flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 14/5026/836/2011 від 13 березня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

        13 березня  2014 року

Справа №14/5026/836/2011

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: представника за довіреністю – Кушніренка Ю.В. (від ліквідатора банкрута), не з’явились – представники від товариства з обмеженою відповідальністю «КалигорАвто», розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора       товариства з обмеженою відповідальністю

Калигор Авто”

до боржника                        приватного підприємства “Сіон-Пласт”

про                                        визнання банкрутом відсутнього боржника, –

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 04.03.2014 справу призначено до розгляду та зобов’язано ліквідатора банкрута подати суду повний звіт про виконану роботу.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак ініціюючий кредитор, товариство з обмеженою відповідальністю «Калигор Авто» у судове засідання не з’явився і про причини неявки не повідомив.

У судовому засіданні представник ліквідатора банкрута інформував суд про хід здійснення ліквідаційної процедури, подав клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури, дострокове припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. та призначення іншого ліквідатора по справі.

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши представника ініціюючого кредитора та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Постановою суду від 14.06.2012 боржника визнано банкрутом, та призначено на посаду ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гапоненка Р.І. Ухвалою суду від 20.08.2012 вищезазначеного арбітражного керуючого усунуто від виконання повноважень ліквідатора банкрута, призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. та зобов‘язано останнього вчинити необхідні дії у ліквідаційній процедурі і надавати суду відомості про виконання покладених обов’язків.

У зв’язку з тим, що установлений судом строк ліквідаційної процедури сплив було призначено судовий розгляд справи, зобов’язано ліквідатора банкрута надати повний звіт про виконану роботу.

З наданого у судовому засіданні ліквідатором банкрута письмового пояснення вбачається, що ним, у зв’язку із закінченням строку ліквідаційної процедури та з метою недопущення порушення прав ініціюючого кредитора, скликалися загальні збори кредиторів для вирішення питання про необхідність продовження ліквідаційної процедури банкрута, про що на адресу ініціюючого кредитора були направлені повідомлення від 01.02.2013 за вих.№14/5026/836-17/2, про проведення зборів 10.02.2014 та повідомлення від 11.02.2013 за вих.№14/5026/836-17/3 про проведення зборів 28.02.2014. Однак, у зв’язку із неявкою ініціюючого кредитора збори не відбулися. Враховуючи, що строк ліквідаційної процедури зупинявся на час зупинення провадження у справі, що ліквідатором банкрута вжито заходів для скликання комітету кредиторів для вирішення питання його продовження суд вважає причини пропуску строку ліквідатором банкрута поважними.

З поданого у засіданні ліквідатором банкрута клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та з матеріалів справи вбачається, що останнім вжито усі необхідні і можливі заходи для виявлення документації і майнових активів боржника. Враховуючи закінчення установлених законом строків ліквідації банкрута і неможливість завершення ліквідаційної процедури у зв’язку з необхідністю завершення розпочатих дій, щодо розшуку керівника, витребування від нього документів при проведенні досудового розслідування (внесено до ЄРДР за №12012060140000088), витребування відомостей  від органів статистики (балансів, звітності), від органів ДПІ (актів перевірок), від органів земельних ресурсів, від органів реєстрації речових прав, завершення розпочатої роботи по стягненню дебіторської заборгованості,  суд вважає, що вказані у клопотанні і названі у засіданні обґрунтування є підставою для подовження установленого судом строку.

Арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. заявлено клопотання про припинення його повноважень та призначення іншого ліквідатора у справі. Клопотання обгрунтоване тим, що ініціюючий кредитор, який є єдиним кредитором по справі, перешкоджає його роботі поданням необгрунтованих скарг, ухиляється від участі у роботі комітету кредиторів.

Враховуючи, що повноваження ліквідатора закінчилися у зв’язку із закінченням строку ліквідаційної процедури, що визначення можливості виконання обов’язків на цій посаді арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. є правом, яке є похідним від права особи на вільний вибір виду діяльності (ст.5-1 Кодексу законів про працю України), що ініціюючий кредитор є єдиним конкурсним кредитором по справі, що ініціюючим кредитором (від 03.10.2013 вх.суду №21792/13) заявлено клопотання про призначення його ліквідатором банкрута, суд вважає можливим задовольнити клопотання арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. і припинити його повноваження як ліквідатора банкрута, та відповідно до ч.2 ст.52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, останні з яких внесені Законом України від 02.10.2012 №5405-VI /тобто в редакції, чинній до 19.01.2013/, далі – Закон-1992) призначити ліквідатора банкрута ініціюючого кредитора.

При підготовці звіту новопризначеному ліквідатору банкрута необхідно завершити розпочаті дії з ліквідації банкрута.

Керуючись ст.ст. 3-1, 25, 52, Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., від 13.03.2014 про припинення його повноважень як ліквідатора банкрута задовольнити.

2.Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора, товариство зобмеженою відповідальністю «Калигор Авто» (м.Київ, вул.Червоногвардійська,10/20, кв.1, ідентифікаційний код 34875487).

3.Зобов’язати арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. підготувати документи та матеріальні цінності для передачі в установленому порядку новому ліквідатору банкрута.

4.Зобов‘язати ліквідатора банкрута – ініціюючого кредитора,

отримати документи у арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

подати відомості про своє призначення державному реєстратору для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

вжити заходів до витребування документації і майна банкрута, до витребування відомостей від державних органів, до завершення розпочатих з ліквідації банкрута дій та не пізніш як через два місяці після прийняття цієї ухвали направити суду інформацію про виконану роботу;

5. Установити строк завершення ліквідаційної процедури боржника та строк повноважень ліквідатора банкрута до 14.07.2014.

Направити дану ухвалу арбітражному керуючому Ярмолінському Ю.В.,  рекомендованим листом з повідомленням ініціюючому кредитору, а також Головному управлінню юстиції в Черкаській області.

Повне рішення складено 17.03.2014.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.

4