flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала № 14/5026/836/2012 від 2 вересня 2014 року

 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УХВАЛА

         02 вересня 2014 року

Справа №14/5026/836/2012

 

вх. № 14460/14 та № 14479 від 03.07.2014

вх.№15222/14 від 14.07.2014

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду скаргу

заявника          Ярмолінського Ю.В.

на                      бездіяльність ліквідатора банкрута у прийнятті документів

а також заяву

заявника          ліквідатора банкрута, ТОВ "Калигор Авто"

на                      бездіяльність Ярмолінського Ю.В. щодо передачі документів

                          а також клопотання про затвердження звіту та ліквідаційного

                          балансу

у справі за заявою

ініціюючого кредитора       товариства з обмеженою відповідальністю

“Калигор Авто”

до боржника                        приватного підприємства “Сіон-Пласт”

про                                        визнання банкрутом відсутнього боржника, –

ВСТАНОВИВ:

Арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. подано скаргу від 03.07.2014 (вх.суду №14460/14 від 03.07.2014) на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута – товариства з обмеженою відповідальністю «Калигор Авто» у зв’язку з невиконанням ним п.4 ухвали суду від 13.03.2014 в частині виконання обов’язку отримати документи та матеріальні цінності банкрута у арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

Одночасно від ліквідатора банкрута, ТОВ "Калигор Авто",  надійшла заява від 03.07.2014 (вх.суду 14479/14 від 03.07.2014) про невиконання арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. обов’язку щодо передачі новопризначеному ліквідатору банкрута документів та матеріальних цінностей боржника, до якої додано докази письмових звернень до Ярмолінського Ю.В. з вимогою направити напрацьовану «документацію в ліквідаційній процедурі боржника, печатки, штампи тощо» поштовим відправленням (з описом вкладення) на його юридичну адресу.

Розгляд справи відкладався з 17.07.2014.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи 17.07.2014, однак представники від ліквідатора банкрута-ініціюючого кредитора, Головного управління юстиції у Черкаській області у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили. До дня цього ж судового засідання від ліквідатора банкрута (ТОВ "Калигор Авто") надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу боржника, у зв’язку з чим ухвалою суду від 17.07.2014 розгляд скарги та заяви відкладено і повідомлено усіх кредиторів боржника про призначення до розгляду питання затвердження звіту ліквідатора банкрута та ліквідаційного балансу боржника.

У судовому засіданні 17.07.2014 арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В. заявлену ним скаргу підтримав, до дня судового засідання 24.07.2014 надіслав суду заперечення на клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, у якому зазначив, що ліквідатором банкрута-ініціюючим кредитором не вжито усіх можливих заходів,  передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (від 14.05.1992 №2343-XII із наступними змінами, останні з яких внесені Законом України від 02.10.2012 №5405-VI і який набрав чинності з 04.11.2012, далі – Закон-1992) для завершеня ліквідаційної процедури, у тому числі по виявленню активів банкрута, не витребувано відомості від усіх органів реєстрації майна, звіт не містить аналізу фінансово-господарського стану боржника. 

Розгляд справи відкладався з 24.07.2014.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від Ярмолінського Ю.В., Головного управління юстиції у Черкаській області у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

До дня судового засідання ліквідатор банкрута направив до суду додаток до звіту із відповідями Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті №1104-05/1/1-14 від 20.06.2014 та Головного  Держземагенства у Черкаській області №33-23-0.41-3236/2-14 від 28.07.2014 про відсутність на обліку активів банкрута, а також повідомив про неможливість явки у судове засідання у зв’язку із складним фінансовим станом, заявив клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

 

Дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Постановою суду від 16.06.2012 боржника визнано банкрутом. Ухвалою суду від 13.03.2014 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про припинення його повноважень, як ліквідатора банкрута, задоволено, призначено ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора, товариство з обмеженою відповідальністю "Калигор Авто" та зобов’язано останнього отримати документи у арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., вжити заходів до витребування документації і майна банкрута, до витребування відомостей від державних органів, до завершення розпочатих з ліквідації банкрута дій та направляти суду інформацію про виконану роботу. Строк завершення ліквідаційної процедури боржника та повноважень ліквідатора банкрута установлено до 14.07.2014.

Однак, у визначений ч.12 ст.30 Закону-1992 та абз.4 п.4 ухвали суду від 13.03.2014 строк ліквідатор банкрута будь-якої інформації про хід ліквідаційної процедури у справу не надав.

