flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1847/15 від 19 січня 2017 року № 3 (відмова у задоволенні клопотання)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

19 січня 2017 року № 3

Справа № 925/1847/15

вх.№12863/16 від 29.06.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (розпорядник майна), фізичної особи-підприємця Кузнєцова Є.В., представників за довіреностями – Святченко Н.А., (від товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит-2003"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника            розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

про                      припинення процедури розпорядження майном боржника і введення процедури санації  

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "Укр

                                          Євро Трейд"

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит-2003"

про                                  визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Розпорядником майна боржника, арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. заявлено клопотання від 21.06.2016 №02-01/19-27 з вимогами: припинити процедуру розпорядження майном боржника та повноваження  розпорядника майна, арбітражного керуючого Ярмолінськго Ю.В.; ввести процедуру санації боржника строком на шість місяців, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., зобов'язати останнього розробити та подати на затвердження суду план санації боржника; установити грошову винагороду керуючому санацією у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

Заяву подано з тих підстав, що зборами кредиторів прийнято рішення (протокол від 21.06.2016 №1) делегувати комітету кредиторів повноваження щодо права вибору судової процедури, наступної за розпорядженням майном боржника, та звернення до суду з відповідним клопотанням без погодження зборами; що на засіданні 21.06.2016 (протокол №1) комітетом кредиторів прийнято рішення про доцільність введення процедури санації боржника; що боржник фінансово-господарську діяльність не здійснює; що за результатами проведеної 27.01.2016 інвентаризації майна боржника балансова вартість активів становить: 23003177,9 грн., з них: будинки та споруди - 19580924,11 грн., земельні ділянки - 284341,00 грн.; машини та обладнання - 899135,00грн.; транспортні засоби - 1747217,54 грн.; інструменти, прилади, інвентар та меблі - 392 967,67 грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 98595,62 грн., дебіторська заборгованість боржника складає 473620,44 грн.; що загальна ринкова вартість майна боржника становить 130650496,20 грн.; що активів, власником яких є боржник, достатньо для погашення кредиторської заборгованості у повному обсязі; що за таких обставин підстави для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відсутні, і доцільною наступною судовою процедурою є санація боржника.

У судовому засіданні розпорядник майна боржника, а також члени комітету кредиторів заявлене клопотання підтримали.

Представник боржника проти клопотання заперечив.

Відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Заслухавши учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

1.Зборами кредиторів боржника (протокол від 21.06.2016 №1) прийнято рішення  делегувати комітету кредиторів повноваження щодо права вибору судової процедури, наступної за розпорядженням майном боржника, та звернення до суду з відповідним клопотанням, без погодження зборами. Комітетом кредиторів боржника (протокол від 21.06.2016 №1) прийнято рішення вважати доцільним введення процедури санації боржника та звернутися до суду із відповідним клопотанням, на подання якого уповноважити розпорядника майна боржника.

2.Відповідно до статей 26, 27 і 28 Закону-4212:

" 8. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом;

2.До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів зобов'язані прийняти одне з таких рішень:

схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації;

подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником;

подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди.

У разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном.

3. У підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає одне з таких судових рішень:

ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому статтею 30 цього Закону;

ухвалу про введення процедури санації та зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі відхилення плану санації боржника зборами кредиторів або неподання його боржником;

постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство;

ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду в межах граничного строку, визначеного цим Законом.

4. У разі якщо комітетом кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд протягом п'яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника за наявності ознак банкрутства приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, якщо інше не передбачено цією статтею.

5. У разі якщо комітетом кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень або прийняте рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, господарський суд має право винести ухвалу про введення процедури санації у випадках…

1. Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців."

3. При аналізі вищевказаних норм суд виходить з того, що Закон-4212 не містить (як і взагалі, в принципі, норми усіх чинних законів не можуть містити) норми, які суперечать одна одній.

Аналіз же вказаних норм дає підстави для висновку про те, що повноваження по розгляду питань щодо наступної судової процедури (в тому числі і щодо санації – про її введення, про установлення строку, про затвердження плану санації, право на подання суду клопотань) надані як комітету кредиторів, так і зборам кредиторів, однак, ухвалу про наступну судову процедуру суд приймає лише за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів (ч.3 ст.27 Закону-4212), а за рішенням комітету кредиторів суд визначає лише строк процедури розпорядження майном (ч.1 с.27 Закону-4212). В іншому випадку слід визнати, що наведені вище норми суперечать одна одній, що є неприйнятним.

 

4.Згідно ж з матеріалами справи збори кредиторів:

а) делегували повноваження комітету кредиторів, що взагалі є неприпустимим, оскільки Закон-4212 встановлює виключну компетенцію як зборів кредиторів, так і комітету кредиторів (тобто кожен з цих органів може прийняти лише таке рішення, право на прийняття якого йому прямо надано Законом-4212);

б) покладеного на них ч.2 ст.27 Закону-4212 обов’язку не виконали.

Оскільки комітет кредиторів з наступною процедурою у справі визначився, у суду відсутні підстави для застосування ч.4 і 5 ст.27 Закону-4212.

За таких обставин рішення про наступну судову процедуру мають прийняти збори кредиторів боржника.

Керуючись ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.27, 28 Закону-4212, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 21.06.2016 №02-01/19-27 відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 23.01.2017

Направити цю ухвалу розпоряднику майна боржника, членам комітету кредиторів (1), боржнику.

  Суддя                                                                            Ю.А. Хабазня