flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/2063/13 від 19 вересня 2017 року (залишення без розгляду заяви)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

19 вересня 2017 року

Справа № 925/2063/13

вх. №16991/17 від 07.08.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор банкрута), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника   публічного акціонерного товариства "Кристалбанк"

про            заміну первісного кредитора, публічного акціонерного товариства

                   "Райффайзен Банк Аваль", його правонаступником

у справі за заявою

боржника   товариства з обмеженою відповідальністю “Гермес”

про              визнання його банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

1.Публічним акціонерним товариством "Кристалбанк" подано заяву від 03.08.2017 №03/08-8 про заміну первісного кредитора – публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", його правонаступником, публічним акціонерним товариством "Кристалбанк", у зв'язку з переходом до останнього прав вимог первісного кредитора до боржника на підставі укладених з публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24.05.2017 та договору відступлення прав за договорами поруки від 25.05.2017.

Ухвалою суду від 14.08.2017 заяву призначено до розгляду у судовому засіданні, ухвалами суду від 22.08.2017 та від 07.09.2017 розгляд заяви відкладався.

Заявник тричі був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак, участі свого представника у судове засідання не забезпечив. У направленому суду листі від 06.09.2017 (вх.суду №19315/17 від 11.09.2017) повідомив про неможливість забезпечити явку представника у судове засідання 07.09.2017 через віддаленість суду від місцезнаходження заявника, ПАТ "Кристалбанк". До дня цього судового засідання доказів неможливості явки представника не надав. За таких обставин, суд вважає, що заявник не з’явився у судове засідання без поважних причин.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута проти вимоги ПАТ "Кристалбанк" заперечив і пояснив, що вважає розгляд заяви останнього по суті неможливим, оскільки представник заявника у судове засідання не з’явився, однак його участь є обов’язковою, оскільки заявником не виконано ухвали суду про надання документів в оригіналі, зокрема про надання кредиту і його погашення Каменевим В.В., оскільки вимоги до боржника як поручителя за Каменева В.В. забезпечені заставою майна Каменева В.В., однак, будь-яких відомостей про звернення стягнення на предмет застави суду не надано, хоча і було витребувано ухвалою суду, оскільки за період з моменту спливу строку сплати кредиту Каменевим В.В. (а це 2011 рік) заявником не надано жодної інформації про суму на яку його погашено позичальником, оскільки заявником надано суду розрахунок боргу боржника станом на 2008 рік, однак розрахунку станом на дату укладання договорів про відступлення права вимоги не надано.

Заслухавши ліквідатора банкрута та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

  1. Відповідно до п.5 ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України господарський суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору.

Отже, з установленням однієї з цих обставин, відповідно до імперативної норми ГПК України, виникає не лише безумовна підстава залишення позову без розгляду, а й виникає  обов’язок суду вчинити таку дію (а не право).

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України якщо відзив на позовну заяву і витребувані судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Отже, з установленням однієї з цих обставин, у суду виникає право розглянути справу за наявними матеріалами, яке реалізується на його розсуд і не є обов’язком суду.

3.Відповідно до ст.25 Господарського процесуального кодексу України  у разі заміни кредитора в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно із ст.1 Закону-4212 кредитор – це юридична або фізична особа, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

У зв’язку з цим ухвалами суду у цій справі від 14.08.2017, від 22.08.2017, від 07.09.2017 від ПАТ "Кристалбанк" були витребувані наступні докази: документи, що засвідчують передачу права вимог (зокрема, акт приймання-передачі документації), повні обгрунтовані розрахунки сум відступлених вимог; докази сплати коштів за договором; первинні документи, що підтверджують право вимоги (кред    итні договори, договори поруки, зміни до них, документи про надання кредиту, документи про погашення позичальником та іншими поручителями заставодавця зобов'язань перед ПАТ Райффайзен Банк"Аваль", інші первинні документи про право вимоги). При цьому, у вищевказаних ухвалах було зазначено про те, що вказані документи необхідно подати суду у належним чином посвідчених копіях із докладним описом у супровідному листі та мати їх для ознайомлення в оригіналі.

