flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/2236/14 від 25 квітня 2017 року (припинення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

25 квітня 2017 року

Справа № 925/2236/14

вх. №8410/17 від 13.04.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Іванюка О.М. (ліквідатор банкрута), представників за довіреностями – Остроушко Т.В. (від державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області), Похилюк С.М. (від управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області), розглядає у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іванюка О.М.

про             затвердження звіту та ліквідаційного балансу; про стягнення сум з оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого з кредиторів пропорційно до заявлених ними вимог

у справі за заявою

ініціюючого кредитора державної податкової інспекції у місті Черкасах

до боржника                   приватного підприємства “Євроремонт від А до Я”

про                                   визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 26.03.2015 боржника визнано банкрутом.

Арбітражним керуючим Іванюком О.М., якого призначено ліквідатором банкрута-боржника, господарському суду подано на затвердження звіт та ліквідаційний баланс боржника.

Усі кредитори були належним чином повідомлені про призначення судового засідання з розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Кредитори, що з’явились у судове засідання заявлене клопотання про затвердження звіту підтримали.

Під час ліквідаційної процедури судом розглянуто одну скаргу на дії учасників провадження у справі про банкрутство, за результатами розгляду якої винесено ухвалу суду від 19.05.2016 про зобов’язання колишнього керівника та засновника боржника передати ліквідатору бухгалтерську і іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Крім цього, ліквідатор банкрута заявив клопотання з вимогами:

стягнути з державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області на користь арбітражного керуючого Іванюка О.М. 5657,81 грн. грошової винагороди розпорядника майна;

стягнути на користь арбітражного керуючого Іванюка О.М. з кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, суму основної грошової винагороди арбітражного керуючого за кожен місяць здійснення ним повноважень ліквідатора та витрат арбітражного керуючого на загальну суму 77515,61 грн. пропорційно до заявлених вимог кредиторів, а саме: стягнути з державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області 77294,75 грн. основної грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого; стягнути з управління Пенсійного Фонду України в м. Черкасах Черкаської області 220,86 грн. грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого.

У поданому доповненні від 24.04.2017 до заявленого ліквідатором банкрута клопотання, останній пояснив, що відсутність авансування, відсутність майна у банкрута або ж відсутність інших джерел для покриття витрат на оплату послуг (грошову винагороду) арбітражному керуючому (розпоряднику майна, ліквідатору), в т.ч. і відсутність серед видатків фіскального органу - ДПІ такого виду видатків, як оплата послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого, не є підставою примусити арбітражного керуючого до безоплатної праці, що забороняється та прирівнюється до рабства в контексті ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних актів (зокрема, Конвенції 1926 року про заборону рабства, Конвенції Міжнародної організації праці про примусову чи обов'язкову працю 1930 року /ратифіковану Україною 10.08.1956/, Конвенції Міжнародної організації праці №105 про скасування примусової праці 1957 року /Закон України про ратифікацію №2021 -III від 5.10.2000/, резолюції Економічної і Соціальної Ради ООН  /ЕКОСОС/ 1966 року № 1 126/1, тощо), та суперечить статті 43 Конституції України.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута заявлені клопотання підтримав. Представники кредиторів заявлене клопотання про затвердження звіту і ліквідаційного балансу підтримали, а в частині стягнення коштів та витрат арбітражного керуючого Іванюка О.М. заперечили з тих підстав, що вони є бюджетними організаціями, кошторисом витрат яких не передбачено витрат на оплату послуг арбітражного керуючого та цілі, пов’язані з проведенням ліквідаційної процедури.

