flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1049/15 від 9 жовтня 2015 року (повернення заяв без розгляду)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

        09 жовтня 2015 року

Справа № 925/1049/15

 

 

                                                                       вх. № 21767/15 від 14.09.2015

Господарський суд Черкаської області у складі судді Хабазні Ю.А., розглянувши заяву

заявника державної екологічної інспекції у Черкаській області

про           визнання конкурсним кредитором на суму 495364,96 грн.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора державного публічного акціонерного товариства

                                         "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю "Агрокласік 2014" (первісна назва – товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Насіння")

про                                   визнання боржника банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Заявником подано першу заяву від 28.08.2015 №09-07/2269 про визнання його конкурсним кредитором на суму 495364,96 грн. Заява кредитора була подана з порушенням вимог ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212) та Господарського процесуального кодексу України, у зв’язку з чим заявника ухвалою суду від 03.09.2015 повідомлено про недоліки заяви та установлено строк для усунення недоліків заяви до 14.09.2015.

Недоліки цієї заяви не були усунені, однак до установленого строку заявником подано нову заяву від 11.09.2015 №09-07/2382 про визнання його конкурсним кредитором на суму 495364,96 грн. Нова заява також була подана з порушенням вимог ст.23 Закону-4212, у зв’язку з чим суд ухвалою суду від 15.09.2015 повторно повідомив заявника про її недоліки, установлено строк для усунення недоліків, вказано на те, що для їх усунення суду необхідно подати заяву з викладом обставин про наявність грошового зобов’язання (в т. ч. про дату настання строку його сплати), та посиланням на докази цих обставин; докази сплати судового збору.

Однак, до установленого строку від заявника надійшла заява не про усунення недоліків, а нова заява про визнання його кредитором, яка є аналогічною до двох попередніх і містить ті ж недоліки.

Відповідно до ч.2 ст. 25 Закону-4212: якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду; в іншому випадку суд виносить ухвалу про повернення заяви.

Суд оцінює подання в установлений для усунення недоліків строк третьої заяви від 07.10.2015 №09-07/3007, аналогічної до двох попередніх, як подання заяви, якою не усунені недоліки, вказані в ухвалах суду від 03.09.2015 та від 15.09.2015, що (з урахуванням закінчення строку подання відповідних заяв) має наслідком винесення ухвали про повернення заяв від 28.08.2015 №09-07/2269 та від 11.09.2015 №09-07/2382.

Керуючись ст. ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд –

УХВАЛИВ:

Повернути заяви державної екологічної інспекції у Черкаській області від 28.08.2015 №09-07/2269 та від 11.09.2015 №09-07/2382 про визнання конкурсним кредитором на суму 495364,96 грн. без розгляду.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Направити дану ухвалу заявнику (рекомендованим листом), боржнику, розпоряднику майна боржника. 

Суддя                                               Ю.А. Хабазня