flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1293/16 від 10 січня 2017 року (припинення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

        10 січня 2017 року

Справа № 925/1293/16

                                                                       вх. № 24443/16 від 29.11.2016

                                                                       вх. № 24445/16 від 29.11.2016

         вх. № 24447/16 від 29.11.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: представників за довіреностям – Шмиголя Є.В. (від ліквідатора банкрута), Остроушко Т.В. (від державної податкової інспекції у м. Черкасах), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

про            затвердження звіту та ліквідаційного балансу;        звіту про

                   нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та

                   відшкодування витрат арбітражного керуючого; заборону

                   звільнення боржника від зобов'язань у зв'язку з припиненням

                   провадження у справі про банкрутство

у справі за заявою

ініціюючого кредитора державної податкової інспекції у м. Черкасах

                                         Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника                   фізичної особи – підприємця Тонконогова Миколи

                                         Сергійовича

про                                  визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 03.09.2015 боржника визнано банкрутом.  Арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В., якого призначено ліквідатором банкрута-боржника, господарському суду подано на затвердження  звіт та ліквідаційний баланс боржника.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про призначення судового засідання з розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, однак, боржник у судове засідання не з’явився, і про причини неявки до суду не повідомив.

У судовому засіданні представник ліквідатора банкрута заявлене клопотання підтримав.

Ініціюючий кредитор, державна податкова інспекція у м. Черкаси у відзиві  від 19.12.2016 (вх. суду №24447/16 від29.11.2016) та його представник у судовому засіданні підтримав клопотання про затвердження звіту та ліквідаційного балансу, однак заперечив проти задоволення клопотання ліквідатора банкрута в частині затвердження звіту  про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками ліквідаційної процедури і пояснив, що у процедурі банкрутства ініціюючий кредитор представляє інтереси держави, а не особисті інтереси юридичної особи, здійснює заходи, спрямовані на надходження коштів до Державного бюджету України; що ініціюючий кредитор є бюджетною установою, яка повністю фінансується за рахунок коштів державного бюджету; що кошторисом на його утримання не передбачено видатків на оплату послуг сторонніх фахівців; що джерела сплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство передбачені ч.5 ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212); що таким чином відшкодування основної грошової  винагороди та витрат арбітражного керуючого за рахунок ДПІ у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області згідно з Бюджетним кодексом України буде кваліфікуватись як нецільове використання бюджетних коштів; що поняття "грошової винагороди" ліквідатора не є тотожним поняттю "заробітна плата", яка гарантована працівнику Конституцією України, КзпП України, Законом України "Про оплату праці"; що ліквідатор не є працівником банкрута, з яким укладено трудовий договір; що Законом-4212 не передбачено обов’язку кредитора (кредиторів) відшкодовувати за власний рахунок грошову винагороду ліквідатору у випадку, якщо у банкрута відсутні активи і кредитори не створили відповідний фонд; що такий обов’язок покладається на ініціатора порушення провадження у справі про банкрутство лише на стадії розпорядження майном боржника (ч.2 ст.115 Закону-4212); що така правова позиція підтверджена рішеннями господарських судів різних інстанцій, зокрема рішенням від 24.05.2017 у справі №904/10043/14.

Скарг на дії ліквідатора банкрута у зв’язку з поданим на затвердження суду звітом та ліквідаційним балансом до дня судового засідання не надійшло.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

У ході заслуховування звіту ліквідатора у судовому засіданні установлено наступне.

Ініціюючий кредитор, державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області, є єдиним кредитором боржника на суму 510394,98 грн.,  заборгованість перед яким не погашена.

На час розгляду у судовому засіданні звіту майнові активи згідно з ліквідаційним балансом банкрута відсутні, з поданих суду матеріалів вбачається, що ліквідатором банкрута вжито необхідні заходи для виявлення документації і майнових активів боржника та для її завершення, зокрема: щодо виявлення та участі кредиторів у вирішенні віднесених до їх компетенції питань; щодо розшуку, витребування і прийняття до свого відання активів, установчих і реєстраційних документів банкрута, документів фінансово-господарської діяльності, печаток і штампів; щодо дослідження руху, наявності коштів на рахунках боржника, закриття останніх; щодо отримання інформації від органів реєстрації та інших державних органів про майно і майнові права, про операції з активами, про зобов’язання боржника та перед ним; щодо аналізу фінансово-господарської діяльності боржника; щодо інвентаризації майна. Будь-які дії щодо активів (в т.ч. і майна) боржника ліквідатором банкрута  не здійснювались у зв’язку тим, що вони не були виявлені.

Комітетом кредиторів (протокол  №3 від 22.11.2016) прийнято рішення про непогодження звіту арбітражного керуючого від 25.11.2016 №02-01/16-44 про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками ліквідаційної процедури за період з 01.09.2016 по 22.11.2016 на суму 7957,05 грн.

Враховуючи подані суду документи, а також, що розрахунок сум у звіті ліквідатора банкрута про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 01.09.2016 по 22.11.2016 на суму 7909,09 грн., про здійснення та відшкодування витрат за той же період на суму 47,96 грн. є обґрунтованим і підтверджується пред’явленими первинними бухгалтерськими документами, суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.115 Закону-4212: арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду; звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату  грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Отже оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється за весь час виконання ним своїх обов’язків до моменту його звільнення – виконання ним своїх обов’язків безоплатно Законом-4212 не передбачено.

