flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/1460/15 від 21 березня 2017 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

21 березня 2017 року

Справа № 925/1460/15

  вх.№ 3653/17 від 15.02.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Пилипенко Т.В. (розпорядник майна боржника), представників за довіреностями – Миронової Т.С. (від боржника), Остроушко Т.В. (від державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області), Холостого О.І. (від товариства з обмеженою відповідальністю "Фінанс Траст Груп"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого

                   Пилипенко Т.В.

про            визнання боржника банкрутом та  відкриття ліквідаційної

                   процедури

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   державної податкової інспекції у м. Черкасах

                                           Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника                     приватного підприємства "Вулкан-2"

про                                     визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Розпорядником майна боржника, арбітражним керуючим Пилипенко Т.В., подано заяву від 14.02.2017 №02-01/35 (вх. суду №3653/17 від 15.02.2017) з клопотанням про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення його ліквідатором банкрута.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "Українська спілка соціального розвитку" у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Присутні у судовому засіданні арбітражний керуючий та члени комітету кредиторів заявлене клопотання підтримали. Представник боржника клопотання підтримав. Представник ТОВ "Фінанс Траст Груп" залишив вирішення клопотання на розсуду суду.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212).

 

Заслухавши присутніх у судовому засіданні та дослідивши наявні у справі матеріали суд установив наступне.

Ініціюючим кредитором подано заяву від 31.08.2015 про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, ухвалою суду 15.10.2015 порушено провадження у справі про банкрутство, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Мельника В.О.

19.01.2016 ухвалою суду у справі затверджено реєстр кредиторів із загальною сумою вимог 824217,93 грн. 

Згідно зі звітом розпорядника майна боржника від 14.02.2017 №02-01/36 (вх.№3652/17 від 15.02.2017), з доповненням від 20.03.2017 №02-01/40 (вх.суду №6537/17 від 21.03.2017) заборгованість перед кредиторами становить 824217,93 грн., у т.ч. заборгованість з податків, обов’язкових платежів і страхових внесків – 775042,93 грн., заборгованість із заробітної плати – 24475,04 грн.). Вимоги забезпечені заставою майна боржника складають 2004509,15 грн.

Згідно з даними інвентаризації станом на 20.02.2017 виявлено активів на загальну суму 3260764,87 грн., при цьому виявлено відсутність товарно-матеріальних цінностей на суму 1061107,21 грн. та пасивів на загальну суму 2109343,28 грн.

Розпорядник майна боржника (на підставі рішення комітету кредиторів /протокол від  09.02.2017 №2/ звернувся до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури. У судовому засіданні пояснив, що боржник будь-якої діяльності не здійснює і можливості відновлення її діяльності відсутні, незважаючи на наявні активи. Заяв від осіб, які б виявили бажання взяти участь в санації боржника не надійшло, укладення мирової угоди неможливе, оскільки не всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловлюють згоду на її укладення.

Вказані обставини підтверджені наданими суду доказами (документами про виникнення заборгованості перед кредиторами, про здійснення ліквідатором роботи із виявлення кредиторів, аналізу документів та майна боржника). 

Аналізуючи установлені обставини суд дійшов висновку про неможливість відновлення платоспроможності боржника, а відповідно і про неспроможність боржника виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, що є правовою підставою визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У судовому засіданні на запитання суду арбітражний керуючий Пилипенко Т.В. останній підтвердив свою згоду на участь у справі та відсутність обставин, які перешкоджають призначенню його на посаду ліквідатора банкрута.

Враховуючи наявність рішення комітету кредиторів, відсутність у суду заперечень щодо призначення вказаної особи на посаду ліквідатора банкрута суд вважає, що клопотання комітету кредиторів про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пилипенко Т.В., який виконував повноваження розпорядника майна боржника,  підлягає задоволенню.

Одночасно суд вважає за необхідне звернути увагу ліквідатора банкрута, що згідно із ст. 40 Закону-4212, у разі потреби, членів ліквідаційної комісії призначає господарський суд за клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів.

Відповідно до ч.1 ст.38 Закону-4212 з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, скасовується. За таких обставин, суд вважає, що підлягають скасуванню заборони на майно боржника (чи будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника), накладені ухвалою суду від 15.10.2017.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 37, 38, 41, 95, 114 Закону-4212, суд –

П О С Т А Н О В И В :

1.Визнати приватне підприємство  "Вулкан-2" (18002, м.Черкаси, вул.О.Дашковича,20, оф.4, ідентифікаційний код 21383790) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

2.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пилипенко Тетяну Вікторівну (18021, м.Черкаси, вул.Гагаріна, 83, кв.29, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/ №1443, видане Міністерством юстиції України 09.07.13, наказ від 03.07.2013 №1318/5), у зв’язку з чим припинити його повноваження як розпорядника майна боржника.

3.Ліквідатору банкрута:

вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці з дня прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 02.09.2014 №879), баланс банкрута як цілісного майнового комплексу, реквізити залишеного основного рахунку у банку. До повного прийняття фінансово-господарської документації, печаток і штампів банкрута від керівника про хід їх витребування інформувати кожні два місяці;

кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна (особу організатора аукціону, вартість оцінки майна, хронологічний перелік вчинених дій при проведенні аукціонів, суми продажу, найменування покупців, дати передачі майна і надходження коштів); б) про використання коштів по чергам виплати (отримувач, підстава здійснення платежу, сума, дата і номер платіжного документа). Відомості про виплату заборгованої заробітної плати надаються із зазначенням узагальнених даних про дати виплати, про суми виплати та про кількість осіб, та із доданням копій документів на виплату коштів;

не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням вчинених дій, установлених фактів, доказів на їх підтвердження, аналізу руху активів /коштів, майна тощо/ та висновків на предмет законності руху активів і можливості їх повернення боржнику), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

4. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута. Посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

5.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

6.Скасувати заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 15.10.2017, в т.ч. звільнити активи банкрута з податкової застави (у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна: запис 2 зареєстровано 18.07.2012 14:59:33 за №12753850).

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання приватного підприємства "Вулкан-2" банкрутом, що додається.

Постанова суду з дня проголошення набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 24.03.2017.

Направити цю постанову боржнику, ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (2), Головному управлінню юстиції у Черкаській області,  державному реєстратору (виконкому Черкаської міської ради – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та для виконання п.4 резолютивної частини цієї постанови), Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції (для виконання п.6 резолютивної частини цієї постанови суду).

Суддя                                                                    Ю.А. Хабазня