flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1874/13 від 24 жовтня 2017 року (накладено арешт)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

24 жовтня 2017 року

Справа № 925/1874/13

вх. № 21848/17 від 11.10.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., не з’явились – ліквідатор банкрута, а також представники від публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», Головного управління Національної поліції України у Черкаській області, розглядає у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Гусака Ю.М.

про             оголошення розшуку та затримання транспортних засобів банкрута

у справі за заявою

ініціюючого кредитора       публічного акціонерного товариства

                                               “Укрсоцбанк”

до боржника                         приватного підприємства “Бізнес Гранд”

про                                         визнання  банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Постановою суду від 24.11.2016 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Гусака Ю.М.

Боржник у особі ліквідатора банкрута звернувся до суду з клопотанням від 09.10.2017 №02-02/09.10.17/1 (вх.суду №21848/17 від 11.10.2017) про накладення арешту та оголошення у розшук транспортних засобів банкрута.

Заява мотивована тим,

що 01.12.2016 за №02-02/01.12.16/15 ліквідатор банкрута звернувся до регіонального сервісного центру МВС України в Черкаській області про надання інформації про зареєстровані за боржником транспортні засоби та 12.12.2016 отримав відповідь за №31/23/1-2003 із переліком транспортних засобів, які згідно з АІС «ДАІ-2000» Черкаської області значились зареєстрованими за ПП «Бізнес Гранд» та в подальшому були зняті підприємством з обліку з метою їх реалізації, а також ті, що станом на 09.12.2016 значаться зареєстрованими за боржником;

що в результаті проведеної в ході ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Гусаком Ю.М. інвентаризації активів боржника зареєстрованих за боржником транспортних засобів: ГАЗ 3302, 2007 року випуску, д.з. ВІ3158АО (номер кузова Y69А0111170А65069); ЗАЗ 110247, 2005 року випуску, д.з.СА2813АС (номер двигуна 24570050583321, номер кузова Y6D11024750412264) та ЗАЗ 110307-42, 2007 року випуску, СА1569АО (номер двигуна 24770070713069, номер кузова Y6D11030770121937) за юридичною адресою боржника не виявлено і місце їх знаходження невідоме;

що на звернення  до керівництва боржника (виконуючого  до 24.11.2016 обов’язки керівника ПП «Бізнес Гранд» Холодного Олега Віталійовича) від 01.12.2016 №02-02/10.12.16/02 з вимогами про передачу майна боржника вказані транспортні засоби ліквідатору банкрута передані не були, що підтверджується актами прийому-передачі документів та матеріальних цінностей від 22.12.2016);

що місцезнаходження вищевказаних транспортних засобів невідоме і що ліквідатор банкрута не має повноважень самостійно вимагати від правоохоронних органів оголосити їх у розшук.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника повідомлені про час і місце розгляду справи, однак голова комітету кредиторів (публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»), а також Головне управління Національної поліції України у Черкаській області участі представників у судове засідання не забезпечили, про причини їх неявки до суду не повідомили.

Ліквідатор банкрута повідомив про неможливість явки у судове засідання, направив клопотання від 23.10.2017 (вх.суду №22681/17 від 24.10.2017) про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданого на розгляд клопотання судом засовуються положення Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212).

Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону-4212 провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 41 Закону-4212 ліквідатор банкрута має повноваження і зобов’язаний (зокрема): вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ст. 18 Закону-4212 господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи про банкрутство чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику укладати без згоди арбітражного керуючого (розпорядника майна) правочини (договори), а також зобов'язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону України “Про виконавче провадження” у разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника державний виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання поліцією. Тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних майданчиках чи стоянці виявленого за результатами розшуку транспортного засобу боржника здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Розшук транспортного засобу боржника припиняється в разі його виявлення, про що виконавцем не пізніше наступного робочого дня виноситься постанова про зняття майна з розшуку.

Відповідно до Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 25.06.2002 №607/56/5 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.06.2002 за №541/6829, зокрема її пунктів 3.1, 3.2, 4.8 розшук транспортних засобів боржника здійснюється органами внутрішніх справ у порядку, встановленому чинним законодавством України у виконавчому провадженні за постановою державного виконавця. У разі їх виявлення органи внутрішніх справ у триденний термін з моменту виявлення повідомляють ініціатора розшуку про місце знаходження, а транспортні засоби боржника негайно затримують та доставляють на спеціальні майданчики чи стоянки тимчасового зберігання Державтоінспекції.

Враховуючи, що місце знаходження належних приватному підприємству «Бізнес Гранд» транспортних засобів невідоме; що при проведенні інвентаризації майна банкрута останніх не виявлено; що ліквідатор банкрута позбавлений повноважень безпосередньо вимагати від поліції оголосити транспортний засіб в розшук; що для виконання покладених на поліцію відповідно до п. 4 ч.1 ст.35 Закону України “Про Національну поліцію” обов’язків, право зупиняти транспортні засоби надано останній у разі їх перебування у розшуку; що відповідно до ч.3 ст.36 Закону України “Про виконавче провадження” розшук транспортних засобів боржника здійснюється поліцією; що оголошення розшуку можливе органом ДВС лише за наявності виконавчого документа суд вважає, що клопотання ліквідатора підлягає задоволенню як захід забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на транспортні засоби та оголошення їх в розшук з метою повернення майна в ліквідаційну масу банкрута.

Враховуючи викладене, керуючись ст.18 Закону-4212, п.4 ч.1 ст.35 Закону України “Про Національну поліцію”, ч.2 ст.40 Закону України “Про виконавче провадження”, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

У Х В А Л И В :

Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута арбітражного  керуючого  Гусака Ю.М. від 09.10.2017 №02-02/09.10.17/1 (вх.суду №21848/17 від 11.10.2017) задовольнити.

Накласти арешт з оголошенням в розшук належних приватному підприємству «Бінес Гранд» (Черкаська область, м.Черкаси, вул.Б.Хмельницького,55, ідентифікаційний код 22797750) наступних транспортних засобів:

ГАЗ 3302, 2007 року випуску, білий, д.з. ВІ3158АО, номер кузова Y69А0111170А65069;

ЗАЗ 110247, 2005 року випуску, червоний, д.з. СА2813АС, номер двигуна 24570050583321, номер кузова Y6D11024750412264;

ЗАЗ 110307-42, 2007 року випуску, синій, д.з. СА1569АО, номер двигуна 24770070713069, номер кузова Y6D11030770121937.

Ухвала набрала законної сили 24.10.2017, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України. Строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” три роки.

Повне судове рішення складено та видано 30.10.2017.

Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (1), Головному управлінню Національної поліції України у Черкаській області, а також рекомендованим листом з повідомленням (за підписом судді і гербовою печаткою) Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції.

Суддя                                                                                                Ю.А. Хабазня