flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 14/5026/590/2012 від 12 червня 2014 року (2)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

        12 червня 2014 року

Справа №14/5026/590/2012

                                                                       вх. № 10742/14 від 14.05.2014

         Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: особисто – арбітражного керуючого Короткої А.В. (ліквідатор банкрута), представників за довіреностями – Савчука О.Г. (від АТ "БМ Банк"), Калюжного В.М. (від ПАТ "Фідобанк"), Глущенка В.І. (від ТОВ "Факторингова компанія "Стандарт кепітал"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника          товариства з обмеженою відповідальністю “Факторингова

                          компанія “Стандарт Кепітал”

про                    заміну первісного кредитора

третя особа,       яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, публічне

        акціонерне товариство “ФІДОБАНК”,

у справі за заявою

боржника          товариства з обмеженою відповідальністю "Христинівка-Агро"

про                    визнання його банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Стандарт Кепітал" заявлено клопотання про заміну первісного кредитора – публічного акціонерного товариства "Ерсте Банк" його правонаступником, товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Стандарт Кепітал" у зв’язку з переходом до останнього на підставі договору про надання фінансових послуг факторингу від 27.12.2013 права вимоги до боржника, яке виникає з умов генеральної кредитної угоди №010-05/1047 від 18.08.2008 із наступними змінами та доповнень до неї за кредитними договорами, що укладались в її рамках, а саме: кредитні договори від 18.08.2008 №011-05/1048, №012-05/1049, №012-05/1050, №012-05/1051 з підприємством ЗАТ "Еталон".

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника, були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від ПАТ "Ерсте Банк", товариства з обмеженою відповідальністю "Зерно-Трейд", управління Пенсійного фонду в Христинівському районі у судове засідання не з’явились, про причини неявки до суду не повідомили. До дня судового засідання від кредитора Христинівської об’єднаної державної податкової інспекції надійшла заява, в якій останній вимоги заявника про заміну первісного кредитора підтримав у повному обсязі, заявив клопотання про розгляд справи без участі його представника.

У судовому засіданні:

представник заявника, товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Стандарт Кепітал", заявлені вимоги підтримав;

ліквідатор банкрута проти задоволення заяви заявника не заперечував;

представник публічного акціонерного товариства "Фідобанк" вимоги заявника підтримав, і пояснив, що на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.10.2013 затверджений передавальний акт, відповідно до якого ПАТ "Фідобанк" передано усе майно та обов’язки ПАТ "Фідокомбанк", який в свою чергу був правонаступником прав та зобов’язань акціонерного комерційного банку "Престиж", створеного у формі відкритого акціонерного товариства "Ерсте Банк", а також публічного акціонерного товариства "Ерсте Банк", що підтверджується Статутом публічного акціонерного товариства "Фідобанк" і що підтверджується статутом публічного акціонерного товариства "Фідобанк";

що можливість відступлення права вимоги передбачена Цивільним кодексом України. Так, кредитор, відповідно до ст.512 Цивільного кодексу України може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); згідно зі ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні, в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав; що заміна кредитора у зобов’язанні відповідно до ст.516 ЦКУ відбувається без згоди боржника (якщо остання не передбачена договором або законом), оскільки не впливає на його права та обов’язки;

що одним із способів реалізації ПАТ "Фідобанк" права на відступлення вимоги на підставі Цивільного кодексу України є укладення договору про надання фінансових послуг факторингу, яким є договір від 27.12.2013.

представник кредитора АТ "БМ Банк" проти задоволення вимог заявника заперечив, і пояснив, що  заявником не надано усіх документів для преревірки його вимог, що кредитором у справі відповідно до ухвали суду від 02.10.2012 є публічне акціонерне товариство "Ерсте Банк", а ухвали суду провизнання кредитором публічного акціонерного товариства "Фідобанк" немає.

У судовому засіданні судом здійснено огляд наданих заявником на вимогу суду в оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують право вимоги (документів про надання кредиту: кредитних договорів, виписок ВАТ "Ерсте Банк" про надання кредиту ЗАТ "Еталон", заяв ЗАТ "Еталон" від 02.09.2009 №1 про продаж іноземної валюти), документів, що засвідчують  передачу права вимог (зокрема, меморіального ордера від 27.01.2014 №190972419, платіжного доручення від 18.02.2014 №12, від 19.02.2014 №13, від 20.02.2014 №14, квитанції від 24.02.2014 №ПН1499), які після цього йому повернені. Установлено, що наявні у справі копії цих документів відповідають оригіналам та останні посвідчено судом.

Відповідно до ст.75, 85 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

 

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що вимога підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ст.ст. 513, 515-517 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові; заміна кредитора не допускається у зобов'язаннях, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема у зобов'язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю; заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом; первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Враховуючи,

що вимоги первісного кредитора, публічного акціонерного банку "Ерсте Банк", визнані ухвалою суду від 02.10.2012,

що правонаступником всіх прав та обов’язків якого відповідно до п.1.1 Статуту публічного акціонерного товариства "Фідобанк", погодженого НБУ 27.12.2013 і зміни до якого зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 30.12.2013, номер запису 0042001946 є публічне акціонерне товариство "Фідобанк",

що обставини передачі публічним акціонерним товариством "Фідобанк" права вимоги товариству з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Стандарт Кепітал" підтверджуються договором від 27.12.2013 про надання фінансових послуг факторингу; актом прийому-передачі права вимоги заборгованості від 20.02.2014, а також пред’явленими суду в оригіналі первинними бухгалтерськими документами про надання кредиту ПАТ "Еталон" первісним кредитором на обсяг більший від визнаного ухвалою суду від 02.10.2012 і про перерахування коштів відповідно до договору про відступлення права вимоги,

суд вважає за необхідне здійснити заміну первісного кредитора на заявника.

Суд відхиляє доводи кредитора АТ "БМ Банк", оскільки вони є неконкретними і не спростовують установлених обставин та оскільки публічне акціонерне товариство "Фідобанк" не заявляло і не заявляє ні вимог до боржника, ні вимог на процесуальну участь у справі про банкрутство.

Керуючись ст.86, 25 Господарського процесуального кодексу України суд, –

УХВАЛИВ:

Здійснити заміну первісного кредитора – публічного акціонерного товариства "Ерсте Банк" (м. Київ, вул. Польова, буд.24 (літ.Д), ідентифікаційний код 34001693), на його процесуального правонаступника, товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Стандарт Кепітал" (м.Київ, вул.М.Грушевського,4 н/п№53, ідентифікаційний код 38489695) в обсязі, визначеному ухвалою суду від 02.10.2012.

 

Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), товариству з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Стандарт Кепітал", публічному акціонерному товариству "Фідобанк".

Повне судове рішення складено 17.06.2014.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

 

Суддя                                       Ю.А. Хабазня