Грошові зобов’язання ПАТ "Кристалбанк" до боржника грунтуються на кредитних договорах та договорах поруки (однак, заявником не надано оригіналів договорів з додатковими угодами), документах про фактичну видачу грошей боржнику (однак, такі оригінали заявником не надано, не пред’явлено і фактів їх передачі згідно з актами прийому-передачі від 25.05.2017 не вбачається, т.14 а.с.107, т.15 а.с.241), розрахунках про здійснені на суму основного боргу нарахуваннях (однак, надані розрахунки складають суму 13817379,12 грн., в той час як згідно з ухвалою суду від 18.08.2014 у цій справі вимоги ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” в особі Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” визнано у сумі 8187326,69 грн.)

При цьому суд наголошує на тому: що заявник у заяві не вказав ні розмір вимог, на які він претендує, ні черговість їх задоволення; що відсутні будь-які докази отримання боржником грошей, погашення боргу та відсутні посилання на ці докази у заяві заявника чи й розрахунках; що відсутні будь-які відомості про передачу права застави чи реалізацію майна Каменева В.В., переданого у заставу, як це передбачено кредитними договорами; що відсутні будь-які відомості про страхування предмету застави, як це передбачено окремими кредитними договрами та отримання страхового відшкодування.

Витребувані відомості необхідні суду для з’ясування цих обставин і без витребуваних доказів обставини правонаступництва встановлені бути не можуть.

Вищий господарський суд України у постанові від 18.05.2016 у справі №10/2456, залишаючи без змін судові рішення, зазначив: що процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником), тому у кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права; що підтвердженням прав нового кредитора є документи, що засвідчують його права, які передаються, та інформація, яка є важливою для їх здійснення; що заявником не надано доказів наявності у нього оригіналів кредитних договорів (…)з додатковими угодами, документів про фактичну видачу кредитних коштів боржнику, розрахунків суми основного боргу. Крім того, заявником не зазначено розміру грошових вимог, у межах яких він вважає переходить до нього право вимоги.

4.Вищеназваними ухвалами суду у цій справі заявник викликався на засідання суду, від заявника були витребувані докази, зокрема, для з’ясування відповідно обставин чи дійсно перейшло право вимоги відповідно до ст.517 Цивільного кодексу України, згідно з якою  первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні. При цьому було звернено увагу учасників судового процесу, що причини неявки мають підтверджуватись доказами та що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні), не позбавляє керівника сторони можливості призначити іншого або представляти інтереси особисто, а також не позбавляє сторону можливості направити витребувані судом відомості і документи.

Відповідно до ст.32 Господарського процесуального кодексу України доказами є: письмові докази, речові докази, висновки судових експертів, пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь у судовому процесі. Отже визнання явки заявника у судове засідання обов’язковою зумовлене необхідністю дачі пояснень (як доказу) з приводу викладених обставин. Відсутність таких пояснень ПАТ "Кристалбанк" та відсутність можливості задати представнику останнього запитання унеможливлює установлення обставин справи і вирішення заяви по суті.

 

  1. За таких обставин суд вважає, що без витребуваних документів неможливо встановити дійсні обставини справи і прийняти обгрунтоване та законне рішення, що неявка представника заявника перешкоджаєотриманню пояснень по суті вимог та з’ясуванню обставин по справі.

З цих же мотивів суд не застосовує надане йому ст.75 Господарського процесуального кодексу України право.

Враховуючи установлення усіх обставин, вказаних у п.5 ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України суд вважає, що заява ПАТ "Кристалбанк" підлягає залишенню без розгляду.

Після усунення обставин, що зумовили залишення заяви без розгляду, заявник має право знову звернутися  з нею до господарського суду в загальному порядку.

Керуючись п.5 ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

Залишити заяву публічного акціонерного товариства "Кристалбанк" від 03.08.2017 №03/08-8 без розгляду.

Повне судове рішення складено 25.09.2017.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (2), а також рекомендованим листом заявнику, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

      Суддя                                                                                Ю.А. Хабазня