flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1499/17 від 24 листопада 2017 року (прийняття до розгляду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про прийняття заяви до розгляду

24 листопада 2017 року

Справа № 925/1499/17

Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши матеріали за заявою

ініціюючого кредитора      Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника      товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М""

про                      банкрутство,

визнав подані матеріали достатніми для прийняття заяви до розгляду.

Керуючись ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України, ст.12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд  

УХВАЛИВ:

1.Прийняти до розгляду заяву про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Родень-М" (м.Черкаси, вул.Благовісна, б.299, кв.132, ідентифікаційний код 14196320).

2.Підготовче засідання призначити на 10 год. 20 хв. 07 грудня 2017 року.

Засідання провести у приміщенні господарського суду за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка,307. Представникам про свою явку повідомити у к.317.

Визнати явку представників сторін обов‘язковою.

Звернути увагу учасників провадження у справі про банкрутство боржника, що причини неявки мають підтверджуватись доказами та що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні), не позбавляє можливості керівника призначити іншого або представляти інтереси особисто, а також не позбавляє сторону можливості направити витребувані судом відомості і документи.

3.Вказати, що автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено Борових І.А..

Зобов’язати визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі.

4.Зобов'язати сторони до дня засідання надати суду наступні додаткові документи, докази, відомості, необхідні для вирішення питання про порушення провадження у справі про банкрутство:

боржнику:

відзив на заяву про порушення справи про банкрутство, який повинен містити відомості, передбачені ч.2 ст.13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та докази відправлення заявнику копії відзиву;

довідку про середньомісячну заробітну плату керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи;

довідку Фонду державного майна України (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) про те, чи перебуває на балансі боржника майно державної власності (в т.ч. яке в процесі приватизації  не увійшло до статутного капіталу боржника);

докази, що підтверджують належність боржника до державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, або об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації,

докази, що підтверджують належність боржника до підприємств визначених ст. 85 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

відомості про представника працівників боржника, обраного відповідно до ст.1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,

представнику мати з собою установчі документи, та документи, що підтверджують його  повноваження (довіреність, паспорт, на керівника – наказ).

баланс підприємства на кінець останнього звітного періоду,

загальну суму заборгованості боржника перед кредиторами (перелік кредиторів та суми заборгованості, список працівників і сум заборгованості по заробітній платі);

відомості про наявні у боржника активи (кошти, які знаходяться на його рахунках у банках чи фінансово-кредитних установах, поштові адреси банків чи інших фінансово-кредитних установ; перелік дебіторів із зазначенням найменування дебітора, його адреси, переліку документів про право вимоги (договорів, накладних), суми боргу; перелік договорів на передачу майна боржником іншим особам в оренду, позику, заставу безоплатне користування тощо, чи перелік майна переданого без таких договорів;

Ініціюючому кредитору:

первинні документи, які стали підставою стягнення боргу за судовим рішенням (декларації, розрахунки, рішення, інші первинні документи);

повний обгрунтований математичний розрахунок усієї заявленої суми боргу (доцільно у вигляді таблиці), який повинен містити окремі розрахунки таких сум: а) безспірних вимог основного боргу (без пені і штрафних санкцій); б) вимог залежно від черги їх погашення. Розрахунки повинні містити посилання на відповідні докази (первинні документи), які підтверджують вказані у розрахунку суми;

докази переходу права вимоги до боржника від ДПІ у м. Черкаси;

відомості про те, чи проводилась перевірка на наявність ознак злочину за фактами вказаного у заяві про порушення справи про банкрутство податкового боргу, та копії відповідних постанов про порушення кримінальних справ чи відмову у їх порушенні;

копії двох останніх балансів боржника (за наявності).

Докази, які подаються суду, мають відповідати вимогам ст.36 ГПК України і п.2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18. Докази мають подаватись із їх докладним описом у супровідному листі. У разі подання належним чином засвідчених копій доказів, представнику необхідно мати ці докази в оригіналі для пред’явлення суду чи подання у справу на вимогу суду.

Копію ухвали направити: ініціюючому кредитору, а також рекомендованим листом арбітражному керуючому, боржнику.

Суддя                                                                                               Ю.А. Хабазня