flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/113/15 від 5 лютого 2015 року (порушення провадження)

 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

05 лютого 2015 року

Справа № 925/113/15

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: представника за довіреністю – Остроушко Т.В. (від ініціюючого кредитора), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду

ініціюючого кредитора      державної податкової інспекції у м.Черкасах

Головного управління Міндоходів у Черкаській   області

до боржника                 товариства з обмеженою відповідальністю

                                        «Мелагрейн»

про                                 порушення провадження у справі про банкрутство, –

ВСТАНОВИВ:

Ініціюючим кредитором, державною податковою інспекцією у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області, подано заяву від 22.01.2015 №1683/23-01-10-009 про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Мелагрейн».

Представник ініціюючого кредитора заявлені вимоги підтримав та надав додаткові докази (вх.№2865/15 від 05.02.2015).

 Боржник повідомлявся рекомендованим листом про час і місце судового розгляду за місцем його державної реєстрації, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, відмітками канцелярії на ухвалі суду про відправку, і, виходячи з положень ст.93 ЦК України, абз.7 ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» є доказами належного повідомлення сторони. Однак, боржник наданого законом права на участь у судовому засіданні не використав, на пропозицією суду в направленій йому ухвалі про порушення провадження у справі відзиву на позов не надіслав, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив. Суд вважає, що боржник не з’явився у судове засідання та не направив суду відзив на позовну заяву без поважних причин. Явка відповідача судом обов’язковою не визнавалась. Неявка без поважних причин належним чином повідомленої сторони не є перешкодою для розгляду справи.

Арбітражний керуючий Самосуд Ж.О., визначений автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України у судове засідання не з’явився, причин неявки не повідомив, однак направив суду заяву про згоду на участь у справі від 28.01.2015 без номера (вх.№2516/15 від 02.02.2015). Ухвалою суду від 23.01.2015 явка арбітражного керуючого обов’язковою не визнавалась.

До дня судового засідання також надійшли заяви  про участь у справі від арбітражних керуючих Голінного А.М., Ярмолінського Ю.В., Сиволобова М.М., Пилипенко Т.В..

Суд розглянув справу відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом засовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-2013).

 

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Відповідно до ст.10 Закону-2013 справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 23.12.2014 боржник зареєстрований як юридична особа.

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 07.06.2012 у справі №2а/2370/1943/2012 з боржника на користь ініціюючого кредитора стягнено борг у розмірі 1869745,49 грн..

Платіжна вимога ініціюючого кредитора від 18.06.2012 №786 на суму 1869745,49 грн. повернута без виконання у зв’язку з відсутністю когштів на рахунку платника.

На примусове виконання зазначеного судового рішення Черкаським окружним адміністративним судом 23.08.2012 видано виконавчий лист. Виконавче провадження з його виконання відкрито постановою Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції від 22.04.2013 (вп №37703796), а постановою останнього від 21.05.2013 виконавчий документ повернуто стягувачу відповідно до п.2 п.5 ч.1 ст.47 Закону України «Про виконавче провадження»у зв’язку з не виявленням за вказаною у виконавчому документі адресою боржника майна, належного останньому на праві власності.

Після повторного звернення ініціюючого кредитора до органу державної виконавчої служби виконавче провадження з виконання вищезазначеного виконавчого документа відкрито постановою Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції від 13.05.2014 (ВП №43289078). Відомості про погашення боржником заборгованості ініціюючому кредитору від боржника не надійшли

Таким чином:

безспірна сума основного боргу, з наявністю якої Закон-2013 визначає можливість подальшого продовження провадження у справі про банкрутство, на час порушення провадження у справі складає 1869745,49 грн. з податкового боргу, що більше 300 мінімальних розмірів заробітної плати (1218 х 300 = 365400);

вимоги боржника не погашені з моменту відкриття виконавчого провадження (13.05.2014) більше трьох місяців;

ініціюючим кредитором вжито заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

Вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Також ініціюючим кредитором нараховано боржнику штрафні санкції:

на суму 510,00 грн. (за актом від 12.11.2012 №610/22-4 та згідно з податковим повідомленням-рішенням від 13.11.2012 №0005322301);

на суму 1134,8 грн. (за актами камеральної перевірки податкової звітності з податку на прибуток від 21.10.2014 №4320/23-01-15-01/32339516, від 22.10.2014 №4411/23-01-15-01/32339516, згідно з податковими повідомленнями-рішеннями від 28.10.2014 №0011061501 на суму 1020,00 грн. та від 28.10.2014 №0010831501 на суму 170,00 грн.).

Ініціюючий кредитор вказує на погашення боржником боргу на суму 55,20 грн. згідно з платіжним дорученням від 28.10.2014 №5.