Крім того, як вбачається із повідомлень арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. направлених на адресу суду 16.06.2014 за вих.№01-12/06 та 27.06.2014 за вих.№01-12/07, на його звернення новопризначений ліквідатор банкрута уповноваженого представника для отримання за місцезнаходженням боржника документів та наявних матеріальних цінностей, напрацьованих під час виконання арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. обов’язків ліквідатора банкрута, не направив. Таким чином, за період діяльності з 13.03.2014 по 27.06.2014 ліквідатором банкрута без поважних на те причин не отримано документи від попереднього ліквідатора.

Суд відхиляє викладені у заяві від 26.06.2014 (вх.№14479/14 від 03.07.2014) доводи ліквідатора банкрута, про відмову арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. на його вимогу передати документи за допомогою поштового відправлення, оскільки ухвалою суду від 13.03.2014 обов’язок отримання документів від попереднього ліквідатора покладено саме на ТОВ "Калигор Авто", документи є майном боржника і передача їх здійснюється безпосередньо між уповноваженими представниками за місцезнаходженням боржника (у разі відсутності взаємної згоди щодо його передачі у іншому місці чи у інший спосіб).

За таких обставин скарга арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 03.07.2014 (вх.суду №14460/14 від 03.07.2014) підлягає задоволенню, а у задоволенні заяви ТОВ "Калигор Авто" від 03.07.2014 (вх.суду 14479/14 від 03.07.2014) слід відмовити.

Також суд вважає, що у ході ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута не надано доказів установлення таких обставини чи вчинення наступних дій по виявленню активів банкрута та дебіторської заборгованості:

не витребувано відомості від органу статистики щодо боржника (баланси, звітність), не здійснено їх аналіз;

не отримано відповідей на запити від: Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна щодо наявності (відсутності) зареєстрованого майна боржника; Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг щодо наявності (відсутності) об’єктів промислової власності.

не проаналізовано матеріали перевірок банкрута податковими органами та діяльність боржника за період до порушення провадження у справі; не досліджено матеріали кримінальних та адміністративних проваджень щодо банкрута та його посадових осіб –  в тому числі у зв’язку з чим звіт ліквідатора банкрута не містить аналізу фінансово-господарського стану боржника.

Вказані обставини (порушення ухвал суду, в т.ч. щодо обов’язкововсті явки у судові засідання, неотримання документів від Ярмолінського Ю.В. з надуманих підстав, невжиття достатніх заходів для з’ясування майнового стану боржника до визнання його банкрутом) суд оцінює як неналежне виконання ліквідатором банкрута своїх обов’язків, що є підставою для усунення його від їх виконання.

Автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Руденок Юлію Олександрівну, у зв’язку з чим суд вважає за необхідне призначити судове засідання з вирішення питання призначення ліквідатора банкрута та зобов'язати Руденюк Ю.О. надати заяву на участь у даній справі до дня його проведення.

Керуючись ст.86 Господарського процесуального кодексу України, ст.32 Закону-1992, суд, –

УХВАЛИВ:

1.Скаргу арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 03.07.2014 (вх.суду №14460/14 від 03.07.2014) задовольнити, визнати протиправними дії ТОВ "Калигор Авто" по витребуванню документів та печаток банкрута у арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. поштою та бездіяльність ТОВ "Калигор Авто" шляхом неявки представника для отримання документів і печаток банкрута за місцезнаходженням останнього.

2.У задоволенні заяви ТОВ "Калигор Авто" від 03.07.2014 (вх.суду 14479/14 від 03.07.2014) відмовити.

3.У задоволенні клопотання ліквідатора банкрута, ТОВ "Калигор Авто",  від 11.07.2014 (вх.№15222/14 від 14.07.2014) про затвердження звіту про проведення ліквідаційної процедури та ліквідаційного балансу відмовити.

Усунути товариство з обмеженою відповідальністю "Калигор Авто" (м.Київ, вул.Червоногвардійська,10/20, кв.1), призначене ухвалою суду від 13.03.2014 ліквідатором банкрута, від виконання обов’язків останнього.

Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю "Калигор Авто" підготувати документи та матеріальні цінності для передачі в установленому порядку новому ліквідатору.

4.Призначити судове засідання з розгляду питання призначення ліквідатора банкрута на 16 вересня 2014 року об 10 год. 50 хв.

Арбітражному керуючому Руденок Юлії Олександрівні направити суду заяву, копію свідоцтва та інші документи стосовно попередньої діяльності.

 

Направити дане судове рішення рекомендованим листом ТОВ "Калигор Авто", арбітражному керуючому Руденок Ю.О. (та електронною поштою), членам комітету кредиторів (2), Головному управлінню юстиції в Черкаській області, державному реєстратору (Смілянській райдержадміністрації).

Повне рішення складено 08.09.2014.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

 

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.