flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1984/15 від 25 травня 2017 року № 1 (скаргу задоволено частково)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

25 травня 2017 року    № 1

Справа № 925/1984/15

      вх. № 9662/17 від 03.05.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: представників за довіреностями – Надєєвої О.О. (від боржника), Кучер Ю.В. (від ТОВ "Ресурс Центр-М"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду скаргу

заявника   товариства з обмеженою відповідальністю "Ресурс Центр-М"

на               неналежне виконання арбітражним керуючим Жулінським В.Б. повноважень розпорядника майна та усунення від їх виконання

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "Ресурс

                                          Центр-М"

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю "Блу Оіл

                                          Компані"

про                                  визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Товариством з обмеженою відповідальністю "Ресурс Центр-М" подано скаргу від 03.05.2017 №37 (вх.суду №9662/17 від 03.05.2017) на бездіяльність розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Жулінського В.Б. з вимогами: визнати неналежним виконання арбітражним керуючим Жулінським В.Б. покладених на нього обов'язків розпорядника майна боржника та усунути його від виконання цих обов'язків.

Скарга мотивована тим,

що за період з 19.01.2016 по 03.05.2017 у справі про банкрутство ТОВ "Блу Оіл Компані" відбулося 28 судових засідань, однак Жулінський В.Б. був присутнім лише на чотирьох,

що неодноразові звернення ТОВ "Ресурс Центр-М" (заяви від 01.02.2017 №14 і №15 про надання інформації про кількість проведених зборів комітету кредиторів та про прийняті на них рішення; про  виявлене майно боржника; про утримання від будь-яких дій щодо належного ТОВ "Ресурс Центр-М" майна, яке перебуває на території ТОВ "Блу Оіл Компані"; від 01.02.2017 №16 про необхідність отримання розпорядником майна грошової винагороди за виконання покладених на нього повноважень; від 10.02.2017 №20 про ініціювання проведення загальних зборів кредиторів для розгляду питання визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури) арбітражним керуючим  Жулінським В.Б. були проігноровані і відповіді не надані,

що у зв'язку з цим скаржник повторно звернувся до розпорядника майна з аналогічними запитами (листи від 13.03.2017 №21, №22, №23, №24 засобами кур'єрської доставки – служба АСД), однак Жулінський В.Б. їх отримати відмовився, про що зазначено на аркуші повернення,

що у період здійснення повноважень Жулінський В.Б. не відповідає на телефонні дзвінки як директора ТОВ "Ресурс Центр–М", так і уповноваженої особи останнього,

що Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" чітко передбачено строки проведення процедури  розпорядження майном, однак Жулінським В.Б. вони порушені,

що арбітражний керуючий Жулінський В.Б. не надав відповідей на заяви ТОВ "Ресурс Центр-М" про наявне майно і про можливість перевірки його стану та умов використання; не визначив вартості майна; не проаналізував фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; не вжив заходів щодо захисту майна боржника та виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; не скликав збори комітету кредиторів для визначення подальшої процедури у справі про банкрутство,

що таким чином арбітражним керуючим Жулінським В.Б. неналежно виконуються обов'язки розпорядника майна, передбачені ч.3 ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що є підставою для усунення його від їх виконання.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак розпорядник майна боржника, представники членів комітету кредиторів (ПТОВ "Постма Грин Енерджі Енд Фуд Продактс Б.В.", ТОВ "Аскольд-Агро Техна", ТОВ "Кищенці") у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

До дня судового засідання від арбітражного керуючого Жулінського В.Б. надійшла заява від 19.05.2017 (вх.суду №11293/17 від 25.05.2017) про дострокове припинення ним повноважень розпорядника майна боржника. 

Голова комітету кредиторів ПТОВ "Постма Грін енерджі Енд Фуд Продактс Б.В." направив суду клопотання від 25.05.2017 (вх.суду №11294/17 від 25.05.2017) про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Стіфутіна І.В..

