flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1331/15 від 30 листопада 2015 року (заяву задоволено частково)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

30 листопада 2015 року                                                    Справа № 925/1331/15

вх.№27332/15 від 24.11.2015

         Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши клопотання

заявника   боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

                    Носань Наталії Сергіївни

про             витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора державної податкової інспекції у м.Черкасах

                                         Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника                  фізичної особи – підприємця Рудніцького Дмитра Миколайовича

про                                   визнання банкрутом, –

В С Т А Н О В И В :

Постановою суду від 08.09.2015 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Носань Н.С.

Боржник у особі ліквідатора банкрута (арбітражний керуючий Носань Н.С.) звернувся до суду з клопотанням від 23.11.2015 №02-18/541 (вх.суду №27322/15 від 24.11.2015) про витребування у відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Придніпровському району м. Черкаси інформації щодо прізвища, ім’я, по батькові батька та матері Рудніцького Д.М. та їх дати народження, наявності у Рудніцького Д.М. братів та сестер, реєстрування або розірвання Рудніцьким Д.М. шлюбу, реєстрації народження дітей батьком яких є Рудніцький Д.М. та надання її суду у письмовому вигляді.       

Підставою подання клопотання вказано ч.2 ст.41, ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України

Заява мотивована тим:

що згідно із ст.52 Цивільного Кодексу України фізична особа-підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення;

що фізична особа-підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і частково у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їх при поділі цього майна.;

що 17.11.2015 за вих.№02-21/512 арбітражний керуючий звернувся із запитом на отримання інформації про перебування у шлюбі Рудніцького Д.М. від відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Придніпровському району м. Черкаси, однак 18.11.2015 за №889/07-04/01-09 отримав відповідь з відмовою у наданні інформації, мотивовану тим, що відповідно до ст.32 Конституції України збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди не допускається; що ч.1 ст.8 та ч.3 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" встановлено, що наявна в акті цивільного стану інформація є конфіденційною, має обмежений доступ та не підлягає розголошенню; що згідно з п.7.18 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції №140/5 від 185.11.2003 копії актових записів цивільного стану видаються тільки на запити Міністерства юстиції України, відділів ДРАЦС України, суду (судді), нотаріуса, у веденні якого перебуває спадкова справа, слідчих органів дізнання, досудового слідства, а також органів державної влади, якщо запит зроблено в межах їх повноважень, визначених актами законодавства.

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати необхідну йому для належного виконання своїх повноважень інформацію, однак, вона необхідна у справі про банкрутство для з’ясування обставин наявності у боржника майна, яке перебуває у спільній власності подружжя, та включення належної боржнику частини до ліквідаційної маси. Разом з тим, не усі відомості, які вносяться до актового запису про шлюб, стосовно дружини боржника необхідні ліквідатору банкрута, тому витребуванню підлягає інформація про те чи перебуває боржник у шлюбі та якщо перебуває – дата і номер актового запису про шлюб; прізвище, ім’я по-батькові дружини; дата народження дружини; місце проживання дружини. Решта відомостей не має значення для розшуку ліквідатором банкрута майна боржника, яка перебуває у спільній власності з його дружиною, якщо він одружений.

Висновок ліквідатора банкрута про те, що приховування надприбутків здійснюється шляхом придбання майна та реєстрації його на найближчих родичів, не обгрунтовується викладом будь-яких фактичних обставин та не підтверджується доказами, тому не може бути підставою для збору персональних даних стосовно близьких родичів боржника.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону-4212 провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

         Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

У Х В А Л И В :

1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., від 23.11.2015 №02-18/541 задовольнити частково.

Витребувати від відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Придніпровському району м.Черкаси відомості про те чи перебуває Рудніцький Дмитро Миколайович (м.Черкаси, бул.Шевченка,403, кв.63, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків 2878208654) у шлюбі і якщо перебуває, то відомості про дату і номер актового запису про шлюб; про прізвище, ім’я по-батькові дружини; про дату народження дружини; про місце проживання дружини.

У решті вимог відмовити.

Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, боржнику, ініціюючому кредитору та рекомендованим листом відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Придніпровському району м.Черкаси реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції

С у д д я                                                                                                Хабазня Ю.А.