flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1019/15 від 28 березня 2017 року (клопотання задоволено частково)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28 березня 2017 року

Справа № 925/1019/15

вх. №5451/17 від 07.03.2017

         Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особисто – арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор банкрута, за посадою), представника за довіреністю – Теслі В.І. (від Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В.

про             отримання від Першої державної нотаріальної контори витягу із Спадкового реєстру щодо наявності або відсутності у ньому відомостей про право на спадщину боржника

у справі за заявою

ініціюючого кредитора Смілянської об’єднаної державної податкової

                                          інспекції у м.Черкасах Головного управління ДФС у

                                          Черкаській області

до боржника                   фізичної особи – підприємця Нестеренка Олега

                                          Юрійовича

про                                    визнання банкрутом, –

В С Т А Н О В И В :

Постановою суду від 25.08.2015 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 09.02.2017 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Юдицького О.В.

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В., подано клопотання від 03.03.2017 №02-01/11847/1019-15 (вх.суду №5451/17 від 07.03.2017) з вимогою направити реєстратору Спадкового реєстру, Першій Черкаській державній нотаріальній конторі, запит про надання витягу (інформаційної довідки) із Спадкового реєстру за формою додатку 10 до Положення про спадковий реєстр, яку додано до клопотання, про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину банкрута – фізичної особи-підприємця Нестеренка Олега Юрійовича.

Підставою вимог вказано ч.2 ст.41, ч.1 ст.2, ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України.

Заява мотивована тим:

що згідно із ч.3 ст.91 Закону-4212 за наявності відомостей про відкриття спадщини на користь фізичної особи господарський суд має право зупинити провадження у справі про банкрутство для вирішення у встановленому законом порядку питання щодо спадщини;

що відомості про відкриття спадщини на користь фізичної особи – підприємця Нестеренка О.Ю. не можуть бути отримані ліквідатором банкрута за його зверненням до реєстратора, оскільки порядок ведення і користування Спадковим реєстром, а також порядок надання інформації з нього установлений Положенням про спадковий реєстр, затвердженим наказом Міністерства України від 07.07.2011 №1810/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.07.2011 за №831/19569;

що реєстраторами Спадкового реєстру згідно з п.1.3 вищевказаного наказу є державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, які мають доступ до Спадкового реєстру;

що згідно з п.3.3 Положення про Спадковий реєстр видача інформаційної довідки зі Спадкового реєстру здійснюється реєстратором на  письмовий запит суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства у зв’язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, що перебувають у провадженні зазначених органів, складений за формою (додаток 10 до Положення), скріплений гербовою печаткою та із зазначенням номеру справи;

що відповідно до п.5 Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №491,  реєстраторами Спадкового реєстру є державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, які уклали відповідні договори з Адміністратором і мають доступ  до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Мін’юсту;

що ліквідатор банкрута відповідно до власних повноважень документів, про витребування яких заявлено клопотання, отримати не може.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від боржника, Першої Черкаської державної нотаріальної контори у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута викладені ним у заяві доводи і вимоги підтримав.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що заява підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання заявлено з метою отримання інформації (інформаційної довідки із Спадкового реєстру) про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину Нестеренка Олега Юрійовича.

Однак, згідно із ч.3 ст.91 Закону-4212 господарський суд має право зупинити провадження у справі про банкрутство лише за наявності відомостей про відкриття спадщини на користь фізичної особи Нестеренка О.Ю..

Отже суд має з’ясовувати питання лише про те, чи є відкрита спадщина на користь Нестеренка Олега Юрійовича. Такі ж факти як наявність чи відсутність посвідченого заповіту або спадкового договору на його користь, не є підставами для зупинення провадження у справі чи покладання обов’язків на осіб, які такі документи склали. Факти ж заведення спадкової справи та видачі свідоцтва про право на спадщину Нестеренка Олега Юрійовича є підставою припинення провадження у справі про його банкрутство.

Відповідно до п.3.3 Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2011 №1810/5 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за №831/19569, реєстратор видає зі Спадкового реєстру інформаційну довідку про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину на письмовий запит, складений за формою, наведеною в додатку 10: суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства у зв'язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, що перебувають у провадженні зазначених органів. У такому запиті, скріпленому гербовою печаткою відповідного органу, обов'язково зазначається номер справи.

Отже, слід прийти до висновку, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати ту інформацію, право на отримання якої він має, однак, вказана інформація необхідна по справі про банкрутство для з’ясування обставин наявності чи відсутності належних банкруту активів і має бути витребувана судом відповідно до ст.38 Господарського процесуального кодексу України.

Вирішуючи питання про спосіб отримання цієї інформації суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону-4212 провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права. Процедури, за якими здійснюється судочинство у господарських судах України, і процесуальні документи, які має право видавати суд при здійсненні правосуддя у справах про банкрутство, визначені ГПК України та Законом-4212  – ними є ухвали, постанови, рішення, окремі ухвали, повідомлення. Такого процесуального документа як "запит" ГПК України не містить.

Тому, вищевказаний пункт 3.3 Положення про Спадковий реєстр стосовно покладення на суд обов’язку складення запиту за визначеною Міністерством юстиції України формою не відповідає нормам ст.5 і ст.6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якими: правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Правила ведення діловодства у господарських судах, в тому числі і випадки, у яких документи засвідчуються гербовою печаткою суду, визначаються інструкцією з діловодства в господарських судах України, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 20 лютого 2013 року №28,  повноваження на що надані останній п.6 ч.1 ст.152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Також випадки засвідчення документів суду гербовою печаткою визначені, зокрема, ст.4 Закону України “Про виконавче провадження”, ст.8 Закону України "Про нотаріат".

Міністерству ж юстиції України законом не надано повноважень власними актами встановлювати види і форми процесуальних документів, які має видавати суд у ході розгляду справи, та вимоги до них.

         Враховуючи викладене, керуючись  ст.4-1, 86, 38 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1.Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В., задовольнити частково.

1.1.Зобов’язати Першу Черкаську державну нотаріальну контору (м.Черкаси, вул.Гоголя, 288) до 18.04.2017 надати господарському суду Черкаської області у справу №925/1019/15 відомості про відкриття спадщини на користь фізичної особи Нестеренка Олега Юрійовича (м. Сміла, вул. Литвинова, 38, ідентифікаційний код 2274302513, дата народження 08.04.1962).

1.2. У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення (28.03.2017), однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Строк пред’явлення ухвали в частині пункту 1.1 резолютивної частини до виконання відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” три роки.

Повне судове рішення складено у понеділок 03.04.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (1), боржнику, а також рекомендованим листом з повідомленням Першій Черкаській державній нотаріальній конторі (м. Черкаси, вул. Гоголя,288).

Суддя                                                                          Ю.А.Хабазня