Зокрема, ініціюючий кредитор у відзиві без дати і номера (вх.суду №9101/17 від 25.04.2017) та його представник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив і пояснив, що у процедурі банкрутства ініціюючий кредитор представляє інтереси держави, а не особисті інтереси юридичної особи, здійснює заходи, спрямовані на надходження коштів до Державного бюджету України; що ініціюючий кредитор є бюджетною установою, яка повністю фінансується за рахунок коштів державного бюджету; що кошторисом на його утримання не передбачено видатків на оплату послуг сторонніх фахівців; що джерела сплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство передбачені ч.5 ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; що таким чином відшкодування основної грошової  винагороди та витрат арбітражного керуючого за рахунок ДПІ у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області згідно з Бюджетним кодексом України буде кваліфікуватись як нецільове використання бюджетних коштів; що поняття "грошової винагороди" ліквідатора не є тотожним поняттю "заробітна плата", яка гарантована працівнику Конституцією України, КзпП України, Законом України "Про оплату праці"; що ліквідатор не є працівником банкрута, з яким укладено трудовий договір; що Законом-4212 не передбачено обов’язку кредитора (кредиторів) відшкодовувати за власний рахунок грошову винагороду ліквідатору у випадку, якщо у банкрута відсутні активи і кредитори не створили відповідний фонд; що такий обов’язок покладається на ініціатора порушення провадження у справі про банкрутство лише на стадії розпорядження майном боржника (ч.2 ст.115 Закону-4212); що така правова позиція підтверджена рішеннями господарських судів різних інстанцій, зокрема рішенням від 24.05.2016 у справі №904/10043/14; що у зв’язку з цим просить відмовити у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута.

         Скарг на дії ліквідатора банкрута у зв’язку з поданим на затвердження суду звітом та ліквідаційним балансом до дня судового засідання не надійшло.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212)

У ході заслуховування звіту ліквідатора у судовому засіданні установлено наступне.

Кредиторами боржника є: державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області на суму 1316021,64 грн.; управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області на суму 3760,25 грн.

Заборгованість перед кредиторами не погашена. На час розгляду у судовому засіданні звіту майнові активи згідно з ліквідаційним балансом банкрута відсутні.

З поданих суду матеріалів вбачається, що ліквідатором банкрута вжито усі необхідні та можливі заходи для виявлення активів боржника і для проведення та завершення ліквідаційної процедури, зокрема: щодо опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом; щодо виявлення та участі кредиторів у вирішенні віднесених до їх компетенції питань; щодо розшуку, витребування і прийняття до свого відання активів, установчих і реєстраційних документів банкрута, документів фінансово-господарської діяльності, печаток і штампів; щодо дослідження руху, наявності коштів на рахунках боржника, закриття останніх; щодо отримання інформації від органів реєстрації та інших державних органів про майно і майнові права, про операції з активами, про зобов’язання боржника та перед ним; щодо аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та причини виникнення неплатоспроможності; щодо інвентаризації майна в установленому порядку; щодо передачі документів у архівні установи.

Будь-які дії щодо активів (в т.ч. і майна) боржника ліквідатором банкрута  не здійснювались у зв’язку тим, що вони не були виявлені.

Враховуючи постанову ст. слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, капітана поліції Полудненка В.І. від 15.03.2017 про закриття кримінального провадження стосовно засновника-керівника банкрута Тімін Є.О. за зверненням арбітражного керуючого Іванюка О.М. про ухилення його від передачі документів фінансово-господарської діяльності банкрута його ліквідатору, суд вважає, що ліквідатором виконані покладені на нього ст.41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” обов’язки, у зв’язку з чим звіт з додатково поданими документами та  ліквідаційний баланс підлягають затвердженню, а боржник, як юридична особа – ліквідації.

Клопотання ліквідатора банкрута в частині пропорційного стягнення з кредиторів на користь арбітражного керуючого Іванюка О.М. грошової винагороди та відшкодування його витрат в ліквідаційній процедурі на суму 77515,61 грн. підлягає задоволенню з наступних підстав.

         Положеннями частини 5 статті 115 Закону-4212 визначено джерела сплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого, а саме за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Згідно з частиною 6 статті 115 Закону-4212 кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Отже, оплата послуг ліквідатора за період виконання ним своїх повноважень здійснюється за рахунок коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу його майна (майнових прав), або із фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого, якщо такий створено комітетом кредиторів боржника. При цьому, керуючись принципом пропорційності голосів кредиторів на зборах кредиторів кількості їх грошових вимог відповідно до статті 26 Закону-4212 господарський суд вправі застосувати такий принцип до розподілу між кредиторами витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури (в тому числі на виплату грошової винагороди та відшкодування витрат ліквідатора), за відсутності у боржника коштів від господарської діяльності, від реалізації його майна та рішення комітету кредиторів про утворення фонду для оплати грошової винагороди ліквідатору чи відшкодування його витрат (правові позиції Вищого господарського суду України у постанові від 27.10.2015 у справі №911/1056/13).

