flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 14/2082 від 13 лютого 2015 року (задоволення заяви)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

   13 лютого 2015 року                                                                Справа № 14/2082

                                                                                                              вх.№3137/15 від 09.02.2015

         Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши заяву

заявника  боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

                  Носань Н.С.

про            витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора державної податкової інспекції у Черкаському районі

до боржника               товариства з обмеженою відповідальністю “Автолайт”

про                               визнання банкрутом відсутнього боржника, –

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 17.09.2009 товариство з обмеженою відповідальністю "Автолайт" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 10.12.2009 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну.

Боржником-банкрутом у особі його ліквідатора 30.01.2015 за №02-02/47 (вх.суду №3137/15 від 09.02.2015) відповідно до ст.38 ГПК України подано клопотання:

витребувати від відділу державної реєстрації речових прав на  нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру обтяжень рухомого майна з актуальними даними, деталізованою інформацією про припинення прав та інформацією про всі зміни в правах,

за суб’єктом: товариство з обмеженою відповідальністю "Автолайт" (код ЄДРПОУ 33173439);

за об’єктом нерухомого майна за адресою: Черкаська область, Черкаський район, село Чорнявка, вул.Садова, будинок 4, квартира 4 (місцезнаходження юридичної особи);

за об’єктом нерухомого  майна за адресою: м.Черкаси, вул. Смілянська, будинок 126/2, квартира 45 (адреса засновника банкрута);

за об’єктом нерухомого майна за адресою: м.Черкаси, вул.Гагаріна, будинок 35, квартира 115 (адреса засновника банкрута);

уповноважити арбітражного керуючого Носань Н.С.: на заповнення та подання відповідних запитів про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру обтяжень рухомого майна до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції; на отримання від останнього інформаційних довідок; на доставку інформаційних довідок господарському суду Черкаської області.

Заява мотивована тим:

що за змістом ст. 38 ГПК України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

що за весь час здійснення ліквідаційної процедури із зібраної відповідно до власних повноважень інформації даних про конкретні об'єкти нерухомості належні боржнику виявити не зміг;

що на даний момент він позбавлений можливості отримати необхідний для повного налізу майнового стану боржника та ефективного проведення ліквідаційної процедури обсяг інформації (зокрема, відомостей про реєстрацію за банкрутом прав власності чи інших речових прав на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію обтяжень на них), оскільки не віднесений до кола державних органів і службових осіб, яким надано право на отримання інформаційної довідки згідно із ч.3 ст.28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", оскільки на даний момент не відомо чи є банкрут власником того чи іншого нерухомого майна, або особою, яка має речове право на чуже майно та не встановлено чи є банкрут правонаступником (спадкоємцем) власника, та оскільки він не може підтвердити будь-якими доказами права власника чи іншого правоволодільця

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами, далі – Закон-2013) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону-2013, до повноважень ліквідатора віднесено, зокрема: здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо.

         Відповідно до ч.2 і ч.4 ст.28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року №722, інформація з Державного реєстру прав надається у паперовій формі органом державної реєстрації прав:

у вигляді витягу за заявою власника чи іншого правоволодільця про належні йому права, спадкоємців (правонаступників) відповідних осіб, особи, в інтересах якої встановлено обтяження;

у вигляді виписки за заявою власника чи іншого правоволодільця про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить;

у вигляді інформаційної довідки.

Відповідно до ч.3 ст.28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна.

Отже ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати ту інформацію, клопотання про витребування якої заявлено, однак, вказана інформація необхідна по справі про банкрутство для з’ясування обставин наявності чи відсутності прав власності чи інших речових прав на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію обтяжень на них (для з’ясування обставин наявності належних банкруту активів). Суд вважає за необхідне уповноважити особисто ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С. на подання заяви органу державної реєстрації прав та заповнення необхідних документів і спеціальних форм, передбачених Порядком надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року №722.

         Разом з тим суд вважає, що клопотання в частині витребування інформації за об’єктами нерухомого  майна за адресами засновників банкрута: м.Черкаси, вул. Смілянська, будинок 126/2, квартира 45 та м.Черкаси, вул.Гагаріна, будинок 35, квартира 115 задоволенню не підлягає, оскільки суду не надано доказів тому, що за цими адресами зареєстрований засновник боржника.

Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст.2, ст.ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст. 28 Закону України  "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",  ст.ст.38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С. задовольнити.

1.1.Витребувати від відділу державної реєстрації речових прав на  нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції інформаційну довідку у паперовій формі (або окремі інформаційні довідки) з Державного реєстру прав (а також Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек) з актуальними даними та деталізованою інформацією про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку:

за суб’єктом права – товариство з обмеженою відповідальністю "Автолайт" (Черкаська область, Черкаський район, с.Чорнявка, вул. Садова, 4, кв.4, ідентифікаційний код 33173439);

за адресою нерухомого майна: Черкаська область, Черкаський район, село Чорнявка, вул.Садова, будинок 4, квартира 4.

1.2.Уповноважити ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (паспорт серії НЕ №452922, виданий 29.03.2006 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, ідентифікаційний номер 2890508283): на заповнення спеціальних форм для отримання інформації з Державного реєстру прав (а також Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек); на подання заяви і копій документів про свою особу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції; на отримання від відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції інформаційної довідки (інформаційних довідок) та подання у справу про банкрутство боржника.

2. У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити. 

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.