flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постанова по справі № 925/1941/14 від 4 червня 2015 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

04 червня 2015 року

Справа № 925/1941/14

 

                                                                                вх.№12009/15 від 19.05.2015

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Яцен Ю.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника            ініціюючого кредитора

про                      визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      Кам’янської об’єднаної державної податкової

                                               інспекції Головного управління Міндоходів у

                                               Черкаській області

до боржника                        товариства з обмеженою відповідальністю

                                               "Щедрий хутір"

про                                         визнання боржника банкрутом,-

ВСТАНОВИВ:

До дня підсумкового судового засідання 21.05.2015 ініціюючим кредитором-головою комітету кредиторів, на підставі рішення комітету кредиторів (протокол від 18.05.2015 №2) заявлено  клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення на посаду ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Вінника А.С.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак розпорядник майна боржника, представники від ініціюючого кредитора, боржник, арбітражний керуючий Вінник А.С. у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Від розпорядника майна боржника надійшло клопотання від 28.05.2015№16/24 (вх.№13112/15 від 02.06.2015) про розгляд справи без його участі, у якому останній підтримав рішення комітету кредиторів про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Вінника А.С.

 Боржник повідомлявся рекомендованим листом про час і місце судового розгляду за місцем його державної реєстрації, що підтверджується відмітками канцелярії на ухвалі суду про відправку, і, виходячи з положень ст.93 ЦК України, абз.7 ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», п.3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 є доказами належного повідомлення учасника провадження у справі про банкрутство боржника. У зв’язку з неотриманням поштової кореспонденції за вказаною стороною адресою (при відсутності у справі заяви про необхідність надсилання ухвал на іншу адресу), суд вважає, що сторона не отримала ухвалу суду, не з’явилась у судове засідання та не направила суду витребувані документи без поважних причин. Неявка без поважних причин належним чином повідомленої сторони не є перешкодою для розгляду справи, у зв’язку з чим суд, відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України розглянув справу за наявними у ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом засовуються положення  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-2013).

Заслухавши присутніх у судовому засіданні та дослідивши наявні у справі матеріали суд установив наступне.

Ухвалою суду від 10.03.2015 порушено провадження у справі про банкрутство, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Родь А.О..

05.05.2015 ухвалою суду у справі затверджено реєстр кредиторів із загальною сумою вимог 15031971,00 грн. 

Згідно зі звітом розпорядника майна боржника, надісланим останнім  листом від 28.05.2015 №16/25 (вх.№13113/15 від 02.06.2015) борги складають 15032,00 тис. грн. (заборгованість з податків, обов’язкових платежів і страхових внесків), активів боржника у ході здійснення процедури розпорядження майном не виявлено.

Зборами кредиторів обраний комітет кредиторів (протокол зборів №1 від 18.05.2015). Голова комітету кредиторів звернувся до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Вінника А.С..

Заяв від осіб, які б виявили бажання взяти участь в санації боржника не надходило.

Вказані обставини підтверджені наданими суду доказами (документами про виникнення заборгованості перед кредиторами, про здійснення ліквідатором роботи із виявлення кредиторів, аналізу документів та майна боржника). 

Аналізуючи установлені обставини суд дійшов висновку про недостатність активів боржника-юридичної особи для задоволення вимог кредиторів і для відновлення його платоспроможності, а відповідно і про неспроможність боржника виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, що є правовою підставою визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Комітет кредиторів (протокол №2 від 18.05.2015) подав суду клопотання про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Вінника А.С. Останній в установленому ч.2 ст.114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” подав суду заяву про відсутність обставин і умов, які перешкоджають призначенню його на цю посаду.

Враховуючи наявність рішення комітету кредиторів, наявність заяви арбітражного керуючого на участь у справі, відсутність у суду заперечень щодо призначення вказаної особи на посаду ліквідатора банкрута суд вважає, що клопотання комітету кредиторів про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Вінника А.С. підлягає задоволенню.

Одночасно суд вважає за необхідне звернути увагу ліквідатора банкрута, що згідно із ст. 40 Закону-2013, у разі потреби, членів ліквідаційної комісії призначає господарський суд за клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 37, 38, 41, 95, 114 Закону-2013, суд –

П О С Т А Н О В И В :

1.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю «Щедрий Хутір» (20800, Черкаська область, м. Кам’янка, вул. Л.Борисової, 70,  ідентифікаційний код 31803687) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

2.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Вінника Андрія Сергійовича (18009, м.Черкаси, вул.Дахнівська, 44/1, кв.42, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/493, видане Міністерством юстиції України 29.03.2013, наказ від 05.03.2013371/5).

3.Ліквідатору банкрута:

вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 11.08.1994 №69), реквізити залишеного основного рахунку у банку;

кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна (найменування майна, інвентарний номер, вартість оцінки, дата оголошення про продаж, сума продажу, найменування покупця, дати передачі майна і надходження коштів); б) про використання коштів по чергам виплати (отримувач, підстава здійснення платежу, сума, дата і номер платіжного документа);

не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

4. Припинити повноваження арбітражного керуючого Родь А.О. як розпорядника майна боржника.

Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута. Посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

5.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

6.Скасувати заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 10.03.2015, чи й будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника, в т.ч. звільнити активи банкрута з податкової застави (у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна: запис 1 зареєстровано 13.05.2014 11:03:40 за № 14348182).

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання товариства з обмеженою відповідальністю «Щедрий Хутір» банкрутом, що додається.

Постанова суду з дня проголошення набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 10.06.2015.

Направити дану постанову боржнику, ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (1), Головному управлінню юстиції у Черкаській області,  державному реєстратору (реєстраційній службі Кам’янського районного управління юстиції – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та для виконання п.4 резолютивної частини цієї постанови), відділу державної виконавчої служби Кам’янського районного управління юстиції (для виконання п.6 резолютивної частини цієї постанови суду).

С у д д я                                                                                                 Ю.А. Хабазня