Таким чином, керуючись принципом пропорційності суми витрат кожного із кредиторів на оплату послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого розміру визнаних їх кредиторських вимог у справі про банкрутство, суд вважає за необхідне покласти обов'язок зі сплати грошової винагороди  арбітражного керуючого Іванюка О.М. та з відшкодування понесених ним витрат за підсумками ліквідаційної процедури у даній справі на кредиторів боржника – державну податкову інспекцію у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області на суму 77515,61 грн. та управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області – на суму 220,86 грн.

Доводи кредиторів про те, що сплата грошової винагороди та відшкодування витрат ліквідатора у справі про банкрутство здійснюється виключно за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті його господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника, суд відхиляє, оскільки відповідно до ч.1 статті 115 Закону-4212 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду, тобто оплатність виконання функцій ліквідатора банкрута установлена законом. Відсутність у кошторисі бюджетної установи видатків на сплату грошової винагороди арбітражного керуючого не може бути підставою для покладання на ліквідатора банкрута обов'язку виконувати обов’язки за власний рахунок, не позбавляє можливості бюджетну установу передбачити такі кошти шляхом внесення відповідних змін до чинного кошторису чи запланувати відповідні видатки на погашення боргу за судовим рішенням на наступний бюджетний рік.

Керуючись ст. 46, п.6, ч.1 і ч.4 ст.83 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суд, –

УХВАЛИВ:

1.Затвердити звіт ліквідатора банкрута від 24.03.2017 №02-12/09 про проведення ліквідаційної процедури банкрута та доданий до нього ліквідаційний баланс станом на 23.03.2017.

2.Ліквідувати приватне підприємство “Євроремонт від А до Я” (18002, м.Черкаси, вул.Гоголя,266, кв.2, ідентифікаційний код 32940957) як юридичну особу-банкрута.

3.Зобов’язати ліквідатора: забезпечити збереження документів банкрута і, за погодженням із архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання; здати для знищення печатку банкрута;  інформувати суд про виконання цього пункту.

4.Стягнути з державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області (18001, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235, ідентифікаційний код 39497534) на користь арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича (19723, Черкаська область, Золотоніський район, с.Піщане, вул. Дмитрівська, 20, ідентифікаційний код 3131822657, дата народження 29.09.1985) 5657,81 грн. (п'ять тисяч шістсот п'ятдесят сім гривень вісімдесят одна копійка) основної грошової винагороди арбітражного керуючого Іванюка О.М. за час виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

5.Стягнути з державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області (18001, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235, ідентифікаційний код 39497534) на користь арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича (19723, Черкаська область, Золотоніський район, с.Піщане, вул. Дмитрівська, 20, ідентифікаційний код 3131822657, дата народження 29.09.1985) 77294,75 грн. (сімдесят сім тисяч двісті дев'яносто чотири гривні сімдесят п'ять копійок) основної грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого за час виконання ним повноважень ліквідатора банкрута.

6.Стягнути з управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області  (18002, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 195, ідентифікаційний код 37930126) на користь арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича (19723, Черкаська область, Золотоніський район, с.Піщане, вул. Дмитрівська, 20, ідентифікаційний код 3131822657, дата народження 29.09.1985) 220,86 грн. (двісті двадцять гривень вісімдесят шість копійок) грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого за час виконання ним повноважень ліквідатора банкрута.

Накази видати.

7.Провадження у справі припинити.

8.Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом ліквідатору банкрута, кредиторам (2), Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського  міського управління юстиції, державному реєстратору (виконкому Черкаської міської ради – для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи) та для відома Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Головному управлінню статистики у Черкаській області.

Повне судове рішення складено 03.05.2017.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя                                                                      Ю.А. Хабазня