flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1019/15 від 21 листопада 2017 року (припинення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21 листопада 2017 року

Справа № 925/1019/15

вх. № 22601/17 від 23.10.2017

вх. № 22606/17 від 23.10.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання  Яцен Ю.Ф., за участю: особистоНестеренка О.Ю. (боржник),  представника за довіреністю – Федоренко О.І. (від ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В.

про            затвердження звіту та ліквідаційного балансу;

                   затвердження звіту про нарахування і виплату основної грошової

                   винагороди, здійснення та відшкодування його витрат

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника                     фізичної особи – підприємця Нестеренка Олега Юрійовича

про                                    визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 25.08.2015 боржника визнано банкрутом.

Арбітражним керуючим Юдицьким О.В., якого ухвалою суду від 09.02.2017 призначено ліквідатором банкрута-боржника, господарському суду подано на затвердження звіт від 18.10.2017 №02-01/12747/925-1019 та ліквідаційний баланс боржника станом на 10.10.2017.

Боржник, а також усі кредитори були належним чином повідомлені про призначення судового засідання з розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, однак ініціюючий кредитор (Смілянська об’єднана державна податкова інспекція у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області) свого представника не направив.  

Крім цього, ліквідатор банкрута заявив клопотання про затвердження звіту про нарахування і виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період його діяльності з 07.02.2017 по 30.09.2017 у сумі 53280,78 грн.

Присутні у судовому засіданні заявлені клопотання підтримали.

Під час ліквідаційної процедури судом розглянуто 2 скарги (заяви) на дії учасників провадження у справі про банкрутство, за результатами розгляду яких винесено ухвали суду від 16.08.2016 (скарга ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Легкого Т.І. на бездіяльність Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області щодо виконання ухвали суду від 19.05.2016) та від 30.05.2017 (заява ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В., про скасування рішення фізичної особи-підприємця Нестеренка О.Ю. про припинення ТОВ "Дея", скасування відповідного запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Скарг на дії ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В. у зв’язку з поданим на затвердження суду звітом та ліквідаційним балансом до дня судового засідання не надійшло.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

У ході заслуховування звіту ліквідатора у судовому засіданні установлено наступне.

Смілянська об’єднана державна податкова інспекція у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області є єдиним кредитором боржника на суму 3832771,55 грн.,  заборгованість перед яким не погашена. На час розгляду у судовому засіданні звіту майнові активи згідно з ліквідаційним балансом банкрута відсутні. Обставини проведення ліквідаційної процедури викладені у звіті ліквідатора банкрута від 18.10.2017 №02-01/12747/925-1019. З поданих суду матеріалів вбачається, що ліквідатором банкрута вжито усі необхідні та можливі заходи для виявлення активів боржника і для проведення та завершення ліквідаційної процедури, зокрема: щодо виявлення та участі кредиторів у вирішенні віднесених до їх компетенції питань; щодо розшуку, витребування і прийняття до свого відання активів, установчих і реєстраційних документів банкрута, документів фінансово-господарської діяльності, печаток і штампів; щодо дослідження руху, наявності коштів на рахунках боржника, закриття останніх; щодо отримання інформації від органів реєстрації та інших державних органів про майно і майнові права, про обтяження, про операції з активами, про зобов’язання дебіторів перед боржником; щодо аналізу фінансово-господарської діяльності боржника; щодо інвентаризації і оцінки майна із залученням суб'єкта оціночної діяльності у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"; щодо визначення організатора аукціону; щодо погодження з комітетом кредиторів складу майна при продажу його частинами; щодо продажу майна в установленому порядку на аукціоні; щодо розподілу грошових коштів у Черговості визначеній Законом-4212.

За рахунок майна банкрута частково погашено витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді.

Звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Юдицького О.В. від 10.10.2017 №02-01/12711-1/925-1019 на суму 53280,78 грн. за період з 09.02.2017 по 10.10.2017 (з яких фактично отримано 1000,00 грн.), затверджений рішенням комітету кредиторів від 17.10.2017 підтверджується доданими до звіту і пред’явленими у судовому засіданні документами, у зв’язку з чим підлягає затвердженню.

У ході розгляду звіту ліквідатора про вжиті ним у ході ліквідаційної процедури заходи та вчинені дії, боржником, фізичною особою-підприємцем Нестеренко О.Ю., заявлено клопотання від 17.11.2017 №66 (вх.суду №25425/17 від 21.11.2017), у якому останній просив: прийняти рішення про звільнення боржника від зобов'язань у вигляді кредиторської заборгованості перед Смілянською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Черкаській області; прийняти рішення про ліквідацію банкрута – фізичної особи-підприємця Нестеренка Олега Юрійовича.

