flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала № 925/1736/14 від 22 жовтня 2014 року (порушення провадження)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

 УХВАЛА

про порушення провадження у справі

 

                         22 жовтня 2014 року                                                Справа № 925/1736/14

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: особистоОстроушко Т.В. (від ініціюючого кредитора), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора державної податкової інспекції у м.Черкасах

                                          Головного      управління Міндоходів у Черкаській

                                          області

до боржника                    фізичної особи – підприємця Оніщенка Віктора

                                          Миколайовича

про   порушення провадження у справі про банкрутство, –

 

Державною податковою інспекцією у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області подано заяву від 02.10.2014 вх.№21716/14 про порушення провадження у справі про визнання банкрутом фізичної особи – підприємця Оніщенка Віктора Миколайовича.

У судовому засіданні представник ініціюючого кредитора вимоги про порушення провадження у справі про банкрутство боржника підтримав.

Боржник повідомлявся рекомендованим листом про час і місце судового розгляду за місцем його державної реєстрації, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, відмітками канцелярії на ухвалі суду про відправку, і, виходячи з положень ст.51 ЦК України є доказами належного повідомлення учасників провадження у справі про банкрутство боржника. У зв’язку з неотриманням поштової кореспонденції за вказаною стороною адресою (при відсутності у справі заяви про необхідність надсилання ухвал на іншу адресу), суд вважає, що сторона не отримала ухвалу суду, не з’явилась у судове засідання та не направила суду витребувані документи без поважних причин. Неявка без поважних причин належним чином повідомленої сторони не є перешкодою для розгляду справи.

До часу проведення судового засідання від арбітражного керуючого Добровольського А.П., визначеного автоматизованою системою для призначення у даній справі, заяви про згоду на участь у даній справі чи й будь-яких інших заяв не надійшло.

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши представника ініціюючого кредитора та дослідивши наявні у справі докази суд –

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі – Закон-2013) справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом-2013. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Відповідно до п.2 ч.3  ст. 90 Закону-2013 заяву про порушення справи про банкрутство фізичної особи можуть подати кредитори, за винятком кредиторів, вимоги яких пов'язані з зобов'язаннями, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, кредиторів, які мають вимоги щодо стягнення аліментів, а також інші вимоги особистого характеру.

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 07.05.2014 боржник зареєстрований як фізична особа - підприємець.

Постановами Черкаського окружного адміністративного суду: від 31.08.2012 у справі №2а/2370/512/2011 з боржника в доход бюджету через державну податкову інспекцію у м.Черкасах стягнуто кошти на погашення податкового боргу у сумі 537353,64 грн.; від 02.07.2012 у справі №2а/2370/536/2011 з боржника в доход бюджету через державну податкову інспекцію у м.Черкасах стягнуто кошти на погашення податкового боргу у сумі 1294830,57 грн.; від 25.11.2010 у справі №2а-4902/10/2370 з боржника в доход бюджету через державну податкову інспекцію у м.Черкасах стягнуто кошти на погашення податкового боргу у сумі 165912,44 грн. На примусове виконання зазначених судових рішень видано виконавчі листи від 31.10.2012, 14.09.2012, 21.06.2011. Виконавчі провадження з їх виконання відкрито постановами Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції від 04.12.2012 (ВП№3545799), 21.09.2012 (ВП№34412542), від 08.07.2011 (ВП№28313329). Постановами від 05.03.2014, від 18.09.2014, від 18.03.2014 зазначені виконавчі документи повернуто стягувачеві у зв’язку із відсутністю у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення і безрезультатністю заходів з їх розшуку.

Таким чином: безспірна сума основного боргу, з наявністю якої Закон-2013 визначає можливість подальшого продовження провадження у справі про банкрутство, на час порушення провадження у справі складає 2007544,15 грн.; вимоги боржника не погашені більше трьох місяців з моменту відкриття виконавчого провадження (08.07.2011); ініціюючим кредитором вживалися заходи щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

Вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Суд вважає, що вимоги заявника підлягають визнанню у повному обсязі у розмірі 2007544,15 грн., які відповідно до ст.92 Закону підлягають погашенню у другу чергу, оскільки підтверджуються вищеназваними судовими рішеннями.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Добровольського А.П., який згоди на участь у справі не надав. Разом з тим, до дня судового засідання надійшла заява арбітражного керуючого Левченко Н.П. від 22.10.2014 №23504/14 зі згодою на участь у справі про банкрутство боржника як розпорядника майна, ліквідатора банкрута, керуючого санацією.

Згідно із статтями 7 та 16 Закону-2013 у разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з'ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози. Залежно від категорії боржника, виду його діяльності та наявності у нього майна господарський суд застосовує загальний, спеціальний або спрощений порядок провадження у справі про банкрутство. Спрощений порядок застосовується під час ліквідації банкрута без застосування процедур розпорядження майном та санації.

Згідно із ч. 2 ст. 91 Закону-2013 за заявою фізичної особи господарський суд може відкласти розгляд справи про банкрутство не більше ніж на два місяці для проведення фізичною особою розрахунків з кредиторами чи укладення мирової угоди. Однак такої заяви до суду не надійшло.

Враховуючи вищевикладене, та здійснення розгляду справи з урахуванням особливостей банкрутства фізичної особи - підприємця, передбачених ст.90 Закону-2013, суд вважає за необхідне призначити підсумкове засідання та вирішити питання щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута у підсумковому засіданні суду при вирішенні питання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

На виконання вимог ч.9 ст.16 Закону-2013 та з урахуванням ст.7 Закону-2013 суд також вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Оскільки на момент прийняття заяви ініціюючого кредитора про порушення справи про банкрутство фізичної особи господарський суд не прийняв рішення про накладення арешту на майно фізичної особи, за винятком майна, на яке згідно із законодавством України не може бути звернено стягнення, та майна, що перебуває в заставі з підстав, не пов'язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності, таке рішення підлягає прийняттю відповідно до ч.1 ст. 91 Закону-2013.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10-12, 16, 19, 90, 91  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",  суд –

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця Оніщенка Віктора Миколайовича (м.Черкаси, вул. Петровського, б.145, кв.2, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків  2348815512).

2.Визначити розмір вимог ініціюючого кредитора у сумі 2007544,15 грн. податкового боргу, які підлягають погашенню у другу чергу.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Призначити підсумкове судове засідання на 06 листопада 2014 року  на 10 год. 00 хв. для вирішення питання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора банкрута у порядку ст.91 Закону-2013.

5.Накласти арешт на все майно підприємця-громадянина Оніщенка Віктора Миколайовича, шляхом: оголошення заборони його відчуження (зі складенням і направленням відповідної постанови). Арешт накласти за винятком майна, на яке згідно із законодавством України не може бути звернене стягнення, та майна, що перебуває у заставі з підстав, не пов'язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності. Заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження арештованим майном (в т.ч. щодо відчуження його у будь-який спосіб).

Боржник зареєстрований за адресою (місце проживання боржника): м.Черкаси, вул.Петровського,145, кв.2, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків 2348815512. 

6.Державній виконавчій службі направити суду до дня судового засідання: постанову про накладення арешту та акт опису й арешту майна; відомості про наявність відкритих виконавчих проваджень стосовно боржника.

 

Направити дану ухвалу рекомендованим листом: боржнику; арбітражним керуючим Добровольському А.П., Левченко Н.П., ініціюючому кредитору; Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, для відома: Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Придніпровському районному суду м. Черкаси.

Повне судове рішення складено 27.10.2014.

Ухвала набрала законної сили 22.10.2014, строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” один рік. Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

 

Суддя                                                                             Ю.А. Хабазня