flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/113/15 від 11 березня 2016 року (задоволено заяву)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

11 березня 2016 року                                            Справа № 925/113/15

вх.№4275/16 від 01.03.2016

         Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши заяву

заявника  боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

                  Самосуд Ж.О.

про            витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      державної податкової інспекції у м. Черкасах

Головного управління Міндоходів у Черкаській   області

до боржника                 товариства з обмеженою відповідальністю

                                        “Мелагрейн”

про                                 про визнання банкрутом, –

В С Т А Н О В И В :

Постановою суду від 04.12.2015 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Боржник у особі ліквідатора банкрута (арбітражний керуючий Самосуд Ж.О.) звернувся до суду з клопотанням від 26.02.2016 №02-07/61 (вх.суду №4275/16 від 01.03.2016) про витребування від публічного акціонерного товариства "Сбербанк" відомостей про операції, проведені на користь чи за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю "Мелагрейн" (18000, м.Черкаси, вул.Смілянська,118, ідентифікаційний код 32339616) за весь період з часу відкриття рахунку №260000134137 та уповноваження арбітражного керуючого Самосуд Ж.О. на отримання таких відомостей і їх доставку господарському суду Черкаської області.

Підставою подання клопотання вказано ч.2 ст.41, ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України.

Заява мотивована тим:

що 15.04.2015 за №02-07/28 ліквідатор банкрута звернувся із запитом  про надання інформації про банківські рахунки боржника та залишок коштів на них та отримано відповідь від 29.04.2015 за №4107/5/07-2-6-БТ із пропозицією звернутися до АТ "Сбербанк Росії" для ідентифікації та надання картки зразків підписів;

що 17.11.2015 ліквідатор банкрута з метою ідентифікації звернувся до Черкаського відділення №1 АТ "Сбербанк Росії" в м.Черкаси та повторно надав запит від 16.11.2015 №02-07/45, однак отримав відповідь від 18.11.2015 №10827/5/09-2-6-БТ з відмовою у наданні інформації з посиланням на необхідність проведення ідентифікації, яку вже було проведено банком 17.11.2015;

що на даний момент він позбавлений можливості отримати необхідний для повного аналізу майнового стану боржника та ефективного проведення ліквідаційної процедури обсяг інформації, оскільки нотаріальне посвідчення картки із зразками підписів потребує коштів, які у ліквідатора банкрута відсутні.

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами, далі – Закон-4212) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Враховуючи вищевказані ліквідатором банкрута обставини, а також, що ліквідатор банкрута у ліквідаційній процедурі виконує функції власника та органів управління банкрута, що банкрут є власником інформації про рух коштів на його рахунках у банківських установах, що ліквідатору банкрута не передана будь-яка фінансово-господарська документація і будь-яке майно (кошти), які й на даний час у банкрута відсутні, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати ту інформацію, клопотання про витребування якої заявлено, однак, вказана інформація необхідна по справі про банкрутство для аналізу майнового стану боржника та завершення ліквідаційної процедури, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає за необхідне уповноважити особисто ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Самосуд Ж.О. на отримання таких відомостей від банку.

Керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.1 ст.2, ст.ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст. 4-1, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України,  суд

У Х В А Л И В :

1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Самосуд Ж.О. задовольнити.

2. Зобов’язати публічне акціонерне товариство "Сбербанк" (01601, м.Київ, вул.Володимирська,46) надати господарському суду Черкаської області у справу №925/113/15 відомості про операції по рахунку №260000134137 проведені на користь чи за дорученням клієнта, товариства з обмеженою відповідальністю "Мелагрейн", за весь період з часу його відкриття.

Інформація має бути викладена шрифтом не менше 9 пунктів і містити відомості: про дату здійснення операції; про суму операції; про ідентифікаційні коди та найменування осіб, якими отримані від боржника чи перераховані боржнику кошти; про призначення платежу; про підстави проведення операції (за можливості); про прізвища фізичних осіб, які від імені боржника отримували кошти готівкою та про загальну суму отриманих кожним з них коштів готівкою.

3.Уповноважити ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Самосуд Жанну Олександрівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1344 від 16.07.2013 на отримання від ПАТ "Сбербанк" відомостей про операції по рахунку боржника та подання у справу про банкрутство боржника.

Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, ініціюючому кредитору та рекомендованим листом ПАТ "Сбербанк" у примірнику, підписаному суддею та з прикладенням гербової печатки суду.

Суддя                                                                             Хабазня Ю.А.