flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/2236/14 від 19 травня 2016 року (задоволено заяву)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

19 травня 2016 року

Справа № 925/2236/14

                                                                                     вх. № 8981/16 від 05.05.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Іванюка О.М. (розпорядник майна), представника за довіреністю – Остроушко Т.В. (від державної податкової інспекції у м.Черкасах), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду

заяву

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іванюка О.М.

про            зобов’язання колишнього керівника та засновника боржника

                   передати ліквідатору бухгалтерську і іншу документацію

                   банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності

у справі за заявою

ініціюючого кредитора державної податкової інспекції у місті Черкасах

до боржника                   приватного підприємства “Євроремонт від А до Я”

про                                    визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іванюком О.М., подано заяву від 04.04.201602-12/808 про зобов’язання колишнього керівника та засновника боржника Тімін Є.О., відповідно до ч.6 ст.41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212), ст.38 Господарського процесуального кодексу України передати ліквідатору банкрута наступні документи:

1)  бухгалтерську та іншу документацію банкрута, зокрема: оригінали внутрішніх документів боржника, що підтверджують повноваження керівних органів; відомості про видані довіреності; відомості про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); укладені і діючі угоди /договори/ (копії та оригінали); відомості про перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів боржника, про нерухоме майно щодо
якого боржник є орендодавцем або орендарем (із зазначенням об'єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати); відомості про активи банкрута, передані у заставу; перелік підприємств (із зазначенням поштових адрес та кодів ЄДРПОУ), у яких боржник має частку у статутному фонді; документи, які підтверджують дебіторську заборгованість банкрута; перелік філій, підприємств та дочірніх підприємств банкрута (із зазначенням адрес та кодів ЄДРПОУ);

           2)  баланс підприємства-боржника (ф-1); звіт про фінансові результати (ф-2); звіт про рух грошових коштів (ф-3); звіт про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіт праці (ф-1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ /умови праці/);

3)первинні документи, якими у повному обсязі підтверджується дебіторська заборгованість банкрута чистою реалізаційною вартістю станом на 01.01.2012 - 1859,40 тис.грн.;

          4)штампи боржника;

          5)матеріальні та інші цінності банкрута, а саме: основні засоби залишковою вартістю станом на 01.01.2012 у розмірі 23,8 тис. грн.; готову продукцію станом на 01.01.2012 вартістю 3,3 тис. грн.;

Заява мотивована тим:

що звернення арбітражного керуючого до боржника, керівника та засновника банкрута з вимогою про передачу йому відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток та штампів, матеріальних та інших цінностей, залишено без відповіді,

що після звернення ліквідатора до правоохоронних органів щодо незаконних дій керівника боржника, останнім було передано арбітражному керуючому печатку та установчі документи (акт приймання-передачі від 21.10.2015), однак будь-якої фінансово-господарської документації, штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута передано не було, будь-яких доказів знищення фінансово-господарської  документації чи реалізації активів також надано не було,

що згідно з відомостями, наявними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником та засновником боржника – приватного підприємства "Євроремонт від А до Я" був гр.Тімін Є.О., що таким чином запитувані документи та матеріальні цінності знаходяться у вказаної особи.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області, гр. Тімін Є.О. у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Тімін  Є.О. відзиву на заяву до суду не надіслав.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута та представник голови комітету кредиторів державної податкової інспекції у м.Черкасах, заяву підтримали.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши присутніх у судовому засіданні представників та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що заява ліквідатора банкрута підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.38 Господарського процесуального кодексу України сторона у разі неможливості самостійно надати докази, які є необхідними для вирішення спору, вправі подати клопотання про витребування цих доказів господарським судом. Докази витребовуються судом, якщо у особи, яка просить про витребування доказів, є достовірні відомості, що  необхідні докази є у іншої особи (осіб), зокрема в осіб, які беруть участь у справі. У клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, що перешкоджають його наданню; підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; обставини, які може підтвердити цей доказ.

Відповідно до ч.2 і ч.6 ст. 41 Закону-4212: до повноважень ліквідатора віднесено здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо; протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута. Таким чином, зобов'язання щодо передачі ліквідатору бухгалтерської та іншої документації, матеріальних та інших цінностей банкрута пов'язано з виконанням ліквідатором його функцій, оскільки ці документи та цінності є необхідними для реалізації його повноважень.

Постановою суду від 26.03.2015 боржника визнано банкрутом, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Іванюка О.М.. Таким чином, з часу призначення ліквідатора банкрута у посадових осіб боржника в силу закону виник обов’язок передати документи фінансово-господарської діяльності банкрута його ліквідатору.

Обставини наявності у боржника станом на 01.01.2012 дебіторської заборгованості чистою реалізаційною вартістю 1859,40 тис.грн. основних засобів залишковою вартістю 23,8 тис. грн., готової продукції вартістю 3,3 тис. грн. та загалом активів на суму 2022.4 тис. грн.. підтверджується балансом боржника.

Ненадання гр.Тімін Є.О. відповіді на звернення ліквідатора банкрута від 03.04.2015 №02-12/177, невиконання покладеного на нього законом обов’язку з часу визнання боржника банкрутом є правовою підставою для задоволення заяви ліквідатора банкрута і зобов’язання гр.Тімін Є.О. виконати цей обов’язок у примусовому порядку.

Керуючись ч.1 ст.2, ст.41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України,  суд, –

УХВАЛИВ:

Заяву ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого від 04.04.201602-12/808 задовольнити повністю.

Зобов’язати Тімін Євгенія Олександровича (18001, м.Черкаси, вул.Гоголя, 266, кв.2), який є засновником приватного підприємства "Євроремонт від А до Я" і який працював на посаді директора останнього, передати за актом приймання-передачі усі наявні у нього і належні приватному підприємству "Євроремонт від А до Я" матеріальні цінності, зокрема:

 1) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, зокрема: оригінали внутрішніх документів боржника, що підтверджують повноваження керівних органів; відомості про видані довіреності; відомості про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); укладені і діючі угоди /договори/ (копії та оригінали); відомості про перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів боржника, про нерухоме майно щодо
якого боржник є орендодавцем або орендарем (із зазначенням об'єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати); відомості про активи банкрута, передані у заставу; перелік підприємств (із зазначенням поштових адрес та кодів ЄДРПОУ), у яких боржник має частку у статутному фонді; документи, які підтверджують дебіторську заборгованість банкрута; перелік філій, підприємств та дочірніх підприємств банкрута (із зазначенням адрес та кодів ЄДРПОУ);

           2)  баланс підприємства-боржника (ф-1); звіт про фінансові результати (ф-2); звіт про рух грошових коштів (ф-3); звіт про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіт праці (ф-1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ /умови праці/);

3) первинні документи, якими у повному обсязі підтверджується дебіторська заборгованість банкрута чистою реалізаційною вартістю станом на 01.01.2012 - 1859,40 тис.грн.;

          4) штампи боржника;

          5) матеріальні та інші цінності банкрута, а саме: основні засоби залишковою вартістю станом на 01.01.2012 у розмірі 23,8 тис. грн.; готову продукцію станом на 01.01.2012 вартістю 3,3 тис. грн.;

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута та членам комітету кредиторів (2), а також рекомендованим листом Тімін Є.О. (18001, м. Черкаси, вул. Гоголя, 266, кв. 2).

Повне рішення складено 24.05.2016.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.