Підставою вимог заявник вказав ч.3 ст.92 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013).

У судовому засіданні боржник заявлене ним клопотання підтримав і пояснив, що ним у повній мірі виконано вимоги постанови суду від 25.08.2015, вчинено усі передбачені Законом-4212 дії та заходи, які сприяли проведенню ліквідаційної процедури та погашенню наявної заборгованості перед кредитором, зокрема, боржником здійснено передачу ліквідатору усього наявного та належного йому майна, господарської документації банкрута, надано відповідну достовірну інформацію, що у зв'язку з цим просить клопотання задовольнити і звільнити його від виконання грошових зобов'язань перед ініціюючим кредитором. 

Суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч.3-6 ст.92 Закону-4212:

після завершення розрахунків з кредиторами фізична особа, визнана банкрутом, звільняється від подальшого виконання грошових вимог кредиторів, що були заявлені після визнання фізичної особи банкрутом, за винятком вимог, передбачених абзацом третім частини третьої цієї статті (вимоги кредиторів щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, вимоги щодо стягнення аліментів, а також інші вимоги особистого характеру, які не були задоволені в порядку виконання постанови господарського суду про визнання фізичної особи банкрутом або які погашені частково чи не заявлені після визнання фізичної особи банкрутом); звільнення фізичної особи від зобов'язань, передбачених абзацами першим і другим частини третьої цієї статті, не допускається у разі, якщо судовим рішенням, що набрав законної сили, боржник притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності за неправомірні дії, пов'язані з банкрутством, умисне або фіктивне банкрутство, якщо такі правопорушення вчинені у справі про банкрутство; господарський суд за вмотивованим клопотанням будь-кого з учасників у справі про банкрутство, арбітражного керуючого або за власною ініціативою може не допустити звільнення фізичної особи від зобов'язань (…).

Таким чином, Закон-4212 передбачає, що суд може не допустити звільнення фізичної особи від зобов'язань, однак не передбачає повноважень суду щодо винесення рішення про звільнення фізичної особи від зобов'язань – таке звільнення здійснюється безпосередньо абз.1 ч.3 ст.92 Закону-4212. Підстави ж для винесення судового рішення про заборону звільнення фізичної особи від зобов'язань у зв'язку з припиненням провадження у справі про банкрутство відсутні. Тому клопотання Нестеренка О.Ю у цій частині задоволенню не підлягає. В частині ж прийняття рішення про ліквідацію банкрута, фізичної особи-підприємця Нестеренка О.Ю., клопотання задовольняється з огляду на подання звіту ліквідатором банкрута.

Суд вважає, що ліквідатором та органом державної виконавчої служби виконані необхідні дії для виявлення документації і майнових активів боржника та покладені на ліквідатора ст.41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” обов’язки виконані, у зв’язку з чим звіт з додатково поданими на вимогу суду документами підлягає затвердженню, а підприємницька діяльність боржника, як фізичної особи – припиненню.

Керуючись ст. 46, п.6 ч.1 і ч.4 ст.83 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суд, –

УХВАЛИВ:

1.Затвердити звіт ліквідатора банкрута від 18.10.2017 №02-01/12747/925-1019 про проведення ліквідаційної процедури банкрута та доданий до нього ліквідаційний баланс станом на 10.10.2017.

2.Затвердити звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В, на суму 53280,78 грн. за період з 07.02.2017 по 30.09.2017.

3.Клопотання фізичної особи – підприємця Нестеренка Олега Юрійовича від 17.11.2017 №66 (вх.суду №25425/17 від 21.11.2017) задовольнити частково (в частині прийняття рішення про ліквідацію банкрута – фізичної особи-підприємця Нестеренка Олега Юрійовича), у решті вимог відмовити.

4.Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця Нестеренка Олега Юрійовича (м.Сміла, вул.Литвинова, 38, реєстраційний номер облікової картки платника податків  2274302513) у зв’язку з визнанням її банкрутом.

5.Зобов’язати ліквідатора здати для знищення печатку банкрута та надати суду докази виконання цього пункту.

6.Скасувати арешт на майно боржника, накладений ухвалою суду від 18.08.2015.

7.Провадження у справі припинити.

8.На виконання вимог ч.4 ст.83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" зазначити, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом ліквідатору банкрута, кредиторам (1), Нестеренку О.Ю., відділу державної виконавчої служби Смілянського міського управління юстиції, державному реєстратору (виконкому Смілянської міської ради – для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою), та для відома Головному територіальному управлінню юстиції у Черкаській області, Головному управлінню статистики у Черкаській області.

Повне судове рішення складено у понеділок 27.11.2017.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя                                                                                                        Ю.А. Хабазня