У судовому засіданні доказів обставин про те, що здійснення витрат безпосередньо не пов'язане з виконанням повноважень у справі про банкрутство, що сума витрат перевищує регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг, суду не надано.

Доводи представника ініціюючого кредитора не містять будь-яких заперечень щодо відсутності правових підстав визначення розміру грошової винагороди ліквідатора банкрута, не стосуються суті заявлених вимог (тобто не спростовують поданих доказів, правомірність вимог та правильність розрахунків). У заявленому клопотанні ліквідатором банкрута питання про джерела погашення вимог та про стягнення цих коштів (грошової винагороди та відшкодування витрат) з ініціюючого кредитора не порушується.

Тому суд вважає, що рішення комітету кредиторів (протокол від22.11.2016 №3) про відхилення та про не затвердження звіту ліквідатора банкрута про нарахування і виплату грошової винагороди, про здійснення та відшкодування витрат за період з 01.09.2016 по 22.11.2016 на суму 7957,05 грн. є безпідставним і не приймає його як доказ у справі.

Суд вважає, що ліквідатором та органом державної виконавчої служби виконані необхідні дії для виявлення документації і майнових активів боржника та покладені на ліквідатора  ст.41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” обов’язки, у зв’язку з чим звіт з додатково поданими на вимогу суду документами підлягає затвердженню, а підприємницька діяльність боржника, як фізичної особи – припиненню.

Клопотання ліквідатора банкрута від 25.11.2016 №02-01/16-43 (вх.суду №24443/16 від 29.11.2016) про заборону звільнення боржника від зобов'язань у зв'язку з припиненням провадження у справі про банкрутство суд задовольняє з огляду на таке.

Згідно з ч.5 і ч.6 ст.92 Закону-4212 господарський суд за вмотивованим клопотанням будь-кого з учасників у справі про банкрутство, арбітражного керуючого або за власною ініціативою може не допустити звільнення фізичної особи від зобов'язань, якщо боржник ухилявся від виконання зобов'язань щодо погашення боргів; вчинив дії щодо приховування майна; не надавав необхідну інформацію або надавав недостовірну інформацію господарському суду, який розглядає справу про банкрутство. Про заборону звільнення фізичної особи від зобов'язань у зв'язку з припиненням провадження у справі про банкрутство господарський суд виносить ухвалу, яка підлягає негайному виконанню.

Так, звернення ліквідатора банкрута з вимогою до боржника про передачу останнім бухгалтерської та іншої документації, печаток та штампів банкрута, матеріальних та інших цінностей ліквідатору, боржником залишені без задоволення, запитувані документи та майно передані не були, у зв'язку з чим арбітражний керуючий був змушений звернутись до господарського суду Черкаської області із клопотаннями про витребування таких документів від Регіонального сервісного центру МВС України в Черкаській області, відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Придніпровському району м.Черкаси реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції (ухвали від 03.11.2015, 16.08.2016).

У судові засідання боржник не з’являвся, від виконання зобов’язань щодо погашення боргів ухилявся.

За таких обставин, суд вважає, що наявні підстави для застосування до Тонконогова С.М. заходів по недопущенню звільнення його від зобов'язань перед кредиторами у зв'язку з припиненням провадження у справі про банкрутство боржника. 

Керуючись ст. 46, п.6 ч.1 і ч.4 ст.83 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суд, –

УХВАЛИВ:

1.Затвердити звіт ліквідатора банкрута від 25.11.2016 №02-01/16-42 (вх. суду №24447/16 від 29.11.2016) про проведення ліквідаційної процедури банкрута та доданий до нього ліквідаційний баланс станом на 22.11.2016.

2. Затвердити звіт про грошову винагороду та відшкодування витрат ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., за період з 01.09.2016 по 22.11.2016 на суму 7957,05 грн.

3.Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця Тонконогова Миколи Сергійовича  (18000, м. Черкаси, вул. Горького,7, кв.4, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків 2561521292) у зв’язку з визнанням її банкрутом.

4.Зобов’язати ліквідатора: забезпечити збереження документів банкрута і, за погодженням із архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання; здати для знищення печатку банкрута; інформувати суд про виконання цього пункту.

5.Накласти заборону на звільнення Тонконогова Миколи Сергійовича  (18000, м. Черкаси, вул. Горького, 7, кв.4, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків 2561521292, 17.02.1970 року народження) від зобов'язань (подальшого виконання грошових вимог кредиторів у справі №925/1293/16 про його банкрутство) у зв'язку з припиненням провадження у цій справі ухвалою суду від 10.01.2017).

6.Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними.

7.Провадження у справі припинити.

Ухвала суду набрала законної сили 10.01.2017, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Строк пред’явлення ухвали в частині пункту 5 резолютивної частини до виконання відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” три роки.

Повне судове рішення складено у понеділок 16.01.2017.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом ліквідатору банкрута, кредиторам (1), Тонконогову М.С., Придніпровському відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції (з гербовою печаткою за підписом судді), а також державному реєстратору (виконавчому комітету Черкаської міської ради - для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) та для відома Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Головному управлінню статистики у Черкаській області. 

С у д д я                                                                      Ю.А. Хабазня