flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1019/15 від 5 січня 2017 року № 2 (відмова у задоволенні клопотання та усунення арбітражного керуючого)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

05 січня 2017 року    № 2

Справа № 925/1019/15

                                                                                      вх. № 24407/16 від 29.11.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Легкого Т.І. (ліквідатор банкрута), представників за довіреностями – Теслі В.І. (від ініціюючого кредитора), Костенка В.В. (від боржника), розглядає у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду

клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Легкого Т.І.

про            затвердження звіту та ліквідаційного балансу

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   Смілянської об’єднаної державної податкової

                                інспекції у м.Черкасах Головного управління ДФС у

                                Черкаській області

до боржника          фізичної особи – підприємця Нестеренка Олега Юрійовича

про                          визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Легким Т.І. заявлено клопотання від 25.11.2016 №64 (вх.24407/16 від 29.11.2016)  про затвердження звіту про проведення ліквідаційної процедури та ліквідаційного балансу.

У судовому засіданні арбітражний керуючий та присутні кредитори заявлене клопотання підтримали.

До початку засідання ліквідатор банкрута повідомив, що відповідно до ухвали суду від 01.12.2016 має усі документи ліквідаційної процедури.

Суд розглянув справу відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у ній матеріалами, з яких вбачається наступне.

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що у задоволенні клопотання про затвердження звіту і ліквідаційного балансу необхідно відмовити  з огляду на наступне.

1.Нестеренка Олега Юрійовича (боржника) зареєстровано як фізичну особу-підприємця у 2001 році, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи від 21.05.2001, довідкою про взяття на облік платника податків від 22.01.2009 №5036 (а.с.11-12 т.1).

Ухвалою суду від 18.08.2015 порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Постановою суду від 25.08.2015 боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Легкого Т.І. Ухвалою суду від 24.11.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

2.  Ліквідатор банкрута звернувся до боржника з листами-вимогами від 08.09.2015 та від 17.09.2015 (а.с.107,108 т.1, а.с.141 т.2) про передачу йому бухгалтерської та іншої документації банкрута, відповіді на які не отримав. 24.09.2015 арбітражним керуючим Легким Т.І. було прийнято від боржника такі документи: протоколи обшуку від 12.02.2009, протокол виїмки та огляду документів від 23.09.2009, протокол про проведення обшуку від 18.01.2012, постанову про проведення виїмки від 15.12.2012, протокол виїмки від 17.10.2012 (акт прийому-передачі документації від 24.09.2015, а.с.109 т.1, а.с.119 т.2).

Згідно зі звітами ліквідатора банкрута від 27.10.2015 №1-з (вх.суду №25048/15 від 27.10.2015, а.с.99 т.1), від 18.08.2016 №2-з/61 (вх.суду №16753/16 від 18.08.2016, а.с.98 т.2), від 24.07.2016 №7-з (вх.суду №24407/16 від 29.11.2016, а.с.6 т.3), боржник, пояснюючи обставини відсутності у нього документів фінансово-господарської діяльності боржника, посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області та ОВС СУ ДПС у Полтавській області у рамках кримінальних справ було вилучено усю первинну документацію стосовно господарської діяльності банкрута та що будь-які інші первинні документи боржника у нього відсутні.

Як вбачається з вищеназваних документів про обшук і виїмку, серед вилучених документів знаходяться документи фінансово-господарської діяльності боржника (договори, накладні, податкові накладні, інші первинні бухгалтерські документи). Однак, ліквідатор банкрута не вчинив будь-яких дій для отримання чи, щонайменше, для ознайомлення з вказаними документами у місці їх знаходження і аналізу, та обмежився лише письмовими зверненнями до правоохоронних та контролюючих органів, якими здійснювався обшук та виїмка документів: управління СБУ в Черкаській області, Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, Головного управління ДФС у Полтавській області, Головного управління ДФС у Черкаській області, Смілянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області (листи від 26.11.2015 №33, від 26.11.2015 №34, від 26.11.2015 №35, від 26.11.2015 №37, від 07.12.2015 №41, а.с.208, 210, 212, 213, 214 т.2), на які не отримав відповідей або необхідних відомостей.

Отже, ліквідатором банкрута залишились не дослідженими документи, які можуть містити відомості про майно чи майнові права боржника. При цьому суд вважає, що ліквідатор банкрута мав би перевірити, чи дійсно у вищезазначених кримінальних справах знаходяться усі первинні бухгалтерські документи банкрута, чи відповідає законодавству та іншим документам (фінансовій звітності, матеріалам справи, іншим зібраним ліквідатором банкрута матеріалам) відображений в них рух матеріальних цінностей.

При цьому суд приймає до уваги й ту обставину, що ліквідатор банкрута вважає дії з дослідження документів у правоохоронних органах недоцільними.

