flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 10/2456 від 17 серпня 2017 року (задоволено заяву)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17 серпня 2017 року

Справа № 10/2456

вх. №14132/17 від 30.06.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: представника за довіреністю – Митник А.О. (від боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М.

про            зобов'язання державної податкової інспекції у м.Черкасах

                   Головного          управління ДФС у Черкаській області надати

                   ліквідатору банкрута запитувані ним відомості 

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   Степаненка Олександра Володимировича

до боржника                     фізичної особи – підприємця Манової Ганни Сергіївни

про                                    визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М., подано заяву від 29.06.2017 №10/2456/348 (вх.суду №14132/17 від 30.06.2017) з вимогою: зобов’язати державну податкову інспекцію у м.Черксах Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області надати ліквідатору банкрута відомості про присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичній особі Музиці Валерію Олеговичу, 03.12.1985 року народження, місце проживання станом на 06.11.2014 м.Черкаси, вул.Котовського,45, кв.65.

Підставою вимог вказано ст.ст.3-1, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до 19.01.2013), ст. 52 Цивільного кодексу України. Заява мотивована тим:

що з метою з'ясування факту наявності майна у фізичної особи-підприємця Манової Г.С., яка є спільною сумісною власністю подружжя, відповідно до ухвали суду від 20.04.2017 №1 Черкаським міським відділом РАЦС у листі від 25.04.2017 за №1765/15.3-04.1 зазначено про два актові записи про шлюб: щодо Степаненка Олександра Володимировича та Манової Ганни Сергіївни і про його розірвання 07.07.2005 та щодо Музики Валерія Олеговича та Манової (Музики) Ганни Сергіївни;

що відповідно до ч.2 ст.52 Цивільного Кодексу України фізична особа- підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна, а ліквідатор банкрута відповідно до ч.5 ст.26 Закону-4212виявивши таку частку порушує питання про її виділення;

що 29.05.2017, з метою подальшого встановлення наявності на праві спільної сумісної власності майна Манової Г.М. із Музикою В.О., на адресу державної податкової інспекції у м.Черкасах подано запит про надання інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків гр.Музики В.О., однак податковий орган листом від 31.05.2017 №6301/23-01-08-0127 у наданні такої інформації відмовив;

що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно у межах покладених на нього законом повноважень, отримати запитувану ним інформацію; що вказані відомості необхідні ліквідатору банкрута для виконання його обов’язків, а саме, направлення запитів і встановлення факту наявності у спільній сумісній власності подружжя Манової Г.С. майна та включення його до ліквідаційної маси.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак Музика В.О. та представники від боржника, ПАТ "Сведбанк", Білери О.В., державної податкової інспекції у м.Черкаси у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

У судовому засіданні представник ліквідатора банкрута заявлене клопотання підтримав.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до 19.01.2013).

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч.1 ст.25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до 19.01.2013, далі – Закон-2343) ліквідатор банкрута має повноваження і зобов’язаний (зокрема): прийняти до свого відання майно боржника; виконувати функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводити інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізувати фінансове становище банкрута; виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; подавати до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Для забезпечення виконання цих обов’язків, відповідно до ст. 3-1 Закону-2343 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою; отримувати з державного реєстру застав інформацію про майно боржника, яке є предметом застави.

Відповідно до ч.2 ст.52 Цивільного кодексу України фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

Ідентифікація ж майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, належного фізичній особі здійснюється за персональними даними такої особи, в тому числі і за реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття).

Таким чином, ліквідатор банкрута має право на з’ясування обставин наявності частки Манової (Музики) Г.В. у праві спільної сумісної власності подружжя, запитувана інформація необхідна у справі про банкрутство для з’ясування цих обставин, однак, ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати необхідну йому для належного виконання своїх повноважень інформацію.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

         Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.38, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.3-1, 25  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

У Х В А Л И В :

Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М. від 29.06.2017 №10/2456/348 (вх. суду №14132/17 від 30.06.2017) задовольнити.

Зобов’язати державну податкову інспекцію у м. Черкасах Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області (18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик,235, ідентифікаційний код 39497534) надати у справу про банкрутство відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи Музики Валерія Олеговича, 03.12.1985 року народження, місце проживання: м. Черкаси, вул. Котовського, 45, кв.65.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 21.08.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (2), боржнику, державній податковій інспекції у місті Черкаси.

Суддя                                                                                                Ю.А. Хабазня