компанія “Вектор Плюс”, та надалі ТОВ "Кредитні ініціативи"; докази сплати коштів за договором факторингу;

від ТОВ “Факторингова компанія “Вектор Плюс” письмові пояснення обставин укладання договорів факторингу від 28.11.2012 з ПАТ “Сведбанк” та ТОВ “Кредитні ініціативи”; договори та документи по їх виконанню; докази сплати коштів за договором факторингу.

Учасники провадження у справі про банкрутство були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від ТОВ "Кредитні ініціативи", ТОВ “Факторингова компанія “Вектор Плюс”, ПАТ “Сведбанк”, від членів комітету кредиторів у судове засідання не з’явились, про причини неявки не повідомили, витребувані документи суду не подали.

Ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Голінний А.М. проти вимог заперечив повністю, у письмових поясненнях від 29.09.2015 та у судовому засіданні пояснив: що заявником не надано первинних бухгалтерських документів, які підтверджують право вимоги ПАТ "Сведбанк" (на правонаступництво яких заявник претендує) до Манової Г.С.; що заявником не надано належних доказів передачі йому таких первинних бухгалтерських документів про право грошової вимоги до Манової Г.С.; що із наданих заявником у справу документів не вбачається переходу до нього від ТОВ "ФК "Вектор Плюс", а до ТОВ "ФК "Вектор Плюс" від ПАТ "Сведбанк" права вимоги як за кредитними договорами так і за договорами іпотеки; що надані заявником у справу документи не містять зазначення обсягу прав, які перейшли до заявника.

Кредитор Білера О.В. у особі свого представника у письмових поясненнях від 02.10.2013 проти задоволення заяви заперечив і пояснив, що заявником не надано повних текстів договорів факторингу, що додані витяги не посвідчені належним чином, що заявником не підтверджено право здійснення факторингових операцій, що порушено заборону ст.1083 Цивільного кодексу України щодо наступного відступлення фактором права грошової вимоги, що відсутні докази направлення заявником боржнику письмового повідомлення про відступлення права вимоги, що у заяві не зазначено ні розміру, ні черговості вимог, що заявником не надано жодного первинного документа про те, що він має грошові вимоги до боржника  (а.с.95 т.8)

Відповідно до статей 75 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

При розгляді справи суд застосовує до правовідносин у справі Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із наступними змінами, останні з яких внесені Законом України від 02.10.2012 №5405-VI і який набрав чинності з 04.11.2012, далі – Закон-2343).

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази. суд вважає, що заява не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалами суду від 09.12.2010 порушено провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, накладено арешт на майно боржника, від 28.12.2010 введено процедуру розпорядження майном боржника, від 21.07.2011 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, постановою від 20.09.2011 боржника визнано банкрутом.

Згідно з ухвалою суду від 21.07.2011 вимоги ПАТ "Сведбанк" окремо внесені до реєстру вимог кредиторів як забезпечені заставою на суму 263749,97 грн., з яких 209320,44 грн. у першу чергу та 54429,53 грн. у шосту чергу. Вимоги ПАТ "Сведбанк" грунтуються на кредитному договорі від 14.12.2005 №16.06-04/265-К, та кредитному договорі від 16.01.2007 №2301/0107/88-749.

Відповідно до ст.25 Господарського процесуального кодексу України  у разі заміни кредитора в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно із ст.1 Закону-2343 кредитор – це юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

Грошові зобов’язання ПАТ "Сведбанк" до боржника грунтуються на кредитних договорах (однак, заявником не надано доказів наявності у нього оригіналів договорів з додатковими угодами),  документах про фактичну видачу грошей боржнику (однак, такі оригінали у заявника теж відсутні), розрахунках про здійснені на суму основного боргу нарахуваннях (однак, заявником у заяві взагалі не приведено навіть сум, у межах яких як він вважає переходить до нього право вимоги. При цьому суд наголошує на тому,

що заявник у заяві не вказав ні розмір вимог, на які він претендує, ні черговість їх задоволення (згідно ж із доданими ксерокопіями списків заборгованостей передані суми майже вдвічі більші);

що відсутні будь-які докази отримання боржником грошей та відсутні посилання на ці докази у заявах заявника;

що відсутні докази передачі документів про видачу грошей в оригіналі (чи щонайменше у нотаріально засвідченій копії, як це передбачено договорами факторингу) від ПАТ "Сведбанк" до ТОВ "ФК "Вектор Плюс" і надалі заявнику;

що наявні ксерокопії реєстрів передачі договорів, однак суд не приймає їх як належні докази, оскільки вони не посвідчені належним чином (відсутня печатка юридичної особи, дата, посада особи). З тих же підстав суд не приймає і інші додані заявником ксерокопії документів як докази.

Також до первинних документів (доказів правомірності вимог) за процентами, пенею та іншими нарахуваннями мають бути надані повні, обгрунтовані, зрозумілі і придатні для перевірки судом (математичної і правової) їх розрахунки. Однак, такі розрахунки відсутні, як відсутні докази передачі цих нарахувань від ПАТ "Сведбанк" до ТОВ "ФК "Вектор Плюс" і надалі заявнику.

Слід підкреслити, що відповідно до ст.1077 Цивільного кодексу України  та пункту 2.1 договорів факторингу (згідно з якими клієнт "відступає" право вимоги, а не "зобов’язується відступити") договір є реальним, тобто укладеним з моменту його повного і фактичного виконання. Отже, момент переходу права вимоги настає у момент фактичної передачі оригіналів документів про право вимоги до боржника та проведення оплати (а не у момент укладення договору).

Відповідно до ст.517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Отже відсутність оригіналів документів про право вимоги, відсутність доказів передачі цих документів про право вимоги новому кредитору свідчить про відсутність самого права вимоги у заявника. Тобто обставини правонаступництва ним не доведені.

Керуючись ст.4-1, 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 24 Закону-2343, суд, –

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» від 18.09.2013 №11813/13 відмовити повністю.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 05.10.2015.

Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (2), а також рекомендованим листом ТОВ «Кредитні ініціативи», ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», ПАТ «Сведбанк». 

С у д д я                                                                                            Хабазня Ю.А.