У судовому засіданні представник ТОВ "Ресурс Центр-М" заявлені у скарзі доводи та вимоги підтримав і додатково пояснив, що 24.05.2017 відбулись збори комітету кредиторів боржника, що представників ТОВ "Ресурс Центр-М" до участі у засіданні допущено не було (копію акту від 24.05.2017 №10 про недопущення до участі у зборах надано у справу), що заперечує проти призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Стіфутіна І.В.   

Присутній у судовому засіданні представник боржника проти задоволення скарги заперечив, підтримав запропоновану комітетом кредиторів кандидатуру арбітражного керуючого Стіфутіна І.В. для призначення його розпорядником майна боржника.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою суду від 19.01.2016 введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Жулінського В.Б.

Ухвалою суду від 29.03.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів та, зокрема, визначено 15.04.2016 датою проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, зобов’язано розпорядника майна письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника і уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце та час проведення зборів кредиторів і організувати їх проведення. 14.04.2017 справа про банкрутство боржника була направлена до суду апеляційної інстанції і 08.06.2016 постановою Київського апеляційного господарського суду ухвалу суду першої інстанції від 29.03.2016 в частині визнаних нею вимог ТОВ "Кищенці" скасовано і у їх визнанні відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України від 16.08.2016 постанову суду апеляційної інстанції скасовано та направлено справу для нового розгляду в цій частині. Ухвалою господарського суду Черкаської області від 29.11.2016 вимоги ТОВ "Кищенці" були визнані і фактично реєстр вимог кредиторів по цій справі було сформовано, проте будь-яких дій, спрямованих на визначення подальших процедур у справі про банкрутство арбітражним керуючим Жулінським В.Б. вжито не було.

Ухвалою суду від 12.05.2017, у зв'язку з відсутністю у справі будь-якої інформації про хід здійснення процедури розпорядження майном, суд, виходячи з вимог абз.6 ч.8 ст.26, ч.3 ст.98 Закону-4212, скликав збори комітету кредиторів на 24.05.2017 для оцінки ним діяльності арбітражного керуючого Жулінського В.Б. на предмет належного/неналежного виконання ним своїх обов’язків та для розгляду питання про наступну судову процедуру; викликав розпорядника майна у судове засідання та зобов'язав його мати для огляду суду усі документи, пов'язані з проведенням процедури розпорядження майном боржника, та останнє рішення комітету кредиторів.

Однак, арбітражний керуючий Жулінський В.Б. у судове засідання не з'явився, причин неявки не повідомив, буд-яких документів не надіслав, у направленій суду заяві від 19.05.2017 (вх.суду №11293/17 від 25.05.2017) просив достроково припинити його повноваження як розпорядника майна ТОВ "Блу Оіл Компані".

Згідно з рішенням комітету кредиторів від 24.05.2017 (протокол №02-3КК) виконання обов’язків розпорядника майна боржника арбітражним керуючим Жулінським В.Б. визнано належним, погоджено дострокове припинення ним повновжень розпорядника майна боржника згідно з поданою ним заявою та вирішено клопотати перед господарським судом Черкаської області призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Стіфутіна І.В.

Відповідно до ч.3 ст.22 Закону-4212 розпорядник майна зобов'язаний (зокрема): вживати заходів для захисту майна боржника; аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори кредиторів та організовувати їх проведення; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника;

Відповідно до ч.1 і 3 ст.26 Закону-4212: протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення; збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) та проводяться протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.

Відповідно до ч.3 ст.27 Закону-4212 у підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає одне з рішень щодо подальшого провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч.2 ст.98 Закону-4212 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний, зокрема, аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;  подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством.