3.Згідно з довідкою Смілянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області від 17.09.2015 №5016/24-04-11-019 (а.с.128 т.1, а.с.160 т.2) станом на 15.09.2015 боржник мав 3 рахунки в установах банку: №26004351028051, відкритий 01.12.2004 у Черк. ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Черкаси, МФО 354347; №26054351028001 відкритий 12.08.2004 у Черк. ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Черкаси, МФО 354347; 2600717187, відкритий 07.07.2005 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м.Києві, МФО 380805 (останній згодом залишено ліквідатором як єдиний ліквідаційний рахунок /лист від 01.02.2016 №02-01/46, вх.суду №2142/16 від 01.02.2016, а.с.245 т.1/). Згідно з листами АТ "Райффайзен Банк Аваль" від 12.11.2015 №Р1-В125/60-587, №Р1-В125/60-586 (а.с.202, 203 т.2) та ПАТ КБ "ПриватБанк" від 02.12.2015 №20.1.0.0.0/7-20151125/1077 (а.с.204 т.2) кошти на відкритих у цих установах рахунках боржника, відсутні. ПАТ КБ "ПриватБанк" надано ліквідатору банкрута рух коштів за період з 18.11.2010 по 18.11.2015, однак аналізу цього руху ліквідатором банкрута не здійснено – подані суду звіти містять пояснення ліквідатора банкрута про те, що за останні три роки рух коштів відсутній. АТ "Райффайзен Банк Аваль" надав відомості відсутність руху коштів за період з 01.11.2012 по 12.11.2015, тобто за період після виїмки документів боржника, Період до цього ліквідатором банкрута не вивчався.

Таким чином, ліквідатором банкрута не повною мірою досліджено та взагалі не проаналізовано рух коштів по рахункам боржника.

         4.Ліквідатором банкрута не витребувано і не проаналізовано документів податкової звітності, які могли б надати інформацію про обсяги фінансово-господарських операцій, періоди її активності та припинення діяльності. Подібна інформація могла б бути отримана і від органів пенсійного фонду чи фондів соціального страхування, однак вона ліквідатором банкрута не витребовувалась.

5.Як вбачається з матеріалів справи Нестеренко О.Ю. є засновником ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Дея" (Черкаська область, м.Сміла, вул.Литвинова, 38, ідентифікаційний код 21389143).

Згідно з висновком №24/16/Буд. експертного оціночно-будівельного дослідження від 24.11.2016, здійсненого ТОВ "Контакт-Сервіс", чиста вартість цілісного майнового комплексу ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Дея" дорівнює -132122,71 грн. (мінусова вартість) (а.с.18 т.3).

У судовому засіданні та у звіті від 18.08.2016 №62 (а.с.101 т.2) ліквідатор банкрута пояснив, що ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Дея" не здійснює господарської діяльності та не має активів, тому необхідності у здійсненні будь-яких дій щодо нього не вбачає, що оскільки вказаний об'єкт має мінусову вартість, наявність у ньому частки боржника не призведе до задоволення вимог кредиторів банкрута, тому подальше здійснення заходів ліквідаційної процедури є безперспективним.

Однак, суд не погоджується з вказаними висновками, оскільки згідно з інвентаризаційним описом станом на 21.12.2015 (а.с.242 т.2) вказаний об'єкт включено до складу ліквідаційної маси та оскільки ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Дея", незалежно від результатів його фінансової діяльності, є активом боржника, який має бути реалізований в установленому законом порядку (підприємство має бути або продано або ліквідовано).

Крім того, доводи ліквідатора банкрута щодо відсутності майна і діяльності ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Дея" суд відхиляє як не підтверджені будь-якими доказами. Вищевказаний висновок ТОВ "Контакт-Сервіс" від 24.11.2016 суд не приймає як доказ викладених у ньому обставин, оскільки його здійснено на підставі лише шести документів, в той час як первинні бухгалтерські документи щодо руху матеріальних цінностей, коштів, інша фінансова звітність ні оцінювачем, ні ліквідатором банкрута не вивчались.

6.Відповідно до ч.4 ст.46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212) у разі якщо господарський суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував майнові активи банкрута у повному обсязі, суд виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом, якщо інше не передбачено цим Законом.

Оскільки суд вважає, наявні не реалізовані активи, що можливості виявлення активів боржника не вичерпані, тому виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора банкрута.

7.Оскільки відповідно до ст.114 Закону-4212 кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, суд вважає за необхідне скликати комітет кредиторів для вирішення питання про кандидатуру арбітражного керуючого та запропонувати йому надати відповідну пропозицію.

8.Враховуючи, що юридична особа не може залишатися без керівника, суд вважає за необхідне зобов’язати арбітражного керуючого Легкого Т.І. здійснювати повноваження ліквідатора банкрута до призначення в установленому порядку іншого арбітражного керуючого.

Керуючись ст.ст. 46, 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.У задоволенні клопотання ліквідатора про затвердження звіту про проведення ліквідаційної процедури від 25.11.2016 №64 (вх.24407/16 від 29.11.2016) та ліквідаційного балансу відмовити.

2.Усунути арбітражного керуючого Легкого Тараса Івановича (18035, м.Черкаси, вул.Сержанта Волкова, 37, кв.4, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 24.07.2013 №1162), призначеного постановою суду від 25.08.2015 ліквідатором банкрута, від виконання обов’язків останнього.

Зобов'язати арбітражного керуючого Легкого Т.І. здійснювати повноваження ліквідатора банкрута до призначення в установленому порядку іншого арбітражного керуючого.

3.Голові комітету кредиторів (Смілянській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області) скликати в установленому порядку збори комітету кредиторів та вирішити питання про кандидатуру арбітражного керуючого на посаду ліквідатора банкрута.

Комітету кредиторів до 01 лютого 2017 року надати суду пропозицію про кандидатуру арбітражного керуючого на посаду ліквідатора банкрута.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 12.01.2017.

Направити цю ухвалу а також рекомендованим листом з повідомленням ліквідатору банкрута, усім кредиторам (1), боржнику.

Суддя                                       Ю.А. Хабазня