flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1435/15 від 15 вересня 2015 року (порушення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

         15 вересня  2015 року

Справа № 925/1435/15

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: представника за довіреністю – Недоступ О.О. (від ініціюючого кредитора), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора державної податкової інспекції у м.Черкасах

                                         Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника                   фізичної особи – підприємця Умнікової Вікторії Юріївни

про                                   порушення провадження у справі про банкрутство, –

ВСТАНОВИВ:

Державною податковою інспекцією у м.Черкасах  Головного управління ДФС у Черкаській області подано заяву від 25.08.2015 №25506/23-01-10-009 про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи- підприємця Умнікової Вікторії Юріївни (м.Черкаси, вул.Ярославська,8/1, кв.109, ідентифікаційний номер 24411019400).

Представник ініціюючого кредитора заявлені вимоги підтримав.

Боржник повідомлявся рекомендованим листом про час і місце судового розгляду за місцем його державної реєстрації, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, відмітками канцелярії на ухвалі суду про відправку, і, виходячи з положень ст.51 ЦК України, абз.7 ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», п.3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 є доказами належного повідомлення учасника провадження у справі про банкрутство боржника. У зв’язку з неотриманням поштової кореспонденції за вказаною стороною адресою (при відсутності у справі заяви про необхідність надсилання ухвал на іншу адресу), суд вважає, що сторона не отримала ухвалу суду, не з’явилась у судове засідання та не направила суду витребувані документи без поважних причин. Неявка без поважних причин належним чином повідомленої сторони не є перешкодою для розгляду справи, у зв’язку з чим суд, відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України розглянув справу за наявними у ній матеріалами.

Відповідно до статей 75 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212).

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Відповідно до ст.10 Закону-4212 справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Відповідно до п.2 ч.3  ст. 90 Закону-4212 заяву про порушення справи про банкрутство фізичної особи можуть подати кредитори, за винятком кредиторів, вимоги яких пов'язані з зобов'язаннями, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, кредиторів, які мають вимоги щодо стягнення аліментів, а також інші вимоги особистого характеру.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та підприємців станом на 07.08.2015 боржник зареєстрований як юридична особа.

Постановами Черкаського окружного адміністративного суду від 02.12.2013 у справах №2а-1407/10/2370 та №2а-1408/2370 з боржника на користь ініціюючого кредитора стягнено борг у розмірі 455670,69 грн. та 207952,54 грн. з податкового боргу.

На примусове виконання зазначених судових рішень Черкаським окружним адміністративним судом 03.12.2014 видано виконавчі листи. Виконавче провадження з їх виконання відкрито постановами відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції від 08.12.2014 (ВП №№45814250, 45813752). Однак, погашення заборгованості ініціюючому кредитору боржником у примусовому чи добровільному порядку не здійснено.

Таким чином:

безспірна сума основного боргу, з наявністю якої Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначає можливість подальшого продовження провадження у справі про банкрутство, на час порушення провадження у справі складає 663623,23 грн. з податкового боргу, що більше 300 мінімальних розмірів заробітної плати (300 х 1218 = 365400);

вимоги боржника не погашені більше трьох місяців, з моменту відкриття виконавчого провадження (08.12.2014);

ініціюючим кредитором вжито заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

Вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Суд вважає, що вимоги заявника підлягають визнанню у повному обсязі у розмірі 663623,23 грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які відповідно до ст.90 Закону-4212 підлягають погашенню у другу чергу.

Згідно із статтями 7 та 16 Закону-4212 у разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з'ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози. Залежно від категорії боржника, виду його діяльності та наявності у нього майна господарський суд застосовує загальний, спеціальний або спрощений порядок провадження у справі про банкрутство. Спрощений порядок застосовується під час ліквідації банкрута без застосування процедур розпорядження майном та санації.

Згідно із ч. 2 ст. 91 Закону-4212 за заявою фізичної особи господарський суд може відкласти розгляд справи про банкрутство не більше ніж на два місяці для проведення фізичною особою розрахунків з кредиторами чи укладення мирової угоди. Однак, такої заяви до суду не надійшло.

Враховуючи вищевикладене, та здійснення розгляду справи з урахуванням особливостей банкрутства фізичної особи - підприємця, передбачених ст.90 Закону-4212, суд вважає за необхідне призначити підсумкове засідання та вирішити питання щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута у підсумковому засіданні суду при вирішенні питання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

На виконання вимог ч.9 ст.16 Закону-4212 та з урахуванням ст.7 Закону-4212 суд також вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Оскільки на момент прийняття заяви ініціюючого кредитора про порушення справи про банкрутство фізичної особи господарський суд не прийняв рішення про накладення арешту на майно фізичної особи, за винятком майна, на яке згідно із законодавством України не може бути звернено стягнення, та майна, що перебуває в заставі з підстав, не пов'язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності, таке рішення підлягає прийняттю відповідно до ч.1 ст. 91 Закону-4212.

Також у зв'язку із задоволенням вимоги ініціюючого кредитора та порушенням провадження у справі на боржника належить покласти судовий збір в сумі 6090 грн. на користь держави за звернення з заявою про порушення справи про банкрутство кредитора, звільненого в установленому порядку від сплати судового збору (п. 13 ч. 2 ст. 4, п. 21 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір" на час подання заяви).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10-12, 16, 19, 90, 91  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",  суд –

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця Умнікової Вікторії Юріївни (м.Черкаси, вул.Ярославська,8/1, кв.109, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків  2441101940).

2.Визначити розмір вимог Державної податкової інспекції у м.Черкасах  Головного управління ДФС у Черкаській області у сумі 663623,23 грн. податкового боргу, які підлягають погашенню у другу чергу.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Призначити підсумкове судове засідання на 29 вересня 2015 року  на 09 год. 00 хв. для вирішення питання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора банкрута у порядку ст.91 Закону-2013.

5.Накласти арешт на все майно підприємця-громадянина Умнікової Вікторії Юріївни шляхом: оголошення заборони його відчуження (зі складенням і направленням відповідної постанови). Арешт накласти за винятком майна, на яке згідно із законодавством України не може бути звернене стягнення, та майна, що перебуває у заставі з підстав, не пов'язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності. Заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження арештованим майном (в т.ч. щодо відчуження його у будь-який спосіб).

Боржник зареєстрований за адресою (місце проживання боржника): м.Черкаси, вул.Ярославська,8/1, кв.109, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків  2441101940. 

Державній виконавчій службі направити суду до дня судового засідання: постанову про накладення арешту та акт опису й арешту майна; відомості про наявність відкритих виконавчих проваджень стосовно боржника.

6. Покласти на боржника сплату судового збору в доход державного бюджету України через місцевий (за місцезнаходженням відповідача) орган державної податкової служби (отримувач – УДКСУ у м. Черкаси Черкаської області, код – 38031150, банк – ГУДКСУ у Черкаській області, МФО – 854018, рахунок –№31213206783002, код бюджетної класифікації – 22030001, символ звітності банку – 101) в сумі 6090,00 грн., які підлягають погашенню до задоволення вимог кредиторів.

Направити дану ухвалу рекомендованим листом: боржнику; Придніпровському відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції для виконання п.5 резолютивної частини цієї ухвали суду (в оригіналі з гербовою печаткою суду); а також ініціюючому кредитору; державному реєстратору (реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції, м. Черкаси, вул.Благовісна, 170 – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), для відома: Головному управлінню юстиції у Черкаській області.

Повне судове рішення складено 18.09.2015.

Ухвала з дати її проголошення набрала законної сили, строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" один рік. Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя                                            Ю.А. Хабазня