flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/1435/15 від 29 вересня 2015 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

         29 вересня 2015 року

Справа № 925/1435/15

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: представника за довіреністю – Остроушко Т.І. (від ініціюючого кредитора), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора      державної податкової інспекції у м.Черкасах

                                        Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника                 фізичної особи – підприємця Умнікової Вікторії Юріївни

про                                 порушення провадження у справі про банкрутство, –

ВСТАНОВИВ:

Ініціюючим кредитором, державною податковою інспекцією у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області подано заяву від 25.08.2015 №25506/23-01-10-009 про порушення провадження у справі та визнання банкрутом фізичної особи-підприємця Умнікової В.Ю. (м.Черкаси, вул.Ярославська,8/1, кв.109, ідентифікаційний код 2441101940).

У судовому засіданні представник ініціюючого кредитора вимогу підтримав.

Боржник двічі повідомлявся рекомендованим листом про час і місце судового розгляду за місцем його державної реєстрації, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, відмітками канцелярії на ухвалі суду про відправку, і, виходячи з положень ст.51 ЦК України, абз.7 ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», п.3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 є доказами належного повідомлення учасника провадження у справі про банкрутство боржника. Однак, боржник наданого законом права на участь у судовому засіданні не використав, на вимогу суду в ухвалі документів не надіслав, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив. Суд вважає, що боржник не з’явився у судове засідання та не направив суду витребувані документи без поважних причин. Неявка без поважних причин належним чином повідомленої сторони не є перешкодою для розгляду справи, у зв’язку з чим суд, відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України розглянув справу за наявними у ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212).

Заслухавши присутніх у судовому засіданні та дослідивши наявні у справі матеріали суд установив наступне.

Ухвалою суду 15.09.2015 порушено провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця Умнікової В.Ю., визначено розмір вимог ініціюючого кредитора у сумі 663623,23 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Дослідивши наявні у справі матеріали суд встановив, що до дня судового засідання боржником не подано доказів задоволення вимог кредиторів або укладення мирової угоди; що подані ініціюючим кредитором до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство та у судовому засіданні 15.09.2015 документи свідчать про недостатність майна боржника, фізичної особи-підприємця, для задоволення вимог кредиторів і для відновлення його платоспроможності, а відповідно і про нездатність задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та/або виконати обов'язок із сплати обов'язкових платежів, що відповідно до статей 90 (ч.2), 91 (ч.4) Закону-4212 є правовою підставою визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури.

На запит суду автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення ліквідатором банкрута господарським судом у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Кірєєва І.Л., якого двічі ухвалами суду було зобов’язано до часу проведення судових засідань 15.09.2015 та 29.09.2015 надати суду заяву та копії документів, що підтверджують його право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, викликано у судові засідання, однак у визначені судом строки документи не були надані, арбітражний керуючий на виклик суду не з’явився, причин неявки не повідомив. Відповідно абз. 4 ч. 1 ст. 114 Закону у разі, якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

У зв'язку з викладеними вище обставинами суд призначає розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Іванюка О.М.

Останнім подано суду заяву про згоду стати розпорядником майна в цій справі, а також документів, що підтверджують його право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, досвід та професійні якості: копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1247, виданого 15.07.2013 (наказ Міністерства юстиції України від 07.06.2013 №1115/5); копію договору добровільного страхування; інформацію про його діяльність як арбітражного керуючого.

Суд відхиляє заяву, яка надійшла від арбітражного керуючого Новосельцева В.П. При цьому суд зазначає, що кандидатури обох арбітражних керуючих відповідають вимогам Закону-4214 для їх призначення ліквідатором банкрута, однак враховуючи, що право остаточного вибору кандидатури належить суду, суд надає перевагу кандидатурі Іванюка О.М., оскільки його показники якості роботи у наявних у судді справах, вищі.

Суд вважає, що повноваження Умнікової В.Ю., як власника майна банкрута (в тому числі і повноваження по управлінню та по розпорядженню майном) підлягають припиненню та покладенню на ліквідатора банкрута, що вжиті заходи до забезпечення вимог кредиторів у вигляді арешту на все майно боржника до передачі їх ліквідатору банкрута скасуванню не підлягають.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 37, 38, 41, 90 (ч.2), 91 (ч.4), 114 Закону-2013, суд –

ПОСТАНОВИВ:

1.Визнати фізичну особу – підприємця Умнікову Вікторію Юріївну (м.Черкаси, вул.Ярославська,8/1, кв.109, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків 2441101940) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

2.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича (18003, м.Черкаси, а/с 707, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/ №1247, видане Міністерством юстиції України 15.07.2013, наказ від 07.06.2013 №1115/5).

3.Ліквідатору банкрута:

не пізніше 10-го дня починаючи з дня наступного за датою закінчення строку подання заяв кредиторами з вимогами до боржника подати суду на затвердження реєстр вимог кредиторів.

вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 11.08.1994 №69), реквізити залишеного основного рахунку у банку;

кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна; б) про використання коштів по чергам виплати;

не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

4. Припинити повноваження фізичної особи – підприємця Умнікової В.Ю. по володінню, управлінню і розпорядженню його майном (крім майна, на яке згідно з чинним законодавством України не може бути звернено стягнення, чи майна, яке перебуває у заставі за підставами, не пов'язаними із здійсненням такою особою підприємницької діяльності) та зобов’язати її протягом п'ятнадцяти днів з дня прийняття цієї постанови передати документи на майно, печатки і штампи, бухгалтерські та інші створені при здійсненні підприємницької діяльності документи ліквідатору банкрута.

5.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

6. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання фізичної особи – підприємця Умнікової В.Ю. банкрутом, що додається.

Встановити строк пред'явлення кредиторами вимог до банкрута (фізичної особи – підприємця Умнікової В.Ю. – 30.10.2015.

Постанова суду з дня проголошення набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 01.10.2015.

Направити дану постанову боржнику, ліквідатору банкрута, ініціюючому кредитору, Головному управлінню юстиції у Черкаській області,  державному реєстратору (відділу державної  реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, м.Черкаси, вул.Благовісна, 170 – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та для виконання п.4 резолютивної частини цієї постанови), Соснівському відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, електронною поштою – Кірєєву І.Л., Новосельцеву В.П.

С у д д я                                                                                      Ю.А. Хабазня