flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1652/14 від 27 березня 2015 року (відмова у задоволенні клопотання) (6)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27 березня 2015 року                                            Справа № 925/1652/14

вх. № 5878/15 від 12.03.2015

         Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши заяву

заявника  боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

                  Назаренка С.А.

про            витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      Тальнівської об’єднаної державної податкової

                                      інспекції

до боржника               приватного підприємства  "Агропромислова компанія

                                      "Інтерсервіс"

про                               визнання банкрутом, –

В С Т А Н О В И В :

Постановою суду від 23.12.2014 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Назаренка С.А.

Боржник у особі ліквідатора банкрута (арбітражний керуючий Назаренко С.А.) звернувся до суду з клопотанням від 09.03.2015 №02-22/433 про витребування від управління державної міграційної служби України в Черкаській області відомостей про адресу проживання Безушко Н.І. (11.02.1969 року народження, паспорт серії НС №083422, виданий 03.04.1996 Тальнівським РВ УМВС України в Черкаській області).

Підставою подання клопотання вказано ч.2 ст.41, ч.1 ст.2, ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-2013), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України

 Заява мотивована тим:

що 14.02.2015 за вих.№02-22/317 звернувся із запитом на отримання цієї інформації від управління державної міграційної служби України в Черкаській області, однак 23.02.2015 отримав відповідь від 19.02.2015 №06/4031 з відмовою у наданні інформації з посиланням на те, що запитувана інформація належить до  категорії персональних даних про особу і є конфіденційною. Поширення, розповсюдження, оприлюднення, реалізація у встановленому законом порядку відомостей чи сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована можливо лише за наявності згоди на це особи, про яку зібрані відомості або у прямо визначених законом випадках і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Відповідно до ч.6 ст.100, ч.3 ст.122 ЦПК України та ч.3 ст.107 КАС України інформація про місце перебування (проживання) фізичної особи може бути витребувана судом та надана останньому протягом трьох днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання (перебування) такого звернення. Разом з тим, у листі наголошено, що послуга видачі довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб належить до переліку платних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098.

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами, далі – Закон-2013) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

За таких обставин суд вважає, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати ту інформацію, клопотання про витребування якої заявлено, однак, вказана інформація необхідна по справі про банкрутство для з’ясування обставин про місце проживання засновника боржника і використання ним прав по управлінню боржником та розпорядженню його майном.

         Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст.2, ст.ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст.38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

У Х В А Л И В :

1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А. задовольнити.

2.Зобов’язати управління державної міграційної служби України в Черкаській області надати господарському суду Черкаської області у справу №925/1652/14 інформацію про адресу проживання Безушко Надії Іванівни (11.02.1969 року народження, паспорт серії НС №083422, виданий 03.04.1996 Тальнівським РВ УМВС України в Черкаській області).

Направити ухвалу арбітражному керуючому Назаренко С.А., управлінню державної міграційної служби України в Черкаській області (18000, м.Черкаси, вул.Пастерівська,104).

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.