Однак, арбітражний керуючий Жулінський В.Б. вищевказаних норм Закону-4212 не виконав, п.3 ухвали суду від 29.03.2016 не виконав, на вимогу в ухвалі суду від 12.05.2017 у судове засідання не з’явився і відомостей щодо проведеної ним роботи у ході процедури розпорядження майном не надав. Таким чином, частина доводів, викладених у скарзі ініціюючого кредитора підтверджені матеріалами справи (а якщо бути більш точним – відсутністю інформації від розпорядника майна боржника). Ненадання будь-якої відповіді на запити ініціюючого кредитора, відмова у отриманні запитів ініціюючого кредитора вказують на недобросовісну поведінку Жулінського В.Б., яка суперечить меті Закону-4212 та ГПК України щодо забезпечення поінформованості кредиторів про дії, які вчиняються учасниками провадження у справі про банкрутство боржника у відповідних процедурах.

 Вказані обставини суд оцінює як неналежне виконання арбітражним керуючим Жулінським В.Б. обов’язків розпорядника майна боржника, що є підставою для часткового задоволення скарги ініціюючого кредитора і усунення його від їх виконання (в тому числі і з ініціативи суду).

За таких обставин, суд вважає, що заява арбітражного керуючого Жулінського В.Б. від 19.05.2017 (вх.суду №11293/17 від 25.05.2017) про дострокове припинення його повноважень задоволенню не підлягає. При цьому суд враховує ті обставини, що спливли як установлені Законом-4212 строки процедури розпорядження майном, так і розумні строки для визначення наступної судової процедури після фактичного формування реєстру вимог кредиторів (29.11.2016).

Разом з тим, скарга судом задовольняється судом частково з огляду на те, що особисті розмови за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в т.ч.  телефону) не є обов’язком розпорядника майна боржника, що частину із запитуваної інформації ініціюючий кредитор мав отримувати із матеріалів справи чи від комітету кредиторів, який представляє інтереси усіх кредиторів та що ініціюючим кредитором не зазначено судові засідання, у які явка розпорядника майна боржника була визнана обов’язковою.

Дослідивши наявні у справі матеріали суд вважає за можливе призначити арбітражного керуючого Стіфутіна І.В. розпорядником майна боржника за пропозицією комітету кредиторів. Останнім 23.05.2017 подано заяву відповідно до ст.114 Закону-4212 про відсутність умов і обставин, які перешкоджають призначенню його розпорядником майна, копію договору страхування. Ініціюючим кредитором не наведено мотивів, з яких ним кандидатура Стіфутіна І.В. заперечується.

Враховуючи строки, які від дня затвердження реєстру вимог кредиторів визначаються Законом-4212 для вчинення розпорядником майна боржника підготовчих дій і виконання вимог ч.3 ст.27 Закону-4212, суд вважає, що новопризначеному розпоряднику майна боржника, арбітражному керуючому Стіфутіну І.В., необхідно усунути допущені попереднім розпорядником майна боржника порушення та до закінчення установленого судом строку внести відповідну пропозицію щодо подальшого провадження у справі про банкрутство.

Керуючись ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, ч.8 ст.26, п.1 ч.3 ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд

УХВАЛИВ:

  1. Скаргу ТОВ "Ресурс Центр-М" від 03.05.2017 №37 (вх.суду №9662/17 від 03.05.2017) задовольнити частково.

Визнати виконання обов’язків розпорядника майна боржника арбітражним керуючим Жулінським В.Б. неналежним.

2.Усунути арбітражного керуючого Жулінського Володимира  Борисовича, призначеного ухвалою суду від 19.01.2016 розпорядником майна боржника, від виконання обов’язків останнього.

3.Клопотання комітету кредиторів (протокол від 24.05.2017 №02-ЗКК) задовольнити.

Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Стіфутіна Ігоря Валерійовича (25006, м.Кропивницький, вул.В.Чміленка, 47, оф.2, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №637, видане Міністерством юстиції України 22.03.2013).

  1. У задоволенні заява арбітражного керуючого Жулінського В.Б. від 19.05.2017 (вх.суду №11293/17 від 25.05.2017) про дострокове припинення його повноважень відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 29.05.2017.

Направити цю ухвалу заявнику, розпоряднику майна боржника, членам комітету кредиторів (3), арбітражному керуючому Жулінському В.Б.

Суддя                                                                                        Ю.А. Хабазня