flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 10/2456 від 14 вересня 2017 року (заяву задоволено частково)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

14 вересня 2017 року

Справа № 10/2456

вх. № 17505/17 від 15.08.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: представника за довіреністю – Митник А.О. (від боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М.), Рябоконь В.І. (від Регіонального сервісного центру в Черкаській області Міністерства внутрішніх справ України), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М.

про            витребування відомостей стосовно Степаненка О.В.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   Степаненка Олександра Володимировича

до боржника                     фізичної особи – підприємця Манової Ганни Сергіївни

про                                    визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М., подано заяву від 14.08.2017 №10/2456/481 (вх.суду №17505/17 від 15.08.2017) з вимогою: зобов’язати державну податкову інспекцію у м.Черксах Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області надати ліквідатору банкрута відомості про реквізити банківських рахунків, відкритих Степаненком О.В., про те, чи є Степаненко О.В. засновником-учасників суб’єктів господарської діяльності і яких саме.

Підставою вимог вказано ст.ст.3-1, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до 19.01.2013, далі – Закон-2343), ст. 52 Цивільного кодексу України. Заява мотивована тим:

що з метою з'ясування факту наявності майна у фізичної особи-підприємця Манової Г.С., яка є спільною сумісною власністю подружжя, відповідно до ухвали суду від 20.04.2017 №1 Черкаським міським відділом РАЦС у листі від 25.04.2017 за №1765/15.3-04.1 зазначено про два актові записи про шлюб: щодо Степаненка Олександра Володимировича та Манової Ганни Сергіївни і про його розірвання 07.07.2005 та щодо Музики Валерія Олеговича та Манової (Музики) Ганни Сергіївни;

що відповідно до ч.2 ст.52 Цивільного кодексу України фізична особа-підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна, а ліквідатор банкрута відповідно до ч.5 ст.26 Закону-4212 виявивши таку частку порушує питання про її виділення;

що відповідно до нормативних актів інформацією про усі відкриті/закриті рахунки в банківських та інших фінансових установах та про засновників (учасників) юридичної особи володіє державна податкова інспекція у місті Черкасах в силу своїх повноважень;

що з метою подальшого встановлення наявності на праві спільної сумісної власності майна Манової Г.М. із колишнім чоловіком Степаненком О.В., на адресу державної податкової інспекції у м.Черкасах було надіслано запит про надання інформації про реквізити його банківських рахунків та наявність у останнього частки засновника (учасника) у підприємствах, однак у наданні такої інформації відмовлено з підстав її конфіденційності.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак Степаненко О.В. та представники від боржника, ПАТ "Сведбанк", Білери О.В., державної податкової інспекції у м.Черкаси у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

У судовому засіданні представник ліквідатора банкрута заявлене клопотання підтримав.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону-2343.

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ухвали суду від 20.04.2017 №1 Черкаський міський відділ РАЦС у листі від 25.04.2017 за №1765/15.3-04.1 надав інформацію про два актові записи про шлюб Манової Ганни Сергіївни: із Степаненком Олександром Володимировичем, який розірвано 07.07.2005, та із Музикою Валерієм Олеговичем.

29.05.2017 ліквідатором банкрута на адресу державної податкової інспекції у м.Черкасах надіслано запит про надання інформації про реквізити банківських рахунків Степаненка О.В. та про наявність частки засновника (учасника) у статутному капіталі суб’єктів підприємницької діяльності, однак податковий орган листом від 01.06.2017 №6343/23-01-08-0130 у наданні такої інформації відмовив з підстав її конфіденційності.

Відповідно до п.1 розділу ІІ Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 18 серпня 2015 року №721 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за №1058/27503, Національний банк України, банки та інші фінансові установи у день відкриття/закриття рахунка платника податків подають відомості про це (…) на адресу Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України.

Відповідно до підп.15 ч.2 ст.9, ч.2 ст.13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних  осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань": в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містяться відомості про розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників); технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем (…) центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відомостей про проведення такої реєстраційної дії.

Таким чином, державна податкова інспекція у місті Черкасах володіє інформацією про усі відкриті/закриті особою рахунки в банківських і інших фінансових установах та про юридичних осіб, засновником яких є фізична особа.

Відповідно до ст.4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч.1 ст.25 Закону-2343 ліквідатор банкрута має повноваження і зобов’язаний (зокрема): прийняти до свого відання майно боржника; виконувати функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводити інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізувати фінансове становище банкрута; виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; подавати до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Для забезпечення виконання цих обов’язків, відповідно до ст. 3-1 Закону-2343 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою; отримувати з державного реєстру застав інформацію про майно боржника, яке є предметом застави.

Відповідно до ч.2 ст.52 Цивільного кодексу України фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

Отже пошук, виявлення і повернення майна банкрута (фізичної особи-підприємця, яке перебуває у спільній сумісній власності подружжя, є обов’язком ліквідатора банкрута. Спільною сумісною власністю подружжя можуть бути кошти на рахунках боржника та частка подружжя як засновника (учасника) юридичної особи. Оскільки, витребувані відомості щодо Степаненка О.В. є конфіденційною інформацією, то ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно її отримати. Разом з тим, ліквідатор банкрута має право на з’ясування обставин про наявність частки Манової Г.В. у праві спільної сумісної власності із Степаненком О.В., однак така інформація обмежується судом періодом перебування Манової Г.В. і Степаненка О.В. у шлюбі, тому клопотання підлягає задоволенню в частині витребування інформації станом на 07.07.2005.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

         Враховуючи викладене, керуючись ст. 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.3-1, 25  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

У Х В А Л И В :

Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М. від 14.08.2017 №10/2456/481 (вх.суду №17505/17 від 15.08.2017) задовольнити частково.

Зобов’язати державну податкову інспекцію у м.Черксах Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області (18002, м.Черкаси, вул. Хрещатик, 235, ідентифікаційний код 39497534) надати у справу про банкрутство наступні відомості щодо Степаненка Олександра Володимировича (05.02.1969 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2523819713) станом на 07.07.2005:

про реквізити банківських рахунків, відкритих Степаненком О.В.;

чи є Степаненко О.В. засновником (учасником) юридичних осіб і яких саме.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 18.09.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (2), боржнику, та рекомендованим листом державній податковій інспекції у місті Черкаси, Степаненку О.В.

   Суддя                                                                              Ю.А. Хабазня