Таким чином, загальна заборгованість боржника перед бюджетом становить 1871390,29 грн. (1869745,49+510,00+1134,8).

Суд вважає, що вимоги заявника підлягають визнанню у повному обсязі у розмірі 1871390,29 грн. (1869745,49 грн. основного боргу + 1644,80 грн. штрафних санкцій).

Відповідно до ст.45 Закону-2013 основний борг у розмірі 1869745,49 грн. підлягає погашенню у третю чергу, оскільки підтверджуються вищеназваним судовим рішенням; штрафні санкції у розмірі  1644,80 грн. підлягають погашенню у шосту чергу.

Відповідно до ч.9 ст.16 Закону-2013 суд зобов’язаний ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

На запит суду автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Самосуд Жанну Олексендрівну, яким на вимогу ухвали суду від 23.01.2015 надано суду заяву про згоду стати розпорядником майна в цій справі.

Суд відхиляє заяви, які надійшли від арбітражних керуючих Голінного А.М., Ярмолінського Ю.В., Сиволобова М.М., Пилипенко Т.В.

з огляду на положення п.2 ч.2 ст.114 Закону та на надане Законом суду право  у наданні переваги при визначенні кандидатури арбітражного керуючого.

При призначенні розпорядника майна боржника суду належить  встановити розмір оплати його послуг та джерела її сплати. Згідно з ч.2 ст.115 Закону-2013 грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині.

Оскільки боржником не надано суду довідки про середньомісячну заробітну плату керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, суд визначає її в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Доводи ініціюючого кредитора про неможливість ним оплати послуг розпорядника майна боржника суд відхиляє, оскільки джерело оплати визначено Законом-2013. При цьому суд звертає увагу на те, що такі витрати ініціюючого кредитора відповідно до ст.45 Закону-2013 відшкодовуються у першу чергу.

Також у зв'язку із задоволенням вимоги ініціюючого кредитора та порушенням провадження у справі про банкрутство з боржника підлягає стягненню судовий збір в сумі 6090 грн. на користь держави, оскільки ініціюючий кредитор звільнений від його сплати в установленому порядку (п. 13 ч. 2 ст. 4, п. 21 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір").

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10-12, 16, 19, 22, 45, 114, 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,  суд

У Х В А Л И В:

          1. Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Мелагрейн» (18000, м.Черкаси,  вул.Смілянська,118, ідентифікаційний код 32339516).

2.Визначити наступний розмір вимог ініціюючого кредитора: 1869745,49 грн. основного боргу (податки, збори, обов’язкові платежі), який підлягає погашенню у третю чергу; 1644,80 грн. штрафних санкцій та пені, які підлягають погашенню у шосту чергу.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів.

5. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Самосуд Жанну Олександрівну (м.Київ, просп.Бажана, буд.36, кв.21,  свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1344 від 16.07.2013, видане Міністерством юстиції України).

6.Встановити розмір оплати послуг розпорядника майна боржника – дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

Встановити джерелом сплати послуг – щомісячне авансування коштів ініціюючим кредитором (державною податковою інспекцією у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області).

7.Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

8. Встановити строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів до 20.03.2015.

Боржнику разом з розпорядником майна забезпечити: розгляд вимог конкурсних кредиторів; надіслання повідомлень заявнику про повне або часткове їх визнання чи відхилення із мотивованим обгрунтуванням підстав відхилення; надання суду копій надісланих повідомлень та доказів їх надіслання.

9.Визначити 27.03.2015 датою складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду.

10.Визначити 16.04.2015 датою попереднього засідання суду.

11.Встановити строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника до 06.04.2015.

12. Покласти на боржника сплату судового збору в доход державного бюджету України через місцевий (за місцезнаходженням відповідача) орган державної податкової служби (отримувач – УДКСУ у м. Черкаси Черкаської області, код – 38031150, банк – ГУДКСУ у Черкаській області, МФО – 854018, рахунок –№31213206783002, код бюджетної класифікації – 22030001, символ звітності банку – 101) в сумі 6090 грн., які підлягають погашенню у першу чергу.

Направити дану ухвалу

рекомендованим листом: ініціюючому кредитору; боржнику; розпоряднику майна боржника; Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського місього управління юстиції для виконання п.7 резолютивної частини цієї ухвали суду (в оригіналі з гербовою печаткою суду);

а також для відома – Соснівському районному суду м.Черкаси; Головному управлінню юстиції у Черкаській області;

електронною поштою – Голінному А.М., Ярмолінському Ю.В., Сиволобову М.М., Пилипенко Т.В.

Повне судове рішення складено у понеділок 09.02.2015.

Ухвала з дати її проголошення набрала законної сили, строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" один рік.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

         С у д д я                                                                           Ю.А. Хабазня