flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1847/15 від 12 травня 2016 року № 1 (відмова в задоволенні заяви)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

12 травня 2016 року    № 1

Справа № 925/1847/15

                                                                                                      вх. №30606/15 від 31.12.2015

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (розпорядник майна), особистофізичної особи-підприємця Кузнєцова Є.В., представників за довіреностями – Святченко Н.А. (від товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит-2003"), Хомякової Л.В. (від підприємства об’єднання громадян "ЧЕРКАСИТАРА" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Рух за рівні можливості"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяви

заявників           1) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

                   2) уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

                   на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси і кредит"

про             вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних

                   вимог на предмет спору

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "Укр

                                          Євро Трейд"

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит-

                                          2003"

про                                  визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" Чернявською О.С у особі її представника (далі – Фонд, Банк, заявники) подано заяви без дати і номеру (відповідно вх. суду №8574/16 від 28.04.2016 та вх.суду №8578/16 від 28.04.2016) про вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

При цьому, у назві заяв вказано про вступ у справу на стороні відповідача, у прохальній же частині заяв вказано про вступ у справу на стороні позивача, по тексту заяви не вказано на стороні якої саме юридичної особи  заявники просять залучити їх до участі у справі.

Підставою для вступу у справу вказано ті обставини, що ухвалами суду від 17.03.2016, 31.03.2016 та окремою ухвалою суду від 31.03.2016 від заявників витребувано інформацію, яка є банківською таємницею, що існує особливий порядок розкриття банківської таємниці та притягнення до відповідальності за її незаконне розкриття, що при прийнятті судового рішення суд має відповідно до ст.82 Господарського процесуального кодексу України обмежуватися доказами, поданими сторонами.

У судовому засіданні розпорядник майна боржника, фізична особа-підприємець Кузнєцов Є.В. проти задоволення заяв заперечили з тих підстав, що Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212) не передбачає серед учасників провадження у справі про банкрутство позивача чи відповідача, що відповідно третіх осіб на стороні останніх у справі про банкрутство бути не може, що не зрозумілим вбачається на стороні кого з учасників провадження у справі заявники мають намір виступати в якості третіх осіб, що заяви не містять зазначення, яким саме чином прийняте судове рішення впливатиме на їх права.

Представник боржника проти задоволення заяв заперечив і пояснив, що на цей час усі відносини боржника з ПАТ "Банк "Фінанси і Кредит" вичерпані, що у банку до боржника вимоги відсутні, у зв’язку з чим підстави для залучення до участі у справі Фонду та Банку відсутні.

Представник підприємства об’єднання громадян "ЧЕРКАСИТАРА" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Рух за рівні можливості", залишив вирішення питання на розсуд суду.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що у задоволенні заяв необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 27 Господарського процесуального кодексу України: треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін; у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі; питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу.

У справі про банкрутство такі учасники провадження як позивач чи відповідач і процесуально, і фактично відсутні, а заявники не вказали конкретно на стороні кого саме (якої з юридичних осіб) вони бажають вступити у справу.

Також заява не містить викладу обставин про те, яким чином судове рішення про визнання чи невизнання вимог підприємства об’єднання громадян "ЧЕРКАСИТАРА" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Рух за рівні можливості" до ТОВ "Фаворит-2003" може вплинути на права або обов'язки заявників, зокрема не вказано, яке саме конкретне їх право чи обов’язок можуть виникнути, змінитися або бути припиненими з моменту прийняття судового рішення. Вказані ж у заявах обставини не є такими підставами, оскільки стосуються правовідносин (обов’язку) подання заявниками у справу витребуваних судом за клопотанням сторін доказів і інформації, необхідних для розгляду вимог і заперечень по суті.

Суд вважає, що якщо сторона клопоче про витребування від Банку доказів, які навіть розкривають її банківську таємницю, то це є правом сторони. Крім того, клопотання про витребування судом доказів і інформації від заявників було викликано саме ненадання боржнику витребуваної ним інформації, тобто невиконанням заявниками вимог п.1 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Керуючись ст.86, 27 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяв без дати і номеру Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вх. суду №8574/16 від 28.04.2016) та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" Чернявської О.С. (вх.суду №8578/16 від 28.04.2016) про вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача відмовити.

Повне судове рішення складено 13.05.2016.

Направити цю ухвалу розпоряднику майна боржника, Кузнєцову Є.В., боржнику, підприємству об’єднання громадян "ЧЕРКАСИТАРА" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Рух за рівні можливості", а також рекомендованим листом уповноваженій особі ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ "Банк "Фінанси і Кредит" Чернявській О.С. (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців,60), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (м.Київ, бул.Шевченка,33-в).

 

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.